ARCHIWUM - Gmina Luzino

 


Uchwała podjęta podczas XXVIII sesji Rady Gminy Luzino w dniu 28 grudnia 2021 r., tj. nr:

 - 417 w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie,


  • Uchwała Nr XXXV/424/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej w ramach projektu partnerskiego

Uchwała Nr XXXIV/401/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Luzino do projektu „Pomorska 13-stka – wsparcie JST w zakresie wdrażania standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych” przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz jego realizację

  

Uchwała Nr XXXII/390/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2013 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu powołania i funkcjonowania Gminnej Rady Konsultacyjnej”.

Uchwała Nr XXXII/391/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2013 r.
w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2014 rok".

 

- UCHWAŁA NR XXIX/371/2013 RADY GMINY LUZINO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udziału Gminy Luzino w przystąpieniu do wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na zakup energii elektrycznej w ramach Metropolitarnego Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów „NORDA”

 

Uchwała Nr XXVIII/349/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa przez Gminę Luzino z Gminą Gdynia na wspólną realizację projektu p.n. „Norda - Północny Biegun Wzrostu" w ramach Programu Regionalnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009 – 2014;

Uchwała Nr XXVII/328/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2013 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/279/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2013 rok". 

Uchwała Nr XXVII/306/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2013 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego.

Uchwała Nr XXVII/307/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2013 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Choczewo. 

UCHWAŁA NR XXVI/304/2014 RADY GMINY LUZINO z dnia 6 marca 2013 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego

Uchwała Nr XXV/302/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/279/2012 Rady Gminy Luzino z   dnia 12 grudnia 2012 r. w   sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Gminy Luzino z   organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2013 rok"  

Uchwała Nr XXIV/279/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Gminy Luzino z   organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i   stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2013 rok".  

Uchwała Nr XXIV/280/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Gdynia od Gminy Luzino zadania własnego w  zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na budowie, utrzymaniu i   eksploatacji własnych lub wspólnych z  innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych

Uchwała Nr XXI/245/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2012 r.w sprawie zmiany Statutu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej  

Uchwała Nr XXI/249/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2012 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/198/2012 Rady Gminy Luzino z   dnia 27 kwietnia 2012 roku w  sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie   

 Uchwała Nr XVIII/192/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012 r.w sprawie odstąpienia od porozumienia o przyjęciu w zarząd drogi powiatowej 

 

  Uchwała Nr XVIII/193/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego na realizację zadań na drogach powiatowych  

 

Uchwała Nr XVIII/194/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Choczewo  

 

Uchwała Nr XVIII/195/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie  

  

Uchwała Nr XVIII/197/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/155/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego  

Uchwała Nr XVI/174/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Luzino Nr XIV/146/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2012 rok". 

Uchwała Nr XIV/152/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 27 grudnia 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa przez Gminę Luzino ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Kaszubska Droga", z Gminą Szemud, Gminą Linia, Gminą Wejherowo oraz Gminą Łęczyce na wspólną realizację projektu p.n. „Szlak turystyczno – przyrodniczy przez Kaszubskie Legendy” 

  - Uchwała Nr XV/155/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego 

Uchwała Nr XIV/146/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 27 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2012 rok"

 

Uchwała Nr IV/ 28 /2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2010 roku  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego współpracy z Gminą Gniewino, Gminą Choczewo, Gminą Krokowa, Gminą Wejherowo i Gminą Łęczyce (wersja WORD)

Uchwała Nr IV/ 28 /2010 (wersja pdf)

================================================

Uchwała Nr IV/29/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego (wersja WORD)

Uchwała Nr IV/ 29 /2010 (wersja pdf)

===============================================

Uchwała Nr IV/30/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2010 r.w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2011 rok” (wersja WORD)

Uchwała Nr IV/ 30 /2010 (wersja pdf)

załącznik do uchwały - Program Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego  na rok 2011(wersja WORD)

załącznik do uchwały (wersja pdf)

