ARCHIWUM - Gmina Luzino
- Uchwała Nr XXXIX / 355 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z komunalnych zasobów mieszkaniowych
- (plik pdf)
==================================================
- Uchwała Nr XXXIX / 356 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowych w budynku przy ulicy Szkolnej nr 11 w Luzinie
- (plik pdf)
==================================================
- uchwała Nr XXXV/307/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 14.10.2009 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Szkolnej w Luzinie
==================================================
- Uchwała Nr XXVII/241/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 13.10.2005 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXV/232/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z komunalnych zasobów mieszkaniowych
==================================================
- Uchwała Nr XXV/232/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie bonifikaty od cen sprzedaży lokali mieszkalnych z komunalnych zasobów mieszkaniowych
- Uchwała Nr XXV/237/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia okresu najmu pomieszczeń w budynku gminnym w Kochanowie 24A na Dom Pomocy Społecznej
==================================================
- Uchwała Rady Gminy Nr XVII/176/2004 z dnia 14.10.2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z komunalnych zasobów mieszkaniowych
==================================================
- Uchwała Nr XIV/153/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych, stanowiących o maksymalnej wysokości dodatków mieszkaniowych
==================================================
- Uchwała Rady Gminy VII/56/03 z 27.06.2003 r. w sprawie zmiany brzmienia paragrafu 3 ust. 1 i paragrafu 8 Uchwały Nr XXXIV/236/02 Rady Gminy z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia niektórych elementów wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy dotyczących zasad polityki czynszowej gminy
==================================================
- Uchwała Nr XXXIV/236/02 z 15.03.2002 r.

==================================================
==================================================

archiwalne:
236. Uchwała XXXIV/236/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia niektórych elementów wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy dotyczących zasad polityki czynszowej Gminy Luzino

58. Uchwała VIII/58/90 z dnia 21.12.1990 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych w gminie Luzino
61. Uchwała VIII/61/95 z 27.01.1995 w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne
109. Uchwała XIV/109/95 z 29.09.1995 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na terenie gminy Luzino
169. Uchwała XXIV/169/96 z 8.11.1996 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/140/96 Rady Gminy Luzino z dnia 22 marca 1996 roku na temat określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne
170. Uchwała XXIV/170/96 z 8.11.1996 w sprawie określenia kryteriów przydziału lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego gminy Luzino
208. Uchwała XXVIII/208/97 z 25.04.1997 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XIV/109/95 Rady Gminy Luizno z dnia 29 września 1995 r. dot. określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na terenie gminy Luzino
140. Uchwała XIX/140/96 z 22.03.1996 w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne
233. Uchwała XXXII/233/97 z 5.12.1997 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne
18. Uchwała III/18/98 z 29.12.1998 w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne
105. Uchwała XIII/105/99 z dnia 28.12.1999 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne
157. Uchwała XXIV/157/2000 r. z dnia 20.12.2000 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

==================================================