ARCHIWUM - Gmina Luzino

Uchwały podjęte podczas XXVIII sesji Rady Gminy Luzino w dniu 28 grudnia 2021 r. tj. nr.:

- 422 w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Luzino na 2022 rok,
- 423 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2022 rok,
- 424 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok,
- 425 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji doraźnych Rady Gminy na 2022 rok,


Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej,

Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy LUzino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,

Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy LUzino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków komisji stałych Rady Gminy Luzino,

Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarczej i Ochrony Środowiska,

Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 29 listopada 2018 r w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Społecznych i Sportu,

Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków komisji doraźnych Rady Gminy Luzino,

Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetowej,

Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy LUzino z dnia 29 listopada 2018 r.w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Planowania Przestrzennego,

Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Statutowej,

Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy,

- UCHWAŁA NR XXX/330/2017 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Doraźnej Rady Gminy Luzino

- UCHWAŁA NR XXIV/237/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Luzino na 2017 rok

- UCHWAŁA NR XXIV/238/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2017 rok

- UCHWAŁA NR XXIV/239/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok

- Uchwała Nr XII/110/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Luzino na 2016 rok

- Uchwała Nr XII/111/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów  pracy Komisji Rady Gminy na 2016 rok.

- Uchwała Nr XII/112/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.

- Uchwała Nr XII/113/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2015 r.w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.

 

-  Uchwała Nr XII/105/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wniosku Stowarzyszenia Akademii Inicjatyw Obywatelskich dotyczącego stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Gminy Luzino Małgorzaty Rozalii Licau.

-  Uchwała Nr XII/106/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wniosków Stowarzyszenia Akademii Inicjatyw Obywatelskich dotyczących stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Gminy Luzino Ryszarda Jana Groth.

- Uchwała Nr XII/107/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wniosku Stowarzyszenia Akademii Inicjatyw Obywatelskich dotyczącego stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Gminy Luzino Stanisława Wacława Cejrowskiego.

KADENCJA 2010-2014:

 

Uchwała Nr XLII/480/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej

Uchwała Nr XLII/481/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Luzino

Uchwała Nr XLII/482/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Luzino

Uchwała Nr XLII/483/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Luzino

Uchwała Nr XLII/484/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/10/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Luzino

Uchwała Nr XXXVIII/454/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2014 r.w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną

- Uchwała Nr XXXV/409/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy

 

- Uchwała Nr XXXV/410/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy

 

- Uchwała Nr XXXV/411/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok

Uchwała Nr XXVIII/333/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok i informacją o stanie mienia jednostki oraz w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Luzino za 2012 rok;

Uchwała Nr XXVIII/346/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Luzino;

Uchwała Nr XXVIII/347/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Luzino;

Uchwała Nr XXVII/332/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2013 r.w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Gminy Luzino

Uchwała Nr XXVII/323/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2013 r.w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Luzino

 

Uchwała Nr XXVII/324/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2013 r.w sprawie zmiany uchwały Nr I/10/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Luzino 

  Uchwała Nr XXI/247/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/2010 Rady Gminy Luzino z   dnia 2   grudnia 2010 roku w   sprawie powołania Komisji Rewizyjnej  

 Uchwała Nr XXI/248/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2012 r.w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2010 Rady Gminy Luzino z   dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczących i   wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Luzino  

 

- Uchwała Nr XIX/225/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie odwołania radnej Genowefy Kasprzyk z  funkcji Przewodniczącej Rady Gminy Luzino   

  - Uchwała Nr XIX/227/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r.w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Luzino  

