ARCHIWUM - Gmina Luzino


2022:

- 419 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2033,
- 429 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2033,
- 430 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Luzino na 2022 rok.
434/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2033,
435/2022 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok,


Uchwały podjęte podczas XXVIII Sesji rady Gminy Luzino w dniu 28.12.2021r.:

- 418 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2021 roku,
- 419 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2033,
- 420 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok,- 429 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2033,
- 430 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Luzino na 2022 rok.


Uchwały podjęte podczas XXVII sesji Rady Gminy Luzino w dniu 29 listopada 2021 r:

- XXVII/405/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2033,
- XXVII/406/2021 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok,


- Uchwała nr XXXVIII/432/2018 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego,

- Uchwała nr XXXVIII/433/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2033,

- Uchwała nr XXXVIII/434/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok,

- UCHWAŁA NR XXXVI/421/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2032,

- UCHWAŁA NR XXXVI/422/2017 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Luzino na 2018 rok.               

- UCHWAŁA NR XXXVII/426/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2032,

UCHWAŁA NR XXXVII/427/2017 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok.

- UCHWAŁA NR XXXVI/397/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2032,

- UCHWAŁA NR XXXVI/398/2017 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok,


- UCHWAŁA NR XLVI/404/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (wersja WORD)
- (wersja pdf)
------------------------------------------------------------------------------

- menu wyboru uchwał dot. budżetu gminy Luzino