ARCHIWUM - Gmina Luzino

DANE PRZESTRZENNE


Uchwały podjęte podczas kadencji 2018-2023

 1. Uchwała Nr III/36/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 28.12.2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kębłowo (wsie Kębłowo i Kochanowo) gm. Luzino (w zakresie dz. nr 600/2),
 2. Uchwała Nr III/37/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 28.12.2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Zelewo, gm. Luzino (dz. nr 8/5 i cz. dz. nr 8/6),
 3. Uchwała Nr III/38/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 28.12.2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino, (w zakresie dz. nr 194/30, cz. dz. 907/6, cz. dz. nr 1100),
 4. Uchwała Nr III/39/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 28.12.2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kębłowo (wsie Kębłowo i Kochanowo) gm. Luzino (dz. nr 503/7, 503/8, 503/9),
 5. UCHWAŁA NR VI/104/2019 RADY GMINY LUZINO z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino) gmina Luzino (w zakresie działki nr 1451/2)

 6. UCHWAŁA NR VI/105/2019 RADY GMINY LUZINO z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino) gmina Luzino (w zakresie działek nr: 911, 913/34, 915/1, 915/2, 915/3, 915/4, 916/1, 916/2, 916/3, 917/2, 917/3, 1046, 1047/6, 1114, 1118, 1149)

 7. UCHWAŁA NR XII/207/2019 RADY GMINY LUZINO z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino

 8. UCHWAŁA NR XII/208/2019 RADY GMINY LUZINO z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kębłowo (wsie Kębłowo i Kochanowo) gm. Luzino

 9. UCHWAŁA NR XII/209/2019 RADY GMINY LUZINO z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Wyszecino, gm. Luzino

 10. UCHWAŁA NR XIII/221/2019 RADY GMINY LUZINO z dnia grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Dąbrówka gm. Luzino

 11. UCHWAŁA NR XVI/243/2020 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gmina Luzino (w zakresie działek nr: 344, 345, 346/1, 357, 343, 346/2, 356/1, 341/2, 346/3, 350/1, 341/1, 338/2, 1471, 337),
 12. UCHWAŁA NR XVI/244/2020 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Tępcz, gmina Luzino (w zakresie dz. nr 211),
 13. Uchwała Nr XX/297/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kębłowo (wsie Kębłowo i Kochanowo), gm. Luzino,

 14. Uchwała Nr XX/298/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Luzino (w zakresie działek nr 563/2, nr 105/10, nr 142/6, nr 172/7, nr 713/17, nr 289/1, nr 289/9, nr 289/10, nr 289/11, nr 1130/1, nr 1281/5, nr 1281/6, nr 1281/7, nr 241/6, nr 278, nr 157/3, nr 158/2),

 15. Uchwała Nr XX/299/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Barłomino (w zakresie działki nr 27/17),

 16. Uchwała Nr XX/300/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Zelewo (w zakresie działki nr 8/11, 11, 12, 32, 49/1, 49/2),

 17. Uchwała Nr XX/301/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Luzino (w zakresie działki nr 1382 i 1389),

 18. Uchwała Nr XX/302/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kębłowo (w zakresie dz. nr 340/121, nr 494/4, nr 495, nr 490/4, nr 496/1, cz. nr 493, nr 475/4, nr 410),

 19. Uchwała Nr XX/303/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Zelewo, obręb geodezyjny Zelewo, gm. Luzino (w zakresie działek: 14/5, 14/7, 44, 175, 176, 219),

 20. Uchwała Nr XXXIV/503/2022 Rady Gminy Luzino z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych: Zelewo, Kębłowo, Luzino, Barłomino, Wyszecino


 Uchwały podjęte podczas kadencji 2014-2018


UCHWAŁA NR XLVIII/563/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działki nr: 41/28, 41/29, 41/30, 41/31, 41/32, 32/4, 34/19, 34/20, 34/21, 34/22-34/28, 36/50) w gminie Luzino

- Uchwała Nr XLVI/539/2018 z dnia 30.08.2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino) gm. Luzino

- UCHWAŁA NR XLII/497/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino.