- Uchwała nr I/1/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Gminy Luzino (Wersja WORD)- Uchwała nr I/1/2010 (wersja pdf)- Uchwała nr I/2/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Luzino (wersja WORD)- Uchwała nr I/2/2010 (wersja pdf)- Uchwała nr I/3/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia liczby składu osobowego Komisji Rewizyjnej (wersja WORD)- Uchwała nr I/3/2010 (wersja pdf)- Uchwała nr I/4/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej (wersja WORD)- Uchwała nr I/4/2010 (wersja pdf)- Uchwała nr I/5/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia liczby składu osobowego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej (wersja WORD)- Uchwała nr I/5/2010 (wersja pdf)- Uchwała nr I/6/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia liczby składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (wersja WORD)- Uchwała nr I/6/2010 (wersja pdf)- Uchwała nr I/7/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia liczby składu osobowego Komisji Statutowej
- Uchwała nr I/7/2010 (wersja pdf)

- Uchwała nr I/ 8 /2010 Rady Gminy Luzino z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia liczby składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu (wersja WORD)
- Uchwała nr I/8/2010 (wersja pdf)

- Uchwała nr I/ 9 /2010 Rady Gminy Luzino z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia liczby składu osobowego Komisji Gospodarczej i Samorządu (wersja WORD)
- Uchwała nr I/9/2010 (wersja pdf)

- Uchwała nr I/10/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Luzino (weesja WORD)
- Uchwała nr I/10/2010 (wersja pdf)

 

 Uchwała Nr XVIII/200/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/10/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Luzino  

 

Uchwała Nr XVIII/201/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 

 Uchwała Nr XXII/266/2012  Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr I/10/2010 Rady Gminy Luzino z   dnia 2   grudnia 2010 r. w   sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Luzino  

  Uchwała Nr XXV/300/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2013.  

 Uchwała Nr XVIII/199/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/147/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2012 

 

 

Uchwała Nr XXIV/291/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy  

Uchwała Nr XXIV/292/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy  

Uchwała Nr IV/ 25 /2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2010  roku w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Gminy Luzino (wersja WORD)

Uchwała Nr IV/ 25 /2010 (wersja pdf)

======================================================
KADENCJA 2006-2010:
- Uchwała nr I/ 1/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Gminy Luzino- Uchwała nr I/2/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Luzino==================================================
KOMISJE RADY GMINY:
- Uchwała nr II/3/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia liczby składu osobowego Komisji Rewizyjnej- Uchwała nr II /4/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej- Uchwała nr II/5/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia liczby składu osobowego Komisji Gospodarczej i Samorządu- Uchwała nr II/6/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia liczby składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu- Uchwała nr II/7/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia liczby składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska- Uchwała nr II/8/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia liczby składu osobowego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej- Uchwała nr II/9/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia liczby składu osobowego Komisji Statutowej- Uchwała nr II/10/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Luzino==================================================
- Uchwała Nr VII/53/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia liczby składu osobowego Komisji Gospodarczej i Samorządu

- Uchwała Nr VII/54/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/6/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia liczby składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

- Uchwała Nr VII/55/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/7/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia liczby składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

- Uchwała Nr VII/56/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/8/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia liczby składu osobowego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej

- Uchwała Nr VII/57/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/10/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Luzino
=================================================
zmiany do uchwał:

- uchwała Nr XXXI/279/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały nr II/5/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 05 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia liczby składu osobowego Komisji Gospodarczej i Samorządu, zmienionej Uchwałą Nr VII/53/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2007 roku

- uchwała Nr XXXI/280/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały nr II/10/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 05 grudnia 2006r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Luzino, zmienionej Uchwałą Nr VII/57/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2007 roku
==================================================
- Uchwała Nr XII/93/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 15.10.2007 r. w sprawie zmiany Uchwały nr II/10/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 05 grudnia 2006r. oraz uchwały Nr VII/57/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Luzino

- Uchwała Nr XVI/147/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały nr II/10/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 05 grudnia 2006 roku oraz uchwały Nr VII/57/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2007 roku a także uchwały nr XII/93/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2007 roku
w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Luzino- Uchwała Nr XVII/160/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały nr II/10/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 05 grudnia 2006 roku oraz uchwały Nr VII/57/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2007 roku a także uchwały nr XII/93/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2007 roku
i uchwały nr XVI/147/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Luzino


- Uchwała Nr XVIII/170/2008 Rady Gminy Luzino w sprawie sprostowania błędu w Uchwale Nr XVI/147/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały nr II/10/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 05 grudnia 2006 roku oraz uchwały Nr VII/57/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2007 roku a także uchwały nr XII/93/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2007 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Luzino

- Uchwała Nr XXXII/284/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 09 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. Odbudowy Pomnika Powstańców i Wojaków
==================================================

PLANY PRACY:

  - Uchwała Nr XIX/221/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/148/2011 z   dnia 27 grudnia 2011 r. w   sprawie zatwierdzenia ramowego plany pracy Rady Gminy   

  - Uchwała Nr XIX/222/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/138/2011 z   dnia 30 listopada 2011 r. w   sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy   

- Uchwała Nr XXXVI/326/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej- Uchwała Nr XXXVI/327/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy Luzino- UCHWAŁA NR XLVI/411/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/328/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy oraz Uchwały Nr XXXVI/327/2009 z dnia 07 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy (wersja WORD)- (wersja pdf)- Uchwała Nr XXXVI/328/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rady Gminy Luzino- Uchwała Nr XXV/222/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej- Uchwała Nr XXV/223/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy- Uchwała Nr XXV/224/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy===================================================
WÓJT GMINY:

 Uchwała Nr XVIII/176/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie rozpatrywania i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok i informacją o stanie mienia jednostki oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Luzino za 2011 rok 

- Uchwała Nr XXIX/260/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Luzino za 2008 rok- Uchwała Nr XVII/154/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Luzino za 2007 rok- Uchwała Nr VIII/58/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Luzino za 2006 rok ==================================================
PRACOWNICY URZĘDU GMINY:
- Uchwała Nr VII/52/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie powiadomienia sekretarza gminy i skarbnika gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego==================================================
ARCHIWALNE:
- Uchwała Nr IV/25/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 18.12.2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej==================================================
- Uchwała Nr IV/26/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 18.12.2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej==================================================
- Uchwała Nr IV/27/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 18.12.2006 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy1. Uchwała Rady Gminy Nr I/1/02 z 15.11.2002 w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Gminy Luzino2. Uchwała Rady Gminy Nr I/2/02 z 15.11.2002 w sprawie stwierdzenia wyboru zastępcy przewodniczącego Rady Gminy Luzino3. Uchwała Rady Gminy Nr I/3/02 z 15.11.2002 w sprawie ustalenia nazw stałych Komisji Rady Gminy Luzino4. Uchwała Rady Gminy Nr I/4/02 z 15.11.2002 w sprawie ustalenia liczby składu osobowego Komisji Rewizyjnej5. Uchwała Rady Gminy Nr I/5/02 z 15.11.2002 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
6. Uchwała Rady Gminy Nr I/1/02 z 15.11.2002 w sprawie powołania Komisji Statutowej
7. Uchwała Rady Gminy Nr I/1/02 z 15.11.2002 w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Luzino
8. Uchwała Rady Gminy Nr II/23/02 z 5.12.2002 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
9. Uchwała Rady Gminy Nr II/24/02 z 5.12.2002 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Statutowej
10. Uchwała Rady Gminy Nr II/25/02 z 5.12.2002 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
11. Uchwała Rady Gminy Nr II/26/02 z 5.12.2002 w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczących Komicji Rady Gminy Luzino
12. Uchwała Rady Gminy Nr III/28/02 z 30.12.2002 w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
13. Uchwała Rady Gminy Nr IV/36/03 z 20.03.2003 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
14. Uchwała Rady Gminy Nr IV/37/03 z 20.03.2003 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Luzino
15. Uchwała Rady Gminy Nr IV/38/03 z 20.03.2003 w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy
16. Uchwała Rady Gminy Nr IV/39/03 z 20.03.2003 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
17. Uchwała Rady Gminy Nr IV/40/03 z 20.03.2003 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
18. Uchwała Rady Gminy Nr IV/41/03 z 20.03.2003 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
19. Uchwała Rady Gminy Nr VI/48/03 z 29.04.2003 w sprawie przyjęcia rezygnacji przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
20. Uchwała Rady Gminy Nr VI/49/03 z 29.04.2003 w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury i Sportu
21. Uchwała Rady Gminy Nr VII/63/03 z 27.06.2003 dotycząca zmiany uchwały nr IV/37/ Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Luzino
Uchwała Rady Gminy Nr X/120/2003 z 4.12.2003 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Ronictwa i Ochorny Środowiska
Uchwała Rady Gminy Nr X/121/2003 z 4.12.2003 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Luzino
Uchwała Rady Gminy Nr X/122/2003 z 4.12.2003 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Uchwała Rady Gminy Nr X/123/2003 z 4.12.2003 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy
Uchwała XIII/143/04 z 27.04.2004 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

- Uchwała Nr XVIII/190/2004 z dnia 07.12.2004 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej
- Uchwała Nr XVIII/191/2004 z dnia 07.12.2004 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
- Uchwała Nr XVIII/192/2004 z dnia 07.12.2004 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej
- Uchwała Nr XVIII/193/2004 z dnia 07.12.2004 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Luizno
- Uchwała Nr XVIII/194/2002 z dnia 07.12.2004 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy

- Uchwała Nr XXVIII/260/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2.12.2005 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej
- Uchwała Nr XXVIII/261/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2.12.2005 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Luzino
- Uchwała Nr XXVIII/262/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2.12.2005 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy


==================================================
==================================================

ARCHIWALNE UCHWAŁY DOT. WYBORU WÓJTA, Z-CY WÓJTA, SKARBNIKA I SEKRETARZA GMINY:
4. Uchwała I/4/90 z dnia 06.06.1990 r. w sprawie ustalenia terminu wyboru Wójta Gminy Luzino
6. Uchwała II/6/90 z dnia 09.06.1990 r. w sprawie
stwierdzenia wyboru Wójta Gminy Luzino

15. Uchwała IV/15/90 z dnia 28.07.1990 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Luzino do zatrudnienia w ramach stosunku pracy Wójta Gminy Luzino
154. Uchwała XXIII/154/92 z dnia 03.09.1992 r. w sprawie odwołania wójta gminy Luzino
155. Uchwała XXIII/155/92 z dnia 03.09.1992 r. w sprawie stwierdzenia wyboru wójta gminy Luzino
157. Uchwała XXIII/157/92 z dnia 03.09.1992 r. w sprawie stwierdzenia wyboru zastępcy wójta gminy
5. Uchwała I/5/94 z 01 lipca 1994 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wójta Gminy Luzino
89. Uchwała XI/89/95 z 9.06.1995 w sprawie wyboru zastępcy wójta
3. Uchwała I/3/98 z 28.10.1998 w sprawie stwierdzenia wyboru Wójta Gminy Luzino
4. Uchwała I/4/98 z 28.10.1998 w sprawie wyboru zastępcy wójta

==================================================
36. Uchwała VI/36/90 z dnia 28.09.1990 r. w sprawie powołania sekretarza Gminy Luzino
37. Uchwała V/37/94 z dnia 14.10.1994 r. w sprawie odwołania sekretarza gminy
38. Uchwała V/38/94 z dnia 14.10.1994 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków sekretarza gminy
52. Uchwała VII/52/94 z 28.12.1994 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków sekretarza gminy
106. Uchwała XIII/106/95 z 25.08.1995 w sprawie powołania sekretarza gminy
==================================================
10. Uchwała III/10/90 z dnia 20.06.1990 r. w sprawie ustalenia liczby Zarządu Gminy Luzino
11. Uchwała III/11/90 z dnia 20.06.1990 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Zarządu Gminy Luzino
==================================================

16. Uchwała IV/16/90 z dnia 28.07.1990 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Luzino

==================================================
32. Uchwała V/32/90 z dnia 14.09.1990 r. w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz jego zastępcy

==================================================