- UCHWAŁA NR XLIX/429/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa przez Gminę Luzino ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Kaszubska Droga", z Gminą Szemud oraz Gminą Linia na wspólną realizację projektu p.n."Szlakiem Kaszubskich Duchów" (wersja WORD)- UCHWAŁA NR XLIX/429/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa przez Gminę Luzino ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Kaszubska Droga", z Gminą Szemud oraz Gminą Linia na wspólną realizację projektu p.n."Szlakiem Kaszubskich Duchów" (wersja pdf)- UCHWAŁA NR XLVI/408/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 31 sierpnia 2010 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego (wersja WORD)
- (wersja pdf)- UCHWAŁA NR XLVI/409/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Wejherowskim w zakresie udzielenia dotacji celowej na realizację projektu „Remont drogi powiatowej nr 1451 G na odcinku Luzino - Wyszecino wraz z remontem i budową ciągów pieszych oraz remont nawierzchni drogi gminnej (ulicy Ks. Jana Twardowskiego) w miejscowości Barłomino wraz z budową chodnika”, współfinansowanego z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” (wersja WORD)- (wersja pdf)UCHWAŁA NR XLIII/389/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego (wersja WORD), (wersja pdf)UCHWAŁA NR XLIII/385/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa przez Gminę Luzino z Gminą Gniewino oraz Gminą Krokowa na wspólną realizację projektu p.n."Zwiększenie bezpieczeństwa na obszarze powiatu wejherowskiego i puckiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek OSP w gminach Gniewino, Luzino i Krokowa (wersja WORD), (wersja pdf)UCHWAŁA NR XLIII/374/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. FRYDERYKA CHOPINA w Wejherowie (wersja WORD),(wersja pdf)==============================================================
- UCHWAŁA NR XLI/368/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 26 kwietnia 2010 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa przez Gminę Luzino z Fundacją Zenona Plecha - wspierania rozwoju kultury fizycznej i sportu z siedzibą w Gdańsku na wspólną realizację projektu p.n."Czyste powietrze Gminy Luzino" z działania 5.4 "Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013. (wersja WORD),, wersja pdf===============================================================
- Uchwała Nr XXXVI/325/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy Luzino do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby”==============================================================
- uchwała Nr XXXIV/299/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zmiany porozumienia z Powiatem Wejherowskim dotyczącego przekazania Gminie Luzino spraw związanych z zarządzaniem drogą powiatową- uchwała Nr XXXIV/300/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 28 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadań drogowych współfinansowanych z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” (dot. Kębłowa, Zelewa)
- uchwała Nr XXXIV/301/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Wejherowskim w zakresie udzielenia dotacji celowej na realizację projektu „Remont drogi powiatowej nr 1453G (Kębłowo – DK nr 6 – ul.Wiejska) i drogi powiatowej nr 1451G na odcinku Kębłowo –Zelewo wraz z budową ciągów pieszo – rowerowych”, współfinansowanego z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”
- uchwała Nr XXXIV/302/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 28 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadań drogowych współfinansowanych z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” (dot. ul. Szkolnej i Kaszubskiej w Luzinie)
=============================================================
- uchwała Nr XXXI/282/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wspólnej realizacji, z Gminą Miasto Reda, projektu p.t. „Razem można więcej – CIS w Redzie dla Powiatu”
=============================================================
- uchwała Nr XXVIII/251/2009 Rady Gminy z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2009 dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu im. Floriana Ceynowy w Wejherowie
=============================================================

=============================================================
- Uchwała Nr XXV/206/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych (dot. Kochanowo-Zamostne)
- Uchwała Nr XXI /175 / 2008 Rady Gminy Luzino z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie współdziałania Gminy Luzino z Powiatem Wejherowskim w zakresie wspólnej realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Kniewo – Łebno wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku ul. Wilczka w Luzinie”

- Uchwała Nr XXI / 183 / 2008 Rady Gminy Luzino z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych

- Uchwała Nr XVII/161/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Luzino do porozumienia w sprawie utworzenia "Północno-Kaszubskiego Klastra Edukacyjnego"

============================================================
- Uchwała Nr XIII/ 95/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych

- Uchwała Nr XIII/107/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2008 rok”

- Uchwała Nr XIII/109/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie sprostowania błędu (w uchwale Nr XI/87/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 27 września 2007 roku, dotyczącej rozwiązania porozumienia w sprawie powierzenia niektórych zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia przez organy Gminy Luzino)

- Uchwała Nr XI/86/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 27.09.2007 r. w sprawie przejęcia w zarząd drogi powiatowej

Uchwała Nr XI/87/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 27.09.2007 r. w sprawie rozwiązania porozumienia z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty Wejehrowskiego do prowadzenia przez organy Gminy Luzino

==================================================
- Uchwała Nr X/83/07 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Luzino do porozumienia o wzajemnej współpracy w celu utworzenia Lokalnej Grupy Działania

==================================================

- Uchwała Nr VII/39/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych

- Uchwała Nr VIII/60/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia statutu Metropolitarnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
==================================================
- Uchwała Nr IV/16/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 18.12.2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finanasowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych
==================================================
==================================================
- Uchwała Nr IV/24/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 18.12.2006 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2007 rok”

==================================================
==================================================