- UCHWAŁA NR XLI/479/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kębłowo (wsie Kębłowo i Kochanowo) gm. Luzino

- UCHWAŁA NR XLI/480/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo (obręb Kębłowo), Barłomino, Robakowo, Sychowo, Wyszecino, Milwino, Dąbrówka, Zelewo w gminie Luzino

- UCHWAŁA NR XLI/481/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino) gm. Luzino

- UCHWAŁA NR XLI/482/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino

uchwała XXXIX/447/2018 z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino) gm. Luzino (17,35 ha),

uchwała XXXIX/448/2018 z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino) gm. Luzino (dz. nr 721/3),

uchwała XXXIX/449/2018 z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Wyszecino, gm. Luzino,

uchwała XXXIX/450/2018 z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Dąbrówka, gm. Luzino,

uchwała XXXIX/451/2018 z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Tępcz, gm. Luzino,

- uchwała XXXIX/452/2018 z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino

- uchwała XXXIX/459/2018 z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kębłowo (wsie Kębłowo i Kochanowo) gm. Luzino,

- UCHWAŁA NR XXXVI/416/2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Robakowo, gm. Luzino,

- UCHWAŁA NR XXXVI/417/2017 w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino,

- XXXVI/418/2017 w sprawie przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino,

XXXVI/419/2017 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kębłowo (wsie Kębłowo i Kochanowo) gm. Luzino,

XXXVI/420/2017 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Zelewo, gm. Luzino,

- UCHWAŁA NR XXXV/388/2017 RADY GMINY LUZINO z dnia 16 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino) gm. Luzino (w zakresie działki nr 974/3)

Uchwała Nr XXIX/320/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 17.05.2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino) gm. Luzino (w zakresie działek nr 33/6 i 31/70)

Uchwała Nr XXIX/321/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 17.05.2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kębłowo (wsie Kębłowo i Kochanowo) gmina Luzino

Uchwała Nr XXIX/322/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 17.05.2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Robakowo w gminie Luzino

Uchwała Nr XXIX/323/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 17.05.2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Robakowo (działki nr 41/28, 41/29, 41/30, 41/31, 41/32, 32/4, 34/19, 34/20, 34/21, 34/22-24/28, 36/50), w gminie Luzino

Uchwała Nr XXIX/326/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 17.05.2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino) gm. Luzino

UCHWAŁA NR XXIII/223/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 14 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Luzino w zakresie działki nr 857/3 położonej w miejscowości Luzino, obręb geodezyjny Luzino, gm. Luzino

UCHWAŁA NR XXIII/234/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 14 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/132/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino) gm. Luzino (w zakresie działek nr 33/6 i 31/70)

UCHWAŁA NR XVII/175/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obrębu geodezyjnego Kębłowo (wsie Kębłowo i Kochanowo) gm. Luzino (w zakresie działek nr 650/2, nr 650/3, nr 650/4, nr 650/6, nr 657/21, nr 657/24, nr 657/25, nr 655, nr 656)

​- UCHWAŁA NR XVII/176/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino(obręb geodezyjny Luzino) gm. Luzino (w zakresie działek nr 205/4, nr 695/4, nr 1213/8, nr 1215/1, nr 1215/2, 1215/5 i nr 1215/6).

​- UCHWAŁA NR XVII/177/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino) gm. Luzino, w zakresie działek nr 105/1, nr 1427 i nr 939/1.

UCHWAŁA NR XVII/182/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Luzino w zakresie działki nr 40/1 położonej w Dąbrówce, obręb geodezyjny Dąbrówka, gm. Luzino oraz działki nr 181/9 położonej w Wyszecinie, obręb geodezyjny Wyszecino, gm. Luzino.

- Uchwała Nr XVI/156/2016 z dnia 17.03.2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu Studium ukierunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino

- Uchwała Nr XIII/130/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 14 grudnia 2015 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kębłowo (wsie Kębłowo i Kochanowo), gmina Luzino

Uchwała Nr XIII/131/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 14 grudnia 2015 r.w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino) gm. Luzino, w zakresie działki nr 951.

