ARCHIWUM - Gmina Luzino

- Uchwała Nr XLIX / 422 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Luzino (wersja WORD)- Uchwała Nr XLIX / 422 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Luzino (wersja pdf)

- Uchwała Nr XXXVI/341/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wejherowo w formie dotacji celowej na dofinansowanie funkcjonowania punktu zlewnego ścieków komunalnych w Gościcinie

- Uchwała Nr XXXVI/316/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Luzino

- Uchwała Nr XXV/210/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Luzino

==================================================
archiwalne:

- Uchwała Nr XXVIII/250/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2.12.2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Luzino

- Uchwała Nr XVIII/184/2004 z dnia 07.12.2004 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Luzino

- Uchwała XIII/ 138/04 z 27.04.2004 r. w sprawie określenia zasad dobrowolnych świadczeń finansowych ludności na realizację inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej - II etap - zlewnia przepompowni P4 w Luzinie"


2. Uchwała XLI/303/2002 z 04.10.2002 r. w sprawie określenia zasad dowolnych świadczeń finansowych ludności na realizację inwestycji "budowa kanalizacji sanitarnej - II etap w Luzinie"

Uchwała Nr X/114/2003 z dnia 4.12.2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/225/2001 Rady Gminy Luzino z dnia 5 grudnia 2001r. dotyczącej określenia zasad naliczania opłat za podłączenie budynku do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Luzino
Uchwała XXXII/225/01 z dnia 5.12.2001 r. dotycząca określenia zasad naliczania opłat za podłączenie budynku do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Luzino

Uchwała Nr X/113/2003 z dnia 4.12.2003 r. w sprawie zarwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzani ścieków w gminie Luzino
1. Uchwała Rady Gminy II/16/02 z 5.12.2002 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Luzino (archiwalna)

- UchwałaXI/80/91 z 26.04.1991 r. w sprawie przyjęcia wodociągów wiejskich
- Uchwała XI/81/91 z 26.04.1991 r. w sprawie przyjęcia wodociągu wiejskiego w Wyszecinie

54. Uchwała VIII/54/90 z dnia 21.12.1990 r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Gdańskiego z zamiarem przyjęcia terenu pod elektrownię wodną w Tempskim Młynie oraz innych nieruchomości

203. Uchwała XXXI/203/93 z dnia 13.08.1993 r. w sprawie nabycia gruntu na cele inwestycji wodociągowej w Luzinie

111. Uchwała XIV/111/95 z 29.09.1995 w sprawie nabycia gruntu pod przepompownię

165. Uchwała XXIII/165/96 z 30.08.1996 w sprawie
nabycia gruntu pod przepompownię i pod drogę


167. Uchwała XXIII/167/96 z 30.08.1996 w sprawie woli kontynuacji zadania" "budowa oczyszczalni ścieków i budowa I etapu kanalizacji sanitarnej w Luzinie" i przeznaczenia środków finansowych w 1997 r. na ten cel

79. Uchwała XI/79/91 z dnia 26.04.1991 r. w sprawie utworzenia funduszu modernizacji wodociągów wiejskich w gminie Luzino

109. Uchwała XVII/109/91 z 21.12.1991 r. w sprawie utworzenia funduszu modernizacji wodociągów wiejskich w gminie Luzino

211. Uchwała XXXII/211/93 z dnia 12.11.1993 r. w sprawie powołania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

266. Uchwała XXXV/266/98 z 20.03.1998 r. w sprawie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

273. Uchwała XXXVI/273/98 z 24.04.1998 r. w sprawie korekty załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXV/266/98 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 1998 r. w sprawie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochorny Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz określenia w Uchwale roku, w którym plan Funduszu będzie obowiązywał

195. Uchwała XXVI/195/97 z 7.03.1997 r. w sprawie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

==================================================
69. Uchwała X/69/91 z dnia 22.03.1991 r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Luzino

85. Uchwała XII/85/91 z dnia 15.06.1991 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Luzino

123. Uchwała XIX/123/92 z dnia 10.04.1992 r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Luzino

171. Uchwała XXVI/171/92 z dnia 19.12.1992 r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobierania z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Luzino

199. Uchwała XXX/199/93 z dnia 18.06.1993 r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Luzino

229. Uchwała XXXV/229/94 z 11.02.1994 r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z wodociągów zbiorowego zaoparzenia w wodę na obszarze gminy Luzino

