ARCHIWUM - Gmina Luzino

STATUT GMINY LUZINO

Uchwała Nr XLVI/531/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Luzino

==================================================

GOSRIT

- uchwała XXXIX/456/2018 z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą ,,Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki” oraz nadania statutu

- Uchwała X/124/03 z dnia 4.12.2003 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki" oraz nadania statutu
==================================================
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

- uchwała XXXIX/454/2018 z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Leona Roppla w Luzinie
- Uchwała nr VII/57/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 marca 2011 roku, w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Leona Roppla w Luzinie (wersja word)
- Uchwała nr VII/57/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 marca 2011 roku, w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Leona Roppla w Luzinie (wersja pdf)
- załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/57/2011 z dnia 28 marca 2011r.

==================================================
GOK

- uchwała XXXIX/455/2018 z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Luzinie,

- Uchwała Rady Gminy Nr VI/45/03 z 29.04.2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXIX/296/02 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury
Uchwała XXXIX/296/02 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury

==================================================
ŻŁOBEK TUPTUSIE

UCHWAŁA NR XII/211/2019 RADY GMINY LUZINO z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Żłobka Tuptusie

GOPS:

UCHWAŁA NR VI/99/2019 RADY GMINY LUZINO z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie

archiwalne:

- UCHWAŁA NR XXVI/277/2017 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie

- Uchwała Nr XVI/153/2016 z dnia 17.03.2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie

Uchwała Nr XXVIII/355/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie;

- Uchwała Nr XXIX/266/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie


- Uchwała Nr XXXI/284/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia statutu Metropolitarnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej


- XLVI/550/2018 w sprawie przyjęcia projektu herbu i flagi Gminy Luzino.

- Uchwała Nr XXXV/331/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 10.10.2006 r. w sprawie przyjęcia projektu herbu i flagi Gminy Luzino

STATUTY SOŁECTW:

Uchwała Nr III/32/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/30/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Barłomino,

Uchwała Nr III/33/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/36/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wyszecino,

Uchwała Nr III/34/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/37/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zelewo,

Uchwała Nr III/35/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/38/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zielnowo

Uchwała Nr III/41/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/34/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sychowo,

Uchwała Nr III/42/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/35/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tępcz,

Uchwała Nr III/43/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/33/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kochanowo,

- Uchwała Nr XXXV/333/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 10.10.2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Luzino

- Uchwała XLVI/528/2018 z dnia 30.08.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/333/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 10 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Luzino


- Uchwała Nr XXXV/334/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 10.10.2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Robakowo

- Uchwała Nr XLVI/532/2018 z dnia 30.08.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/334/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 10 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Robakowo- Uchwała Nr XXXV/335/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 10.10.2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Milwino

- Uchwała XLVI/526/2018 z dnia 30.08.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/335/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 10 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Milwino,- Uchwała Nr 30/VI/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Barłomino

 


- Uchwała Nr 31/VI/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrówka

- Uchwała Nr XLVI/533/2018 z dnia 30.08.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/31/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrówka- Uchwała Nr 32/VI/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kębłowo

- Uchwała Nr XLVI/527/2018 z dnia 30.08.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/32/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kębłowo


- Uchwała Nr 33/VI/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kochanowo

- Uchwała Nr XLVI/534/2018 z dnia 30.08.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/33/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kochanowo


- Uchwała Nr 34/VI/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sychowo

- Uchwała Nr XLVI/535/2018 z dnia 30.08.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/34/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sychowo


- Uchwała Nr 35/VI/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tępcz
- Uchwała Nr XLVI/536/2018 z dnia 30.08.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/35/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tępcz- Uchwała Nr 36/VI/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wyszecino

- Uchwała Nr 37/VI/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zelewo

- Uchwała Nr 38/VI/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zielnowo
==================================================
- Uchwała Nr 29/VI/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia statutu Metropolitarnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
==================================================

archiwalne:

- UCHWAŁA NR XXVI/274/2017 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Luzino

- Uchwała Nr XVI/154/2016 z dnia 17.03.2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Luzino

Uchwała Nr XXXVI/427/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 2013 r.w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Luzino

- Uchwała nr VII/56/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 marca 2011 roku, w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Luzino (wersja word)
- Uchwała nr VII/56/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 marca 2011 roku, w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Luzino (wersja pdf)
- załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/56/2011 z dnia 28 marca 2011 r.