 

Uchwała Nr XIII/132/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino) gm. Luzino (w zakresie działek nr 33/6 i 31/70)

 

 

- UCHWAŁA NR VI/35/2015 RADY GMINY LUZINO z dnia 25 marca 2015 r.w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Barłomino część działki nr 67 zatwierdzonego Uchwałą nr XXXIV/255/02 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2002 r., w sprawie uchwalenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Kochanowo (obręb Kębłowo), Barłomino, Robakowo, Sychowo, Wyszecino, Milwino, Dąbrówka, Zelewo, gm. Luzino (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2002, Nr 28, poz. 681) w zakresie fragmentu miejscowości Barłomino (działki nr 67/2 i nr 67/3)

- UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY GMINY LUZINO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Milwino, działki nr 135, 136, 140, 151 i 154 na terenie gminy Luzino w zakresie działki nr 140

 - UCHWAŁA NR VI/37/2015 RADY GMINY LUZINO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino ) gm. Luzino, uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Luzino nr XXXIX/353/2010 z dnia 24 marca 2010 r., w sprawie Uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gmina Luzino (Dz. Urz.Woj. Pomorskiego Nr 81, poz. 1457 z dnia 07 czerwca 2010 r., ze zm ), w zakresie działek nr 105/1, nr 1427 i nr 939/11)

- UCHWAŁA NR VI/38/2015 RADY GMINY LUZINO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino ) gm. Luzino, uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Luzino nr XXXIX/353/2010 z dnia 24 marca 2010 r., w sprawie Uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gmina Luzino (Dz. Urz.Woj. Pomorskiego Nr 81, poz. 1457 z dnia 07 czerwca 2010 r., ze zm), zmienionego Uchwałą Rady Gminy Luzino nr XLV/502/2014 z dnia 15 października 2014 r., w sprawie Uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gmina Luzino w zakresie fragmentu miejscowości Luzino ( działki: nr 94/53, 951 i 1131/6 ), (Dz. Urz.Woj. Pomorskiego, poz. 4234 z dnia 02 grudnia 2014 r.) w zakresie działki nr 951

Kadencja 2010-2014

- Uchwała Nr XLV/503/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Robakowo, działki nr 86/7 i cz. nr 86/8, gm. Luzino

- Uchwała Nr XLV/502/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino) gm. Luzino w zakresie fragmentu miejscowości Luzino (działki nr 94/53, 951 i 1131/6)

- Uchwała Nr XLV/501/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino w zakresie fragmentu miejscowości Luzino (działki: nr 117/4, nr 718/27 i nr 94/36)

- Uchwała Nr XLII/473/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 30 czerwca 2014 r.w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Barłomino część działki nr 67 zatwierdzonego Uchwałą nr XXXIV/255/02 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2002 r., w sprawie uchwalenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego  fragmentów wsi Kochanowo ( obręb Kębłowo ), Barłomino, Robakowo, Sychowo, Wyszecino, Milwino, Dąbrówka, Zelewo, gm. Luzino ( Dz.U. z 2002, nr 28, poz. 681 ) w zakresie  fragmentu miejscowości  Barłomino  ( działki nr 67/2 i nr 67/3 )

- Uchwała Nr XXXVIII/453/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2014 r.w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino w zakresie fragmentu miejscowości Luzino (działki: nr 117/4, nr 718/27 i nr 94/36)

- Uchwała Nr XXXVI/428/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 2013 r.w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kębłowo, gmina Luzino

- Uchwała Nr XXXV/417/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino w zakresie fragmentu miejscowości Luzino (działki: nr 94/53, 951 i 1131/6)

- Uchwała Nr XXXV/416/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Robakowo, działka nr 86/7 i cz. Nr 86/8, gmina Luzino

- Uchwała Nr XXXIV/402/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 21 listopada 2013 r.
w sprawie: uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miejscowości Luzino (działka nr 117/6), gm. Luzino

- Uchwała Nr XXXIV/403/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 21 listopada 2013 r.
w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Dąbrówka, obręb geodezyjny Dąbrówka w zakresie działek nr 31 i 259, gm. Luzino