16. Uchwała II/16/94 z 8.07.1994 w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Luzino

54. Uchwała VII/54/94 z 28.12.1994 r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Luzino
68. Uchwała IX/68/95 z 24.03.1995 w sprawie zmiany uchwały nr VII/54/94 dotyczącej ustalenia opłaty za wodę
84. Uchwała XI/84/95 z 9.06.1995 w sprawie ustalenia opłaty za wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia z wodę na obszarze gminy Luzino

125. Uchwała XVII/125/95 z 29.12.1995 w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Luzino

152. Uchwała XXI/152/96 z 28.06.1996 w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Luzino

153. Uchwała XXI/153/96 z 28.06.1996 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/140/96 Rady Gminy Luzino z dnia 22 marca 1996 r. na temat określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

181. Uchwała XXV/181/96 z 30.12.1996 w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Luzino

226. Uchwała XXXI/226/97 z 29.08.1997 r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki z terenu gminy Luzino wprowadzane do kanalizacji sanitarnej oraz do punktu zrzutu ścieków w oczyszczalni scieków w Luzinie

230. Uchwała XXXII/230/97 z 5.12.1997 r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Luzino
231. Uchwała XXXII/231/97 z 5.12.1997 r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki z terenu gminy Luzino wprowadzane do kanalizacji sanitarnej oraz do punktu zrzutu ścieków w oczyszczalni ścieków w Luzinie
21. Uchwała III/21/98 z 29.12.1998 w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Luzino
22. Uchwała III/22/98 z 29.12.1998 w sprawie ustalenia opłaty za ścieki z ternu gminy Luzino wprowadzone do kanalizacji sanitarnej oraz do punktu zrzutu ścieków w oczyszczalni ścieków


==================================================

102. Uchwała XIII/102/99 z dnia 28.12.1999 r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Luzino
103. Uchwała XIII/103/99 z dnia 28.12.1999 r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki z terenu gminy Luzino wprowadzone do kanalizacji sanitarnej oraz do punktu zrzutu ścieków w oczyszczalni ścieków w Luzinie
119. Uchwała XV/119/2000 z dnia 24.03.2000 r. w sprawie określenia zasad naliczania opłat za podłączenie budynku do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Luzino
159. Uchwała XXIV/159/2000 r. z dnia 20.12.200 r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Luzino
160. Uchwała XXIV/160/2000 r. z dnia 20.12.200 r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki z terenu gminy Luzino wprowadzone do kanalizacji sanitarnej oraz do punktu zrzutu ścieków w oczyszczalni ścieków w Luzinie
223. Uchwała XXXII/223/01 z dnia 05.12.2001 r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Luzino
224. Uchwała XXXII/224/01 z dnia 05.12.2001 r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki z terenu gminy Luzino wprowadzone do kanalizacji sanitarnej oraz do punktu zrzutu ścieków w oczyszczalni ścieków w Luzinie
225. Uchwała XXXII/225/01 z dnia 05.12.2001 r. w sprawie określania zasad naliczania opłat za podłączenie budynku do sieci do wodociągowej i kanalizacyjnej na ternie Gminy Luzino

==================================================
122. Uchwała XIX/122/92 z dnia 10.04.1992 r. w sprawie legalizacji podłączeń wody
141. Uchwała XX/141/92 z dnia 22.05.1992 r. w sprawie legalizacji podłączeń wody
==================================================
142. Uchwała Rady Gminy Nr XXI/142/92 z dnia 19.06.1992 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Zarządu Gminy nr 1/92 w sprawie ograniczenia podlewania ogródków działkowych
198. Uchwała XXX/198/93 z dnia 18.06.1993 r. w sprawie ograniczenia podlewania ogródków działkowych na terenie gminy Luzino

239. Uchwała XXXVII/239/94 z dnia 22.04.1994 r. w sprawie ograniczenia podlewania ogródków działkowych na terenie gminy Luzino

194. Uchwała XXIX/194/93 z 29.04.1993 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Luzino niektórych obowiązków z zakresu ochrony środowiska

196. Uchwała XXX/196/93 z dnia 18.06.1993 r. w sprawie ustalenia stref czystości

==================================================