4. Uchwała Rady Gminy Nr XVII/172/2004 z dnia 14.10.2004 r. w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Gminy Luzino z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2005 rok
==================================================
- Uchwała Nr XIV/159/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie partnerskiej współpracy Gminy Luzino a Rejonem Turgiele
- Uchwała Nr XIV/160/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie partnerskiej współpracy Gminy Luzino z Gminą Stolzenau
==================================================
- Uchwała XIII/135/04 z 27.04.2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Wejherowskim dotyczącego wspólnej realizacji projektu "E-powiat - rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Powiatu Wejherowskiego"
- Uchwała XIII/136/04 z 27.04.2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Wejherowskim w celu określenia zasad realizacji oraz współfinansowania projektu "Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w Powiecie Wejherowskim"
- Uchwała XIII/137/04 z 27.04.2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/129/04 Rady Gminy Luzino z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie porozumienia z Gminą Miastem Wejherowo, o przekazaniu przez Gminę Luzino zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Luzino
==================================================
- Uchwała Nr XXXI/283/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie utworzenia Metropolitarnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
- Uchwała Nr XXXI/284/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia statutu Metropolitarnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej (ARCHIWALNA)
==================================================
- Uchwała XII/ 129/ 04 z 24.02.2004 r. w sprawie porozumienia z Gminą Miastem Wejherowo o przekazaniu przez Gminę Luzino zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Luzino
==================================================
- Uchwała VII/64/03 z 27.06.2003 r. w sprawie zmiany porozumienia ze Starostą Wejherowskim dotyczącego powierzenia niektórych zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia organom Gminy Luzino
==================================================
- Uchwała IX/75/2003 z 15.10.2003 r. w sprawie zmiany porozumienia ze Starostą Wejherowskim dotyczącego powierzenia niektórych zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia organom Gminy Luzino
- Uchwała IX/76/2003 z 15.10.2003 r. w sprawie przystąpienia Gminy Luzino jako członka założyciela do lokalnej organizacji turystycznej - Stowarzyszenie Turystyczne "Ziemia Wejherowska"
==================================================
==================================================


KADENCJE WCZEŚNIEJSZE:

28. Uchwała V/ 28/90 z dnia 14 września 1990 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej
==================================================
78. Uchwała XI/78/91 z dnia 26.04.1991 r. w sprawie wstąpienia Gminy Luzino do Związku Komunalnego Gmin
==================================================
175. Uchwała XXVI/175/92 z dnia 19.12.1992 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej
177. Uchwała XXVI/177/92 z dnia 19.12.1992 r. w sprawie przystąpienia Gminy Luzino do Fundacji "Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości" z siedzibą w Wejherowie
==================================================
188. Uchwała XXVIII/188/93 z 2.04.1993 r. o zmianie uchwały nr XXVI/177/92 Rady Gminy Luzino z dnia 19.12.1992 r. w sprawie przystąpienia Gminy Luzino do Fundacji "Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości"
==================================================
230. Uchwała XXXV/230/94 z 11.02.1994 r. w sprawie zatwierdzenia znowelizowanego Statutu Fundacji pt. "Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości"
==================================================
30. Uchwała V/30/94 z dnia 14.10.1994 r. w sprawie zmiany Porozumienia Kierownika Urzędu Rejonowego w Wejherowie oraz Rady Gminy Luzino z dnia 19.12.1992 r.
==================================================
62. Uchwała VIII/62/95 z 27.01.1995 w sprawie zmiany porozumienia Kierownika Urzędu Rejonowego w Wejherowie oraz Rady Gminy Luzino z dnia 19.12.1992 r.
==================================================
76. Uchwała X/76/95 z 27.04.1995 w sprawie zmiany Porozumienia Kierownika Urzędu Rejonowego w Wejherowie oraz Rady Gminy Luzino z dnia 19 grudnia 1992 roku
==================================================
237. Uchwała XXXII/237/97 z 5.12.1997 r. dotycząca zmiany treści porozumienia Kierownika Urzędu Rejonowego w Wejherowie i Rady Gminy Luzino z dnia 19 października 1992 roku w sprawie prowadzenia przez organy Gminy niektórych spraw z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Kierownika Urzędu Rejonowego w Wejherowie
==================================================
262. Uchwała XXXIV/262/98 z 6.02.1998 r. w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej
==================================================
95. Uchwała XII/95/99 z 10.12.1999 w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Pomorskim w Gdańslu w sprawie realizacji zadań pomocy społecznej w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
==================================================
144. Uchwała XX/144/2000 z dnia 31.08.2000 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia na wydawanie zezwoleń na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób taksówką osobową dla kilku gmin
==================================================
191. Uchwała XXVII/191/01 z dnia 27.04.2001 r. w sprawie zawarcia porozumienia ze Starostą Wejherowskim dotyczącego powierzenia do prowadzenia organom Gminy Luzino zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty
====================================================================================================