- Uchwała Nr XXXII/389/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2013 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Zielnowo (działka nr 260/17) w gminie Luzino

Uchwała Nr XXXI/379/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2013 r.w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kębłowo, gmina Luzino

uchwała wersja doc. (bez załącznika)

 - UCHWAŁA NR XXIX/368/2013 RADY GMINY LUZINO z dnia 26 czerwca 2013 r. sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino

 - UCHWAŁA NR XXIX/364/2013 RADY GMINY LUZINO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka (działki nr 85/13, 85/14, 85/15, 85/29, 85/36, 85/39, 85/41, 85/42, 85/43, 85/44, 85/45 i 85/46), gm. Luzino.

  - UCHWAŁA NR XXIX/365/2013 RADY GMINY LUZINO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino w zakresie fragmentu miejscowości Luzino (działka nr 24).

- UCHWAŁA NR XXIX/366/2013 RADY GMINY LUZINO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dąbrówka, działka nr 194/9, nr 194/11 i nr 194/12 oraz fragmentu wsi Barłomino, działka nr 85/8 i część działki nr 85/13, gm. Luzino.

- UCHWAŁA NR XXIX/367/2013 RADY GMINY LUZINO z dnia 26 czerwca 2013 r.  sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Luzino (działka r 31/36 i nr 31/70), gm. Luzino.

- UCHWAŁA NR XXIX/363/2013 RADY GMINY LUZINO z dnia 26 czerwca 2013 r.w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/342/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Luzino (działka nr 117/6 ), gm. Luzino

 

- Uchwała Nr XXVIII/345/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Milwino, działki nr 135, 136, 140, 151 i 154 na terenie gminy Luzino, w zakresie działki nr 140;

- Uchwała Nr XXVIII/344/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia  do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino w zakresie fragmentu miejscowości Luzino (działki nr 32/10, nr 32/9, nr 903, nr 1080/3, nr 10/3, nr 11/17, nr 11/21, nr 11/16, nr 11/20, nr 11/19, nr 11/15, nr 11/18, nr 12/2, nr 13/3, nr 13/4, nr 16/3, nr 20/6, nr 20/5, nr 21, nr 22/1, nr 22/3, nr 22/4, nr 22/2 i nr 22/5);

- Uchwała Nr XXVIII/343/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Luzino (działka nr 1447), gm. Luzino;

 - UCHWAŁA NR XXVII/322/2013 RADY GMINY LUZINO z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Luzino (działki nr : 991/2, 625/60, 625/65, 1370, 1453, 1355/4, 624/2, 191/19, 191/20, 191/21, 191/22, 191/23, 191/24, 191/25, 191/26, 191/27, 437/4, 437/6, 437/8, 437/5, 898/4, 898/3), gm. Luzino.

- UCHWAŁA NR XXVII/322/2013 RADY GMINY LUZINO z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Luzino (działki nr : 991/2, 625/60, 625/65, 1370, 1453, 1355/4, 624/2, 191/19, 191/20, 191/21, 191/22, 191/23, 191/24, 191/25, 191/26, 191/27, 437/4, 437/6, 437/8, 437/5, 898/4, 898/3), gm. Luzino.

- Uchwała Nr XXVII/321/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2013 r.w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino w zakresie fragmentu miejscowości Luzino (działka nr 105/11 ) 

- Uchwała Nr XXIV/297/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w   Uchwale Nr XXXIX/353/2010 Rady Gminy Luzino z   dnia 24 marca 2010r. w   sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino.  

- Uchwała Nr XXII/257/2012  Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2012 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dąbrówka, działka nr 194/9, nr 194/11 i   nr 194/12 oraz fragmentu wsi Barłomino, działka nr 85/8 i   część działki nr 85/13  

- Uchwała Nr XXI/246/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2012 r.w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Zielnowo (działka nr 260/17) w   gminie Luzino  

- Uchwała Nr XXI/238/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2012 r.w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miejscowości Luzino (działka nr 31/36 i   nr 31/70)  

- Uchwała Nr XXI/237/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino w   zakresie fragmentu miejscowości Luzino (działka nr 24)  

- Uchwała Nr XIX/218/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (działki nr 221/2, 221/3, 221/4), gm. Luzino  

