ARCHIWUM - Gmina Luzino

Wydruk z serwisu BIP, dn.

UCHWAŁA NR XII/214/2019 RADY GMINY LUZINO z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/504/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2014 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Luzino na lata 2015 – 2019”

UCHWAŁA NR XII/215/2019 RADY GMINY LUZINO z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Luzino na lata 2020 – 2024”

- Uchwała Nr VIII/126/2019 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla zakładu leczniczego – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. w Gdyni

- UCHWAŁA NR XXXVI/394/2017 w sprawie udzielenia dotacji dla zakładu leczniczego – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. w Gdyni,

- UCHWAŁA NR VII/49/2015 w sprawie zaminy Uchwały Nr XLV/504/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2014 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą "program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Luzino na lata 2015-2019

Uchwała Nr XLV/504/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2014 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Luzino na lata 2015 - 2019”

 

Uchwała Nr XXXI/377/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2013 r.w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Luzino”

 - uchwała wersja doc. (bez załącznika) 

 

Uchwała Nr XXVII/326/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2013 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/414/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29 września 2010 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Luzino na lata 2010 – 2014”. 

- Uchwała Nr XLIX / 442 /2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/349/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2010 dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu im. Floriana Ceynowy w Wejherowie (wersja WORD)- Uchwała Nr XLIX / 442 /2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/349/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2010 dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu im. Floriana Ceynowy w Wejherowie (wersja pdf)=====================================================
- Uchwała Nr XXXIX / 349 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2010 dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu im. Floriana Ceynowy w Wejherowie- (plik pdf)
=====================================================
- uchwała Nr XXVIII/259/2009 Rady Gminy z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na rezygnację z pobierania czynszu dzierżawnego (dot. NZOZ w Luzinie)
=====================================================
- Uchwała Nr XXIII/ 198/ 2008 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Luzino do Polskiego Projektu 400 Miast

=====================================================
- Uchwała Nr XXV/230/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Luzinie przy ul. Młyńskiej (dot. budynku Ośrodka Zdrowia)

- Uchwała Nr XXV/231/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie oddania w dzierżawę lokalu użytkowego położonego w Luzinie przy ul. Szkolnej 13 (dot. gabinetu stomatologicznego)

- Uchwała Nr XXV/232/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie oddania w dzierżawę lokali użytkowych położonych w Luzinie przy ul. Szkolnej 13 i ul. Mickiewicza 22 (dot. gabinetu medycyny szkolnej w Gimnazjum)
=====================================================
archiwalne:

- Uchwała XXXV/231/94 z 11.02.1994 r. w sprawie użyczenia obiektu gminnego Ośrodka Zdrowia Zespołowi Opieki Zdrowotnej
55. Uchwała VII/55/99 z 28.05.1999 w sprawie powołania przedstawiciela Wojewody w skład Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Luzinie
56. Uchwała VII/56/99 z 28.05.1999 w sprawie utworzenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Luzinie
57. Uchwała VII/57/99 z 28.05.1999 w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Luzinie
58. Uchwała VII/58/99 z 28.05.1999 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Luzinie
59. Uchwała VII/59/99 z 28.05.1999 w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Luzinie
77. Uchwała X/77/99 z 15.10.1999 w sprawie odwołania p. Wiesława Tambelli z funkcji Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Luzinie
78. Uchwała X/78/99 z 15.10.1999 w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Luzinie
111. Uchwała XIV/111/00 z dnia 18.02.2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie majątku trwałego Gminnego Ośrodka Zdrowia
124. Uchwała XVI/124/2000 z dnia 27.04.2000 r. w sprawie zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Gminny Ośrodek Zdrowia
231. Uchwała XXXII/231/01 z dnia 05.12.2001 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej jakim jest Gminny Ośrodek Zdrowia w Luzinie
274. Uchwała XXVII/274/02 z 4.07.2002 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GOZ w Luzinie