ARCHIWUM - Gmina Luzino

Wydruk z serwisu BIP, dn.

1. Uchwała X/124/03 z 4.12.2003 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki" oraz nadania statutu
2.Uchwała XII/131/04 z 24.02.2004 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki
==================================================
- Uchwała Rady Gminy Nr VI/44/03 z 29.04.2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXIX/295/02 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2002 w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Leona Roppla w Luzinie
- Uchwała XXXIX/295/02 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2002 w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Leona Roppla w Luzinie
140.- Uchwała XX/140/92 z dnia 22.05.1992 r. w sprawie nadania imienia Gminnej Bibliotece Publicznej w Luzinie

Uchwała Nr III/45/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 28.12.2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla samorządowej instytucji kultury,

==================================================
- Uchwała Rady Gminy Nr VI/45/03 z 29.04.2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXIX/296/02 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury
- Uchwała XXXIX/296/02 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury
==================================================

- Uchwała VII/41/90 z 19.10.1990 r. w sprawie odbudowy Pomnika Powstańców i Wojaków


==================================================
==================================================
archiwalne:
- Uchwała X/74/91 z 22.03.1991 r. w sprawie powołania jednostki organizacyjnej kultury i sztuki oraz kultury fizycznej
270. Uchwała XXXV/270/98 z 20.03.1998 r. w sprawie powołania zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
87. Uchwała XII/87/99 z 10.12.1999 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
88. Uchwała XII/88/99 z 10.12.1999 w sprawie powołania jednostki budżetowej - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji