ARCHIWUM - Gmina Luzino

PODATKI W ROKU 2022:

- XXVII/409/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok,
- XXVI/395/2021 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok,
- XXVI/396/2021 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Luzino w 2022 roku,
- XXVI/397/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Luzino, w roku szkolnym 2021/2022,
- XXVIII/421/2021 w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2022 rok,


PODATKI W ROKU 2021:

- Uchwała Nr XX/290/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Luzino na 2021 rok,

- Uchwała Nr XX/291/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Luzino w 2021 roku,

- Uchwała Nr XX/292/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2021 rok,

- Uchwała Nr XX/293/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok

- Uchwała Nr XX/294/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Luzino, w roku szkolnym 2020/2021

POMOC W ZWIĄZKU Z COVID-19:

UCHWAŁA NR XVI/238/2020 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,

UCHWAŁA NR XVI/239/2020 RADY GMINY LUZINO  z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,

UCHWAŁA NR XVI/240/2020 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Luzino lub jej jednostkom organizacyjnym, w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,

UCHWAŁA NR VI/241/2020 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany wysokości i zasad ustalania opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Luzino,

UCHWAŁA NR XVII/254/2020 RADY GMINY LUINO z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XVI/241/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany wysokości i zasad ustalania opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Luzino,

 


Uchwała Nr XI/189/2019 w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2020 rok,

Uchwała Nr XI/190/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

Uchwała Nr XI/191/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Luzino

Uchwała Nr X/159/2019 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Luzino na 2020 rok,

Uchwała Nr X/160/2019 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Luzino w 2020 roku,

 


Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok

Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2019 rok,

Uchwała Nr II/20/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Luzino w 2019 roku,

UCHWAŁA NR XLVIII/566/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 12 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok

UCHWAŁA NR XLVIII/567/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Luzino w 2019 roku

- UCHWAŁA NR XLI/486/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Luzino publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

- uchwała XXXIX/457/2018 z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/468/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Luzino,

- uchwała XXXIX/458/2018 z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych

- UCHWAŁA NR XXXVI/402/2017 w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2018 rok,

- UCHWAŁA NR XXXVI/403/2017 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok,

- UCHWAŁA NR XXXVI/404/2017 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Luzino w 2018 roku,

- UCHWAŁA NR XXXVI/405/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok,

- UCHWAŁA NR XXXVI/406/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Luzino,

- UCHWAŁA NR XXV/263/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/247/2016 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

- UCHWAŁA NR XXV/264/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXIV/241/2016 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok

- UCHWAŁA NR XXIV/240/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2017 rok

- UCHWAŁA NR XXIV/241/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok

- UCHWAŁA NR XXIV/242/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Luzino

- UCHWAŁA NR XXIV/247/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

- UCHWAŁA NR XXIV/248/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 listopada 2016 r.w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Luzino w 2017 roku

-  Uchwała Nr XII/116/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2016 rok.

- Uchwała Nr XII/117/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

- Uchwała Nr XII/118/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2015 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.

Uchwała Nr XII/119/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Luzino.

 

- UCHWAŁA NR XI/82/2015 RADY GMINY LUZINO z dnia 15 października 2015 r.w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

- UCHWAŁA NR XI/83/2015 RADY GMINY LUZINO z dnia 15 października 2015 r.w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Luzino w 2016 R.

 

Uchwała Nr III/12/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2015 rok

Uchwała Nr III/13/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej na 2015 rok

Uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Luzino

Uchwała Nr XLV/498/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok

Uchwała Nr XLV/499/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2014 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Luzino w 2015 roku

Uchwała Nr XLIII/494/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Luzinie, prowadzonym przez Gminę Luzino

UCHWAŁA NR XL/468/2014 RADY GMINY LUZINO z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wysokość stawek opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Luzino

Uchwała Nr XXXIX/457/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XXXVIII/445/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/400/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Luzino (Uwaga - uchwała uchylona)

Uchwała Nr XXXVIII/445/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2014 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/400/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Luzino (Uwaga - uchwała uchylona)

Uchwała Nr XXXIV/397/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 21 listopada 2013 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2014 rok

 

- Uchwała nr XXXV/422/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Luzino w 2014 r.

 

- Uchwała Nr XXXV/423/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/398/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej na 2014 rok

Uchwała Nr XXXIV/398/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 21 listopada 2013 r.
w sprawie określenia stawek opłaty targowej na 2014 rok

 

Uchwała Nr XXXIV/399/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 21 listopada 2013 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Uchwała Nr XXXIV/400/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 21 listopada 2013 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Luzino

Uchwała Nr XXXII/384/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2013 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

Uchwała Nr XXXII/385/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Luzino

UCHWAŁA Nr XXIV/273/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2013 rok

Uchwała Nr XXIV/274/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Luzino  

 Uchwała Nr XXIV/275/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  

Uchwała Nr XXIV/276/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w   Gminie Luzino  

Uchwała Nr XXIV/277/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/362/2010 Rady Gminy Luzino z  dnia 24 marca 2010 roku w   sprawie ustalenia opłat za świadczenia w  Gminnym Przedszkolu Publicznym w  Luzinie  

 

 Uchwała Nr XXII/253/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok  

 

Uchwała Nr XXII/254/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2012 r.

w sprawie określenia stawek opłat z   tytułu posiadania psa na 2013 rok  

 

Uchwała Nr XXII/255/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2012 r.

w sprawie określenia stawek opłaty targowej na 2013 rok

Uchwała Nr XIII/136/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2012 

- wersja WORD, - wersja pdf

 ------------------------------------------------------------------

  Uchwała Nr XIII/137/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Luzino Nr XVIII/181/2004 z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 

- wersja WORD, - wersja pdf

- załącznik nr 1 do uchwały: wersja WORD, wersja pdf

- załącznik nr 2 do uchwały: wersja WORD, wersja pdf

--------------------------------------------------------------

Uchwała Nr XIII/140/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr XII/126/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Luzino Nr XVIII/181/2004 z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 

- wersja WORD, - wersja pdf

===============================================================

Uchwała Nr XIII/141/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr XII/108/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 17 października 2011 r. w sprawie określenia stawek opłat z tytułu posiadania psa na 2012 rok 

- wersja WORD, - wersja pdf

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

- UCHWAŁA NR XLIX/419/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Luzino (wersja WORD)
- UCHWAŁA NR XLIX/419/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Luzino (wersja pdf)
- załącznik do UCHWAŁY NR XLIX/419/2010 (wersja WORD)- załącznik do UCHWAŁY NR XLIX/419/2010 (wersja pdf)- UCHWAŁA NR XLIX/420/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz opłat lokalnych na 2011 rok (wersja WORD)
- UCHWAŁA NR XLIX/420/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz opłat lokalnych na 2011 rok (wersja pdf)
- UCHWAŁA NR XLIX/421/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu (wersja WORD)
- UCHWAŁA NR XLIX/421/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu (wersja pdf)
- Uchwała Nr XLIX / 422 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Luzino (wersja WORD)- Uchwała Nr XLIX / 422 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Luzino (wersja pdf)- UCHWAŁA NR XLIX/424/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r.w sprawie określenia stawek opłaty targowej na 2011 rok (wersja WORD)- UCHWAŁA NR XLIX/424/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r.w sprawie określenia stawek opłaty targowej na 2011 rok (wersja pdf)- Uchwała Nr XLIX / 425 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 roku w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane (wersja WORD)- Uchwała Nr XLIX / 425 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 roku w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane (wersja pdf)==================================================
- Uchwała Nr XXXIX / 352 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie inkasa na terenie sołectw Gminy Luzino z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolonego, podatku leśnego i opłaty z tytułu posiadania psa
- (plik pdf)


- Uchwała Nr XXXIX / 362 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Luzinie
- (plik pdf)

- uchwała Nr XXXV/310/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 14.10.2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Luzino
========================================================================
- Uchwała Nr XXXVI/314/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, oraz opłat lokalnych na 2010 rok

- Uchwała Nr XXXVI/315/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

- Uchwała Nr XXXVI/316/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Luzino

- Uchwała Nr XXXVI/317/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia opłaty stałej za przedszkole

- Uchwała Nr XXXVI/319/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej na 2010 rok
=====================================================================

- Uchwała Nr XXV/207/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, oraz opłat lokalnych na 2009 rok

- Uchwała Nr XXV/208/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2009 rok

- Uchwała Nr XXV/209/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

- Uchwała Nr XXV/210/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Luzino

- Uchwała Nr XXV/211/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie ustalenia opłaty stałej za przedszkole

- Uchwała Nr XXV/219/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

- Uchwała Nr XXV/220/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej na 2009 rok

========================================================================
-Uchwała Nr XIII/98/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, oraz opłat lokalnych na 2008 rok

-Uchwała Nr XIII/99/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2008 rok

- Uchwała Nr XIII/ 100/2007Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

- Uchwała Nr XIII/101/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdszenia taryf dla zbiorowego zaoptrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Luzino

- Uchwała Nr XIII/102/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia opłaty stałej za przedszkole
==================================================
- Uchwała Nr III /11/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2006 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów na 2007rok
- Uchwała Nr III /12/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2006 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2007 rok
- Uchwała Nr III /13/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
- Uchwała Nr III /14/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Luzino
- Uchwała nr III /15/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia opłaty stałej za przedszkole
==================================================


UCHWAŁY POZOSTAŁE :

- Uchwała Nr XXVIII/248/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2.12.2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych
- Uchwała Nr XXVIII/249/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2.12.2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
- Uchwała Nr XXVIII/250/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2.12.2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Luzino


- Uchwała Nr XIV/150/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Luzino
- Uchwała Nr XIV/151/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostki organizacyjnej jaką jest Urząd Gminy w Luzinie z tytułu należności pieniężych, udzielania innych ulg w spłacie należności oraz wskazania do tego upoważnionego organu
- Uchwała Nr XIV/152/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
- Uchwała Nr XIV/153/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych, stanowiących o maksymalnej wysokości dodatków mieszkaniowych
==================================================
1. Uchwała X/109/2003 z 4.12.2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów oraz opłat lokalnych
2. Uchwała X/111/2003 z 4.12.2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2004 rok
3. Uchwała X/112/2003 z 4.12.2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Informacja - uchylenie przez RIO dnia 8.01.2004 r. niektórych zapisów uchwały RG Nr X/112/03 z dnia 4.12.2003
4. Uchwała X/110/2003 z 4.12.2003 r. w sprawie zmiany Uchwała Rady Gminy Luzino z dnia 5 grudnia 2002 r. Nr II/11/02, Nr II/13/02, Nr II/14/02
5. Uchwała Rady Gminy Nr II/11/02 z 5.12.2002 w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru podatku od nieruchomości na rok 2003
6. Uchwała Rady Gminy Nr II/13/02 z 5.12.2002 w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru podatku rolnego na rok 2003
7. Uchwała Rady Gminy Nr II/14/02 z 5.12.2002 w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru podatku leśnego na rok 2003
8. Uchwała X/115/03 z 4.12.2003 r. w sprawie ustalenia opłaty stałej za przedszkole
==================================================
9. Uchwała Rady Gminy Nr VI/46/03 z 29.04.2003 w sprawie inkasa na terenie sołectw Gminy Luzino z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od posiadania psów
10Uchwała X/113/03 z 4.12.2003 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Luzino