- Uchwała Nr XIX/217/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r.w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino

- Uchwała Nr XIX/216/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r.w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miejscowości Luzino ( działka nr 1447 )  

- Uchwała Nr XVIII/196/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miejscowości Luzino (działka nr 117/6), gmina Luzino  

- Uchwała Nr XVIII/187/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Dąbrówka, obręb geodezyjny Dąbrówka w zakresie działek nr 31 i nr 259, gmina Luzino  

- Uchwała Nr XVIII/186/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012 r.w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kębłowo, gmina Luzino Kębłowo (dot. działki nr 725) 

-  Uchwała Nr XVI/171/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2012 r.

w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miejscowości Luzino ( działki: nr 991/2, nr 625/60, nr 625/65, nr 1370, nr 1453, nr 1355/4, nr 624/2, nr 191/19, nr 191/20, nr 191/21, nr 191/22, nr 191/23, nr 191/24, nr 191/25, nr 191/26, nr 191/27, nr 437/4, nr 437/6, nr 437/8, nr 437/5, nr 898/4 i nr 898/3), gmina Luzino 

- Uchwała Nr XV/156/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie: uchwalenia zmiany części miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

- Uchwała Nr XIV/151/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 27 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Luzino Nr VII/46/2011 z dnia 28 marca 2011r., w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miejscowości Luzino, gm. Luzino 

-  Uchwała Nr XIII/135/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie odstąpienia od sporządzania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Luzino, gmina Luzino (dotyczy Uchwały Nr L/445/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miejscowości Luzino, gmina Luzino) 

 

- wersja WORD 

- wersja pdf

- Uchwała Nr XIII/134/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dąbrówka ( działki nr 85/13, 85/14, 85/15, 85/29, 85/36, 85/39, 85/41, 85/42, 85/43, 85/44, 85/45 i 85/46 )  

- wersja WORD 

- wersja pdf

- Uchwała Nr XII/121/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miejscowości Luzino ( działki nr 221/2, nr 221/3 i nr 221/4 ), gmina Luzino.

- wersja WORD 

- wersja pdf 

- Załącznik do Uchwały Nr XII/121/2011 Rady Gminy Luzino 

 

Uchwała Nr IV/16/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Zelewo - część działki nr 7/9, gmina Luzino (wersja WORD)

uchwłała Nr IV/16/2010 (wersja pdf)

załącznik nr 1 do uchwały (wersja pdf)

załącznik nr 2 do uchwały (wersja WORD)

załącznik nr 2 do uchwały (wersja pdf)

załącznik nr 3 do uchwały (wersja WORD)

załącznik nr 3 do uchwały (wersja pdf)

Uchwała Nr IV/15/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29.12.2010 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/256/02 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2002r. w sprawie uchwalenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Luzino i fragmentów wsi Kębłowo w gminie Luzino (Dz.U. Woj. Pom. Nr 28 poz. 682 z dnia 6 maja 2002r.) (wersja WORD) 

uchwała (wersja pdf)

Uchwała Nr IV/16/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Zelewo - część działki nr 7/9, gmina Luzino (wersja WORD) 

uchwała Nr IV/16/2010 (wersja pdf)

załącznik nr 1 do uchwały (wersja pdf)

załącznik nr 2 do uchwały (wersja WORD)

załącznik nr 2 do uchwały (wersja pdf)

załącznik nr 3 do uchwały (wersja WORD)

załącznik nr 3 do uchwały (wersja pdf)

Uchwała Nr IV/15/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29.12.2010 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/256/02 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2002r. w sprawie uchwalenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Luzino i fragmentów wsi Kębłowo w gminie Luzino (Dz.U. Woj. Pom. Nr 28 poz. 682 z dnia 6 maja 2002r.) (wersja WORD) 

- Uchwała nr XLIII/382/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 28.06.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Luzino pod trasą gazociągu DN 700 wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej.

- Uchwała nr XLIII/381/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 28.06.2010 r. w sprawie uchwalenia zmainy Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino

 - UCHWAŁA NR XXXIX/353/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), gm. Luzino.