- Uchwała Nr XXVII/242/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 13.10.2005 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/215/2001 Rady Gminy Luzino z dnia 11 października 2001 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Gminy

- Uchwała Nr XIV/157/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Luzino
- Uchwała Nr XX /202 /05 Rady Gminy Luzino w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIV/157/2004 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Luzino

- Uchwała Nr XXIX/268/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Luzino

- załącznik do uchwały (Statut Gminy), zał. 1. - Mapa Gminy Luzino, zał. 2 - Herb Gminy Luzino,zał. 3 - pieczęć Gminy

- Uchwała V/25/90 z dnia 14.09.1990 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminy Luzino
- Uchwała VII/44/90 z dnia 19.10.1990 r. zmieniająca uchwałę nr V/25/90 w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminy Luzino
- Uchwała VIII/52/90 z dnia 21.12.1990 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Luzino
- Uchwała XXIII/156/92 z dnia 03.09.1992 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Gminy
- Uchwała XXVIII/189/93 z 2.04.1993 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Luzino
- Uchwała VII/50/94 z 28.12.1994 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Gminy
- Uchwała VII/51/94 z 28.12.1994 r. w sprawie zmiany w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Luzino (załącznik nr 6 do Statutu Gminy Luzino)
- Uchwała IX/70/95 z 24.03.1995 w sprawie uchwalnie Statutu Gminy
- Uchwała XII/91/95 z 20.07.1995 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Luzino
- Uchwała XVIII/136 /96 z 26.01.1996 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Luzino
- Uchwała XXIV/175/96 z 8.11.1996 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Luzino
- Uchwała XXXV/267/98 z 20.03.1998 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Luzino
- Uchwała IX/74/99 z 27.08.1999 w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Luzino
- Uchwała XIV/112/00 z dnia 18.02.2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Luzino
- Uchwała XXVI/182/01 z dnia 23.03.2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Luzino
- Uchwała XXVIII/202/01 z dnia 28.06.2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Luzino
==================================================

- Uchwała Rady Gminy Nr VI/44/03 z 29.04.2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXIX/295/02 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2002 w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Leona Roppla w Luzinie
Uchwała XXXIX/295/02 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2002 w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Leona Roppla w Luzinie
===================================================

- Uchwała IX/61/91 z 07.02.1991 r. w sprawie zatwierdzenia statutów sołectw gminy Luzino
- Uchwała XXVIII/205/97 z 25.04.1997 r. w sprawie zatwierdzenia statutów sołectw gminy Luzino

- Uchwała V/24/90 z dnia 14.09.1990 r. w sprawie potwierdzenia istnienia sołectw w Gminie Luzino
- Uchwała XXXIV/222/93 z dnia 29.12.1993r. w sprawie przyłączenia dwóch sołectw Strzebielina do gminy Luzino
- Uchwała XIV/114/95 z 29.09.1995 w sprawie przyłączenia dwóch sołectw Strzebielina do Gminy Luzino
- Uchwała VI/53/99 z dnia 23.04.1999 w sprawie przyłączenia dwóch sołectw Strzebielina do Gminy Luzino
==================================================
- Uchwała XIX/124/92 z 11.04.1992 r. w sprawie ustalenia herbu gminy Luzino
==================================================
- Uchwała V/26/90 z dnia 14.09.1990 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Gminy w Luzinie
- Uchwała VIII/53/90 z dnia 21.12.1990 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Rady Gminy Luzino
- Uchwała XIV/95/91 z dnia 27/09/1991 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Rady Gminy
- Uchwała XX/133/92 z dnia 22.05.1992 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Rady Gminy
- Uchwała XXI/157/96 z 02.07.1996 w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Obrad Rady Gminy Luzino
- Uchwała XXXI/215/01 z dnia 11.10.2001 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Gminy
==================================================
- Uchwała IX/71/95 z 24.03.1995 w sprawie uchwalenia regulaminu Komisji Rewizyjnej
==================================================

