ARCHIWUM - Gmina Luzino

UCHWAŁA NR XXXIX/455/2014 RADY GMINY LUZINO z dnia 22 kwietnia 2014 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/278/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Luzino na stałe obwody głosowania

 

Uchwała Nr XXIV/296/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 12 grudnia 2012 r.w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w   Uchwale Nr XXIII/268/2012 Rady Gminy Luzino z   dnia 30 października 2012 r. w   sprawie podziału Gminy Luzino na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i   liczby radnych wybieranych w   każdym okręgu.  

Uchwała Nr XXIII/268/2012  Rady Gminy Luzino z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Luzino na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i  liczby radnych wybieranych w   każdym okręgu  

 

 - wersja WORD, załącznik do uchwały

- wersja pdf

Uchwała Nr XXIV/278/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Luzino na stałe obwody głosowania  

UCHWAŁA NR XLIII/384/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy Luzino o podziale gminy na okręgi wyborcze (wersja WORD), (wersja pdf)- załącznik nr 1 do uchwały (Word), wersja pdf==================================================
- Uchwała Nr XXIX/263/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/250/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie podziału Gminy Luzino na stałe obwody głosowania- uchwała Nr XXVIII/250/2009 Rady Gminy z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie podziału Gminy Luzino na stałe obwody głosowania==================================================
- Uchwała Nr XII/88/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 15.10.2007 r. w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych
==================================================
1. Uchwała IX/71/2003 z 15.10.2003 r. w sprawie stwierdzenia wyborów ławników do sądów powszechnych