ARCHIWUM - Gmina Luzino

UCHWAŁA NR XLVIII/564/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Luzino

UCHWAŁA NR XLVIII/565/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 12 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

Załączniki do wniosków na nagrody:
Zał. nr 1
Zał. nr 2


 

Uchwała nr XLV/510/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2014 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Luzino dla uzdolnionych uczniów, gimnazjum zamieszkałych bądź uczących się na terenie Gminy Luzino i uczniów szkół  ponadgimnazjalnych dziennych zamieszkałych na terenie Gminy Luzino, uzyskujących wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauki i sportu”

Uchwała Nr XLIII/493/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy Luzino”

 

UCHWAŁA NR XXXIX/458/2014 RADY GMINY LUZINO z dnia 22 kwietnia 2014 r.w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVIII/254/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy Luzino"

UCHWAŁA NR XXXIX/459/2014 RADY GMINY LUZINO z dnia 22 kwietnia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVIII/253/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Luzino dla uzdolnionych uczniów, szkół podstawowych, gimnazjum zamieszkałych bądź uczących się na terenie Gminy Luzino i uczniów szkół ponadgimnazjalnych dziennych zamieszkałych na terenie Gminy Luzino, osiągających wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauki i sportu.”

Uchwała Nr XXXI/378/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/254/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy Luzino” 

- uchwała wersja doc. (bez załącznika)

 

 - Uchwała Nr XIX/215/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/253/2009 Rady Gminy Luzino z   dnia 17 marca 2009 roku w   sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Luzino dla uzdolnionych uczniów gimnazjum zamieszkałych bądź uczących się na terenie Gminy Luzino i   uczniów szkół ponadgimnazjalnych dziennych zamieszkałych na terenie Gminy Luzino, osiągających wybitne osiągnięcia w   dziedzinie kultury, nauki i   sportu.”   

- uchwała Nr XXXV/306/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 14.10.2009 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXVIII/253/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Luzino dla uzdolnionych uczniów, gimnazjum zamieszkałych bądź uczących się na terenie Gminy Luzino i uczniów szkół ponadgimnazjalnych dziennych zamieszkałych na terenie Gminy Luzino, osiągających wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauki i sportu.”- uchwała Nr XXVIII/253/2009 Rady Gminy z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Luzino dla uzdolnionych uczniów, gimnazjum zamieszkałych bądź uczących się na terenie Gminy Luzino i uczniów szkół ponadgimnazjalnych dziennych zamieszkałych na terenie Gminy Luzino, osiągających wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauki i sportu.”- uchwała Nr XXVIII/254/2009 Rady Gminy z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy Luzino”

 

- uchwała Nr XXVIII/253/2009 Rady Gminy z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Luzino dla uzdolnionych uczniów, gimnazjum zamieszkałych bądź uczących się na terenie Gminy Luzino i uczniów szkół ponadgimnazjalnych dziennych zamieszkałych na terenie Gminy Luzino, osiągających wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauki i sportu.”

- uchwała Nr XXVIII/254/2009 Rady Gminy z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy Luzino”


archiwalne:
227. Uchwała XXXI/227/97 z 29.08.1997 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy Luzino
75. Uchwała IX/75/99 z 27.08.1999 w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy Luzino
141. Uchwała XX/141/2000 z dnia 31.08.2000 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy Luzino
209. Uchwała XXX/209/01 z dnia 31.08.2001 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy Luzino