- Uchwała XXI/155/96 z 02.07.1996 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy
- Uchwała XXVI/200/97 z 7.03.1997 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
- Uchwała XXVI/181/01 z dnia 23.03.2001 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Luzino

==================================================
- Uchwała XIX/145/96 z 22.03.1996 w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- Uchwała XXXVIII/280/98 z 18.06.1998 r. w sprawie zatwierdzenia statutu funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Kochanowie
==================================================
- Uchwała XXXV/230/94 z 11.02.1994 r. w sprawie zatwierdzenia znowelizowanego Statutu Fundacji pt. "Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości"
==================================================

- Uchwała XXIV/178/96 z 8.11.1996 w sprawie ustalenia zasad nadawania tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Luzino"
- Uchwała XXXIV/264/98 z 6.02.1998 r. w sprawie ustalenia zasad nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Luzino"
==================================================

- Uchwała XXX/220/97 z 14.08.1997 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Uchwała XXIV/167/01 z dnia 20.12.2000 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
==================================================
==================================================
- Uchwała VII/57/99 z 28.05.1999 w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Luzinie
- Uchwała VII/58/99 z 28.05.1999 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Luzinie
- Uchwała XVI/124/2000 z dnia 27.04.2000 r. w sprawie zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Gminny Ośrodek Zdrowia
==================================================
- Uchwała XI/86/99 z 15.11.1999 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Luzino
==================================================
- Uchwała XXXI/227/97 z 29.08.1997 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy Luzino
- Uchwała IX/75/99 z 27.08.1999 w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy Luzino
- Uchwała XX/141/2000 z dnia 31.08.2000 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy Luzino
- Uchwała XXX/209/01 z dnia 31.08.2001 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy Luzino
==================================================
- Uchwała XXXV/269/98 z 20.03.1998 r. w sprawie zatwiedzenia Statutu Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie
==================================================
- Uchwała VI/49/99 z dnia 23.04.1999 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Barłominie, Kębłowie, Sychowie i Wyszecinie oraz Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie, a także zatwierdzenia regulaminu konkursu

- Uchwała XIV/110/00 z dnia 18.02.2000 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Luzinie a także zatwierdzenia regulaminu konkursu
==================================================

- Uchwała XX/142/2000 z dnia 31.08.2000 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gimnazjum Publicznego w Luzinie
==================================================
- Uchwała XXI/148/2000 z dnia 2.10.2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Luzino
==================================================

- Uchwała XXXII/229/01 z dnia 05.12.2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, nagród ze specjalnego funduszu nagród, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego - (załącznik do uchwały nr XXI/148/2000 Rady Gminy Luzino z dnia 2 października 2000 r.)
- Uchwała XXXIII/232/01 z dnia 28.12.2001 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum Publicznego w Luzinie
==================================================


- Uchwała Nr 29/VI/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia statutu Metropolitarnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
- Uchwała Nr 30/VI/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Barłomino
- Uchwała Nr 31/VI/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrówka
- Uchwała Nr 32/VI/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kębłowo
- Uchwała Nr 33/VI/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kochanowo
- Uchwała Nr 34/VI/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sychowo
- Uchwała Nr 35/VI/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tępcz
- Uchwała Nr 36/VI/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wyszecino
- Uchwała Nr 37/VI/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zelewo
- Uchwała Nr 38/VI/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zielnowo
==================================================
 

- Uchwała Nr XVI/164/2016 z dnia 17.03.2016 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Uchwała Nr XVIII/179/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Luzino 

 

 

- Uchwała Nr XVI/169/2016 z dnia 17.03.2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Konkursu "Piękna Gmina"

Uchwała Nr XVIII/180/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/80/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu "Piękna Gmina" 

 

Uchwała Nr XVIII/181/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/81/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Przyznawania Nagrody "Wydarzenie Roku" 

- Uchwała Nr VII/42/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach rzez Gminę Luzino w 2007 roku"- Uchwała Nr VIII/60/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia statutu Metropolitarnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej