ARCHIWUM - Gmina Luzino

Uchwały podjęte podczas XXVII Sesji rady Gminy Luzino w dniu 29 listopada 2021 r.:

- XXVII/414/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy,
- XXVII/415/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/538/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej radnym Gminy Luzino,


Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy,

- UCHWAŁA NR XLIV/511/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Luzino

Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy

- Uchwała Nr XLVI/537/2018 z dnia 30.08.2018 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości przysługujących diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów Gminy Luzino,
- Uchwała Nr XLVI/538/2018 z dnia 30.08.2018 r. w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej radnym Gminy Luzino,

Uchwała Nr IV /17/ 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej (wersja WORD), Uchwała Nr IV/17/2010 (wersja pdf)

==============================================

Uchwała Nr IV / 18 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia  29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy (wersja WORD), Uchwała Nr IV/18/2010 (wersja pdf)

- Uchwała Nr XXV/212/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych gminy

- Uchwała Nr XXV/213/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
=======================================================
- Uchwała Nr XIII/103/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych gminy

- Uchwała Nr XIII/106/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane


- Uchwała Nr XIII/120/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr VI/46/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie inkasa na terenie sołectw Gminy Luzino z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od posiadania psów

==================================================
==================================================
- Uchwała Nr IV/19/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 18.12.2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych gminy
==================================================

==================================================

ARCHIWALNE:

- Uchwała Nr X/84/07 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr IX/68/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej 

- Uchwała Nr IX/67/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy

- Uchwała Nr IX/68/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej 

- Uchwała Nr XXVIII/251/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2.12.2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych gminy
==================================================

222. Uchwała Nr XXII/222/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XX/204/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 10 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Luzino
w 2005 roku”.

==================================================
229. Uchwała Nr XXV/229/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy
==================================================
- Uchwała Nr XVIII/186/2004 z dnia 07.12.2004 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych gminy - archiwalna
==================================================
12. Uchwała Nr XIV/156/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy

==================================================
- Uchwała II/22/02 z 5.12.2002 w sprawie ustalenia diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowej
- Uchwała XII/131/04 z 24.02.2004 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki

- Uchwała X/116/03 z 4.12.2003 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla jednostek organizacyjnych gminy

- Uchwała X/117/03 z 4.12.2003 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy