ARCHIWUM - Gmina Luzino

Wydruk z serwisu BIP, dn.

UCHWAŁA NR XXV/389/2021 RADY GMINY LUZINO z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały XXIX/370/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Luzino oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała Nr III/46/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Luzino oraz warunków korzystania z tych przystanków,

- Uchwała Nr XLVI/549/2018 z dnia 30.08.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/370/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Luzino oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

- UCHWAŁA NR XLIX/418/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r. w sprawie określenia liczby nowych licencji przeznaczonych do wydania w roku 2011 na wykonywanie transportu drogowego taksówką (wersja WORD)
- UCHWAŁA NR XLIX/418/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r. w sprawie określenia liczby nowych licencji przeznaczonych do wydania w roku 2011 na wykonywanie transportu drogowego taksówką (wersja pdf)

- uchwała Nr XXXV/305/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 14.10.2009 r. w sprawie określenia liczby nowych licencji przeznaczonych do wydania w roku 2010 na wykonywanie transportu drogowego taksówką

- Uchwała Nr XXIII/ 197/ 2008 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2008 roku w sprawie określenia liczby nowych licencji przeznaczonych do wydania w roku 2009 na wykonywanie transportu drogowego taksówką

- Uchwała Nr XII/90/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 15.10.2007 r. w sprawie określenia liczby nowych licencji przeznaczonych do wydania w roku 2008 na wykonywanie transportu drogowego taksówką

- Uchwała Nr XXXI/283/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie utworzenia Metropolitarnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
- Uchwała Nr XXXI/284/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia statutu Metropolitarnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej


- Uchwała Nr XXXV/327/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 10.10.2006 r. w sprawie uchwalenia liczby przeznaczonych do wydania w roku 2007 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

- Uchwała XVI/167/2004 z dnia 31.08.2004 r. w sprawie uchwalenia liczby przeznaczonych do wydawania w roku 2005 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

- Uchwała XIII/137/04 z 27.04.2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/129/04 Rady Gminy Luzino z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie porozumienia z Gminą Miastem Wejherowo, o przekazaniu przez Gminę Luzino zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Luzino

- Uchwała Rady Gminy Nr XII/129/04 z 24.02.2004 r. w sprawie porozumienia z Gminą Miastem Wejherowo o przekazaniu przez Gminę Luzino zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Luzino

- Uchwała Rady Gminy Nr VII/55/03 z 27.06.2003 w sprawie uchwalenia liczby przeznaczonych do wydania w roku 2004 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

- Uchwała Rady Gminy Nr II/15/02 z 5.12.2002 w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych