ARCHIWUM - Gmina Luzino

UCHWAŁA NR XXX/334/2017 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości w Luzinie (dot. działek 1247/4 i nr 1247/5)

UCHWAŁA NR XXX/338/2017 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Luzinie, stanowiącej własność Gminy Luzino na rzecz użytkownika wieczystego (dot. działki nr 1248/3)

Uchwała Nr XXIX/324/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 17.05.2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dz. 11/4 w Barłominie)

Uchwała Nr XXIX/325/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 17.05.2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości w Luzinie (dz. 740/6 w Luzinie)

Uchwała Nr XXIX/317/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 17.05.2017 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości (dot. dz. 364/60 w Kębłowie)

UCHWAŁA NR XXIV/249/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości

UCHWAŁA NR XXIV/250/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się w całości odszkodowania za nieruchomości, które stały się własnością Powiatu Wejherowskiego

UCHWAŁA NR XVII/178/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. działek nr 69/1, 54/1 i 54/2 w Robakowie)

UCHWAŁA NR XVII/179/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie darowizny nieruchomości (dot. działki nr 28/1 w Wyszecinie)

- Uchwała Nr XVI/157/2016 z dnia 17.03.2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej (dot. dz. 1055/1 w Luzinie)

- Uchwała Nr XVI/158/2016 z dnia 17.03.2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dot. dz. 636/15 w Luzinie)

- Uchwała Nr XVI/159/2016 z dnia 17.03.2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dot. dz. 636/14 w Luzinie

- Uchwała Nr XVI/160/2016 z dnia 17.03.2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dot. dz. 1451/7 w Luzinie)

- Uchwała Nr XVI/161/2016 z dnia 17.03.2016 r. w sprawie darowizny nieruchomości (dot. dz. 82/8 w Robakowie)

- Uchwała Nr XVI/162/2016 z dnia 17.03.2016 r. w sprawie darowizny nieruchomości (dot. dz.364/52, 364/56 i 364/60 w Kębłowie)

- Uchwała Nr XVI/163/2016 z dnia 17.03.2016 r. w sprawie dzierżawy gruntu (dot. dz. 287 w Zelewie)

- Uchwała Nr XVI/170/2016 z dnia 17.03.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. dz. 255/1 w Dąbrówce)

- Uchwała Nr XII/99/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/85/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2015r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości.

- Uchwała Nr XII/100/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/87/2015 z dnia 15 października 2015r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości.

- Uchwała Nr XII/101/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/88/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2015r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości.

- Uchwała Nr XII/102/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/89/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2015r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości. 

- Uchwała Nr XII/103/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/90/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2015r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości.

- Uchwała Nr XII/104/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/91/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2015r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości.

- Uchwała Nr XII/114/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie darowizny nieruchomości.

- Uchwała Nr XII/115/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie darowizny nieruchomości.

- Uchwała Nr XII/124/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg  - ulicy Przemysłowej i ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Luzinie do dróg publicznych o kategorii dróg gminnych.

- UCHWAŁA NR XI/84/2015 RADY GMINY LUZINO z dnia 15 października 2015 r.w sprawie sprzedaży nieruchomości  

- UCHWAŁA NR XI/85/2015 RADY GMINY LUZINO z dnia 15 października 2015 r.w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot.  dz. 85/14, 85/15 i 85/31 w Barłominie) 

- UCHWAŁA NR XI/86/2015 RADY GMINY LUZINO z dnia 15 października 2015 r.w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. dz. 1129/20 w Luzinie) 

- UCHWAŁA NR XI/87/2015 RADY GMINY LUZINO z dnia 15 października 2015 r.w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. dz. 885/6 w Luzinie) 

- UCHWAŁA NR XI/88/2015 RADY GMINY LUZINO z dnia 15 października 2015 r.w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. dz. 398/25 w Kębłowie) 

- UCHWAŁA NR XI/89/2015 RADY GMINY LUZINO z dnia 15 października 2015 r.w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. dz. 364/52, 364/56, 364/60 w Kębłowie) 

- UCHWAŁA NR XI/90/2015 RADY GMINY LUZINO z dnia 15 października 2015 r.w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. dz. 329/63 w Kębłowie)

- UCHWAŁA NR XI/91/2015 RADY GMINY LUZINO z dnia 15 października 2015 r.w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. dz. 204/21 w Sychowie)

- UCHWAŁA NR VIII/61/2015 RADY GMINY LUZINO z dnia 23 czerwca 2015 r.w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości

- UCHWAŁA NR VI/39/2015 RADY GMINY LUZINO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości

- UCHWAŁA NR VIII/64/2015 RADY GMINY LUZINO z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości 

- UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY GMINY LUZINO z dnia 25 marca 2015 r.w sprawie nabycia nieruchomości

Uchwała nr XLV/509/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2014 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (Dąbrówka – działka nr 250/5)

Uchwała Nr XLV/512/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości (działka nr 1055 – Luzino)

Uchwała Nr XLV/513/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości (działki nr 351/8 – Kębłowo)

Uchwała Nr XLIII/487/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości (dot. działki nr 53/3 w Dąbrówce)

Uchwała Nr XLIII/488/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dot. działki nr 34/27 w Robakowie)

 

Uchwała Nr XLIII/489/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dot. działki nr 718/36 w Luzinie)

 

- UCHWAŁA NR VI/39/2015 RADY GMINY LUZINO 

z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości

 

- UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY GMINY LUZINO 

z dnia 25 marca 2015 r.w sprawie nabycia nieruchomości

Uchwała Nr XLIII/490/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 454/14 w Kębłowie)

Uchwała Nr XLII/475/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 333/104  w Kębłowie)

Uchwała Nr XLII/476/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 833/13 w Luzinie)

Uchwała Nr XLII/477/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dot. działki nr  913/35 w Luzinie)

Uchwała Nr XLII/478/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości (dot. działek nr 309/1, nr 309/2, nr 309/3, nr 309/4, nr 309/5, nr 309/6, nr 309/7 położonych we wsi Kochanowo)

Uchwała Nr XLII/479/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości (dot. działki nr 49/9 położonej we wsi Dąbrówka)

UCHWAŁA NR XL/462/2014 RADY GMINY LUZINO z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działek nr 831/8 i 831/4 w Luzinie)

 UCHWAŁA NR XL/463/2014 RADY GMINY LUZINO z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 324/2 w Kębłowie)

UCHWAŁA NR XL/464/2014 RADY GMINY LUZINO z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dot. działki nr 195/5 w Sychowie)

 wersja pdf

Uchwała Nr XXXVIII/449/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2014 r.w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości

Uchwała Nr XXXVIII/446/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2014 r.w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w Uchwale Nr XXXV/420/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie nabycia nieruchomości

- Uchwała Nr XXXV/413/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dz. nr 101/3 i nr 277/7 Milwino)

- Uchwała Nr XXXV/414/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości ( dz. nr 421/4 Kębłowo)

- Uchwała Nr XXXV/415/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dz. nr 155/1 Zelewo)

- Uchwała Nr XXXV/418/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dz. nr 365/12 w Kębłowie)

- Uchwała Nr XXXV/419/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dz. nr 266/6 w Barłominie)

- Uchwała Nr XXXV/420/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dz. nr 844/86 i nr 844/66 w Luzinie)

- Uchwała Nr XXXV/421/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości położonej w Luzinie

Uchwała Nr XXXII/386/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2013 r.
w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 204/7 w Wyszecinie)

Uchwała Nr XXXII/387/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2013 r.
w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działek 83/56 i 83/57w Luzinie)

Uchwała Nr XXXII/388/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2013 r.
w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej (działka Nr 913/32 w Luzinie)

  

- UCHWAŁA NR XXIX/358/2013 RADY GMINY LUZINO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki Nr 9/2 w Barłominie) 

 - UCHWAŁA NR XXIX/359/2013  RADY GMINY LUZINO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki Nr 9/13 w Barłominie)

  - UCHWAŁA NR XXIX/360/2013 RADY GMINY LUZINO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia darowizny działek nr 248/8 i nr 248/9 w Kochanowie)

 - UCHWAŁA NR XXIX/361/2013 RADY GMINY LUZINO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia darowizny Nr 86/24 w Zelewie)

 

-UCHWAŁA NR XXIX/362/2013 RADY GMINY LUZINO z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości

Uchwała Nr XXVII/320/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości 

Uchwała Nr XXIV/287/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości  (dot. działki nr 365/1 i nr 365/2 w Kębłowie)

Uchwała Nr XXIV/288/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości  (dot. działki nr 1464/13 w Luzinie)

Uchwała Nr XXIV/289/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie  przyjęcia darowizny nieruchomości  (dot. działki nr 1465/3 i   nr 1465/8 w Luzinie)

Uchwała Nr XXIV/290/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości  (dot. działki nr 333/86 w Kębłowie)

Uchwała Nr XXVII/329/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dot. działki Nr 855/4 w Luzinie)

Uchwała Nr XXVII/330/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2013 r.w sprawie nabycia nieruchomości (dot. działki Nr 850/8 w Luzinie)

Uchwała Nr XXVII/331/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2013 r.w sprawie nabycia nieruchomości (dot. działki Nr 25/2 w Robakowie)

Uchwała Nr XXII/257/2012  Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2012 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Dąbrówka, działka nr 194/9, nr 194/11 i   nr 194/12 oraz fragmentu wsi Barłomino, działka nr 85/8 i   część działki nr 85/13  

  Uchwała Nr XXII/258/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości  (dot. działki nr 367/39 w Kębłowie)

  Uchwała Nr XXII/259/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości  (dot. działki nr 367/37 w Kębłowie)

 

Uchwała Nr XXII/260/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości  (dot. działki 367/35 w Kębłowie)

 

Uchwała Nr XXII/261/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2012 r.

w sprawie nabycia nieruchomości  (dot. działki nr 367/33 w Kębłowie)

Uchwała Nr XXII/262/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości  (dot. działki nr 367/31 w Kębłowie)

 

Uchwała Nr XXII/263/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2012 r.w sprawie komunalizacji działki nr 210/1 położonej w   Sychowie - obręb Robakowo   

Uchwała Nr XXI/239/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości  (dot. działki nr 224/10 w Luzinie)

 

Uchwała Nr XXI/240/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2012 r.w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości  (dot. działki nr 96/19 w Robakowie)

 

Uchwała Nr XXI/241/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2012 r.w sprawie nabycia nieruchomości  (dot. działki nr 342/18 w Kębłowie)

 

Uchwała Nr XXI/242/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości  (dot. działki nr 97/20 i  nr 97/24 w Wyszecinie)

  Uchwała Nr XXI/243/2012  Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości  (dot. działki nr 527/13 w Kębłowie)

- Uchwała Nr XIX/208/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie dzierżawy gruntów (dot. działki nr 211/6 j w  Luzinie, dla dzierżawcy Zakładowi EKO LOGISTIK)

  - Uchwała Nr XIX/209/2012  Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r.w sprawie przejęcia z  Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa działki przeznaczonej na poszerzenie dróg gminnych  (dot. działki nr 213 w Sychowie)

   - Uchwała Nr XIX/210/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w  budynku przy ulicy Wiejskiej w Kębłowie  

 

  - Uchwała Nr XIX/211/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w  budynku przy ulicy Strzebielińskiej w  Luzinie  

 

  - Uchwała Nr XIX/212/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r.w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości  (dot. działki nr 83/44 i   83/49 w Luzinie)

  - Uchwała Nr XIX/213/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 108/6 w Robakowie) 

 

-  Uchwała Nr XIX/214/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości ( dot. działki nr 242 w Dąbrówce)

 

Uchwała Nr XVIII/182/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012 r.w sprawie nabycia nieruchomości (dot. działki nr 116/2 w Zelewie)

Uchwała Nr XVIII/183/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012 r.w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 85/5 w Wyszecinie) 

 

Uchwała Nr XVIII/184/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie dzierżawy gruntów (dot. działki nr 55 w Zelewie) 

 

Uchwała Nr XVIII/188/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w drodze bezprzetargowej (dot. działki nr 309/10 w Kochanowie) 

 

  Uchwała Nr XVI/160/2012 Rady Gminy Luzino  z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 26/3 w Robakowie)

   Uchwała Nr XVI/161/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 133/3 w Dąbrówce)

 Uchwała Nr XVI/162/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 132/2 w Dąbrówce)

  Uchwała Nr XVI/163/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2012 r.w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 40/5 w Barłominie)

  Uchwała Nr XVI/164/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działek nr 1133/3 i 1133/9 w Luzinie)

  Uchwała Nr XVI/165/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 1215/3 w Luzinie)

  Uchwała Nr XVI/166/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 83/51 w Luzinie)

  Uchwała Nr XVI/167/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie nabycia nieruchomości (dot. działek nr 1129/1, nr 1129/4 i nr 1129/15
w Luzinie)

============================================ 

 Uchwała Nr XIII/130/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości  (dot. działki nr 329/44 i 329/52 w Kębłowie)  

- wersja WORD, - wersja pdf 

========================================================== 

Uchwała Nr XIII/131/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości  (dot. działki nr 208/39, 208/43 i 208/44 w Sychowie)  

- wersja WORD, - wersja pdf 

=========================================================== 

Uchwała Nr XIII/132/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości  (dot. działki nr działki nr 832/7 i 832/8 w Luzinie)  

- wersja WORD, - wersja pdf 

Uchwała Nr XIII/139/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości (dot. działek: nr 82/1, nr 82/2, nr 82/3 w Wyszecinie) 

- wersja WORD, - wersja pdf 

================================================

Uchwała Nr IV/19/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 303/1 w Luzinie) (wersja WORD)

Uchwała Nr IV/19/2010 (wersja pdf) 

=============================================== 

Uchwała Nr IV/20/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 304/1 w Luzinie) (wersja WORD)

Uchwała Nr IV/20/2010 (wersja pdf) 

=============================================== 

Uchwała Nr IV/21/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 306/3 w Luzinie) (wersja WORD)

Uchwała Nr IV/21/2010 (wersja pdf) 

=============================================== 

Uchwała Nr IV/22/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 306/5 w Luzinie) (wersja WORD)

Uchwała Nr IV/22/2010 (wersja pdf) 

=============================================== 

Uchwała Nr IV/23/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 309/1 w Luzinie) (wersja WORD)

Uchwała Nr IV/23/2010 (wersja pdf) 

=============================================== 

Uchwała Nr IV/24/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 310/1 w Luzinie) (wersja WORD)

Uchwała Nr IV/24/2010 (wersja pdf) 

KADENCJA 2006-2010:
- UCHWAŁA NR XLIX/430/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich (dot. działki nr 913/30 w Luzinie (wersja WORD)- UCHWAŁA NR XLIX/430/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich (dot. działki nr 913/30 w Luzinie (wersja pdf)- UCHWAŁA NR XLIX/431/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym (dot. działki nr 54/5 w Zelewie na rzecz Parafii w Górze) - wersja WORD- UCHWAŁA NR XLIX/431/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym (dot. działki nr 54/5 w Zelewie na rzecz Parafii w Górze) - wersja pdf- UCHWAŁA NR XLIX/432/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r. w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości (dot. na cele sakralne w Zelewie) - wersja WORD- UCHWAŁA NR XLIX/432/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r. w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości (dot. na cele sakralne w Zelewie) - wersja pdf- UCHWAŁA NR XLIX/434/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 119/1 w Zelewie) - wersja WORD- UCHWAŁA NR XLIX/434/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 119/1 w Zelewie) - wersja pdf- UCHWAŁA NR XLIX/435/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 408/10 w Kębłowie) - wersja WORD- UCHWAŁA NR XLIX/435/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 408/10 w Kębłowie) - wersja pdf- UCHWAŁA NR XLIX/436/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 408/7 w Kębłowie) - wersja WORD - UCHWAŁA NR XLIX/436/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 408/7 w Kębłowie) - wersja pdf- Uchwała Nr XLIX / 441 /2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. działek 152 i 153 w Luzinie) - wersja WORD- Uchwała Nr XLIX / 441 /2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. działek 152 i 153 w Luzinie) - wersja pdf- UCHWAŁA NR XLVI/410/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dot. działki nr 745/18 w Luzinie) - wersja WORD- (wersja pdf)- UCHWAŁA NR XLIII/390/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej (dot. działki nr 222/3 w Luzinie (wersja WORD), (wersja pdf)- UCHWAŁA NR XLIII/378/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dot. działek nr 305 i nr 313/2 w Luzinie) - wersja WORD, (wersja pdf)

- Uchwała Nr XXXIX / 357/ 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 259/6 w Sychowie)
- (plik pdf)

- Uchwała Nr XXXIX / 358 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działek nr 208/29, nr 208/30, nr 208/34 i nr 208/35 w Sychowie)
- (plik pdf)

- Uchwała Nr XXXIX / 359 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia darowizny (dot. działek nr 127/14, nr 127/17, nr 127/32 w Robakowie)
- (plik pdf)

- Uchwała Nr XXXIX / 360 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działek nr 351/51, nr 351/59 w Kębłowie)
- (plik pdf)

- Uchwała Nr XXXIX / 361 / 2010 Rady Gminy Luzino z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie nabycia nieruchomości (dot. działek nr 351/54 i nr 351/65 w Kębłowie)
- (plik pdf)
==================================================
- Uchwała Nr XXXVI/329/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. działki nr 987/9 na działkę nr 986/1 i działkę nr 986/4 w Luzinie)

- Uchwała Nr XXXVI/330/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. działki nr 181/3 na działkę nr 181/6 oraz udział we współwłasności działki nr 181/7 w Luzinie)

- uchwała Nr XXXV/308/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 14.10.2009 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. dz. 1167/34 w Luzinie - część. ul. Miłej)

- uchwała Nr XXXV/309/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 14.10.2009 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działek nr 434/9 i nr 434/10 w Kębłowie)


- uchwała Nr XXXIII/288/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dz. 141 w Kochanowie)

- uchwała Nr XXXIII/289/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dz. 687 w Kochanowie)

- uchwała Nr XXXIII/290/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie sprzedaży i bonikfiaky od cent sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Wiejskiej w Kębłowie

- uchwała Nr XXXIII/291/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego z komunalnych zasobów mieszkaniowych

- uchwała Nr XXXIII/296/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie nabycia nieruchomości (dz. 822/48 w Luzinie)

- uchwała Nr XXXI/275/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dot. działek 822/43 , 822/46, 822/12 w Luzinie)

- uchwała Nr XXXI/276/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dot. działki 209/19 w Tępczu)

- Uchwała Nr XXIX/267/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie przejęcia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa działki stanowiącej drogę dojazdową

- uchwała Nr XXVIII/242/2009 Rady Gminy z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie komunalizacji działek stanowiących drogi gminne (dot. dz. nr 18/3 w Robakowie i dz. 140/16 w Luzinie)

- uchwała Nr XXVIII/243/2009 Rady Gminy z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. dz. 846/18 i 846/24 w Luzinie)

- uchwała Nr XXVIII/244/2009 Rady Gminy z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. dz. 1060/1 w Luzinie)

- uchwała Nr XXVIII/245/2009 Rady Gminy z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. dz. 31/49 w Luzinie)

- uchwała Nr XXVIII/247/2009 Rady Gminy z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. dz. 329/27 w Kębłowie)

- uchwała Nr XXVIII/248/2009 Rady Gminy z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. działek p. Lademan w Robakowie)

- uchwała Nr XXVIII/249/2009 Rady Gminy z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie wniosku o przejęcie do zasobu gminnego dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych (w obrębie Wyszecino, Tępcz, Kębłowo)

- uchwała Nr XXVIII/259/2009 Rady Gminy z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na rezygnację z pobierania czynszu dzierżawnego (dot. NZOZ w Luzinie)

- Uchwała Nr XXV/225/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości (dot. działki nr 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5 i 49/6, 49/9 położone we wsi Dąbrówka)

- Uchwała Nr XXV/226/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej (dot. działki nr 49/7, zabudowanej w Dąbrówce)

- Uchwała Nr XXV/227/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości położonej w Luzinie (dot. wieży budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie)

- Uchwała Nr XXV/229/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dot. działki nr 340/53 obszaru 950m2 stanowiącej drogę położoną we wsi Kębłowo)

- Uchwała Nr XXV/230/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawieoddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Luzinie przy ul. Młyńskiej (dot. budynku Ośrodka Zdrowia)

- Uchwała Nr XXV/231/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie oddania w dzierżawę lokalu użytkowego położonego w Luzinie przy ul. Szkolnej 13 (dot. gabinetu stomatologicznego)

- Uchwała Nr XXV/232/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawieoddania w dzierżawę lokali użytkowych położonych w Luzinie przy ul. Szkolnej 13 i ul. Mickiewicza 22 (dot. gabinetu medycyny szkolnej w Gimnazjum)

- Uchwała Nr XXIII/ 194/ 2008 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2008 roku w sprawie wniosku o przejęcie do zasobu gminnego dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych

- Uchwała Nr XXIII/ 195/ 2008 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2008 roku w sprawie wniosku o przejęcie przez gminę działki nr 624/1 położonej w Luzinie

- Uchwała Nr XXIII/ 200/ 2008 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2008 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 245/5 w Luzinie)

- Uchwała Nr XXIII/ 201/ 2008 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2008 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 1267/3 w Luzinie)

- Uchwała Nr XXIII/ 202/ 2008 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomości (dot. działki nr 802/9 w Luzinie)

- Uchwała Nr XXII/ 184/ 2008 Rady Gminy Luzino z dnia 24 września 2008 roku w sprawie sprostowania błędu w numerze Uchwały Nr XXI/178/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 26 sierpnia w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

- Uchwała Nr XXII/ 185/ 2008 Rady Gminy Luzino z dnia 24 września 2008 roku w sprawie sprostowania błędu w numerze Uchwały Nr XXI/179/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomości

- Uchwała Nr XXII/ 186/ 2008 Rady Gminy Luzino z dnia 24 września 2008 roku w sprawie sprostowania błędu w numerze Uchwały Nr XXI/180/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie najmu gruntu

- Uchwała Nr XXII/ 187/ 2008 Rady Gminy Luzino z dnia 24 września 2008 roku w sprawie sprostowania błędu w numerze Uchwały Nr XXI/181/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie dzierżawy gruntów

- Uchwała Nr XXII/ 188/ 2008 Rady Gminy Luzino z dnia 24 września 2008 roku w sprawie sprostowania błędu w numerze Uchwały Nr XXI/182/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości

- Uchwała Nr XXI /178 / 2008 Rady Gminy Luzino z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (dot. Tępcz-Wyszecino, Kębłowo)

- U C H W A Ł A N R XXI / 179 / 2008 RADY GMINY LUZINO z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomości (dot. działki nr 210/41 w Sychowie)

- U C H W A Ł A N R XXI / 180 /2008 RADY GMINY LUZINO z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie najmu gruntu (dot. działki nr 1255/6 w Luzinie - GAZ ENERGA)

- U C H W A Ł A N R XXI / 181 /2008 RADY GMINY LUZINO z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie dzierżawy gruntów (dot. działki nr 55 w Zelewie)

- U C H W A Ł A N R XXI / 182 /2008 RADY GMINY LUZINO z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 451/10 w Kębłowie)


- Uchwała Nr XXI /178 / 2008 Rady Gminy Luzino z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

- U C H W A Ł A N R XXI / 179 / 2008 RADY GMINY LUZINO z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomości (dot. działki nr 210/41 w Sychowie)

- U C H W A Ł A N R XXI / 180 /2008 RADY GMINY LUZINO z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie najmu gruntu (dot. działki nr 1255/6 w Luzinie)

- U C H W A Ł A N R XXI / 181 /2008 RADY GMINY LUZINO z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie dzierżawy gruntów (dot. działki nr 55 w Zelewie)

- U C H W A Ł A N R XXI / 182 /2008 RADY GMINY LUZINO z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dot. działki nr 451/10 w Kębłowie)

- Uchwała Nr XVIII/164/2008 r. Rady Gminy Luzino w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dz. 21/28 w Wyszecinie)

- Uchwała Nr XVIII/165/2008 Rady Gminy Luzino w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dz. 380/40 i 380/47 w Kębłowie)

- Uchwała Nr XVIII/168/2008 Rady Gminy Luzino w sprawie przejęcia z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa działek stanowiących drogi dojazdowe

- Uchwała Nr XVII/157/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie nabycia nieruchomości (dz. 843/2 i 793/3 w Luzinie)

- Uchwała Nr XVII/158/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dz. 423/69 w Kębłowie)

- Uchwała Nr XVII/159/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dz. 624/1 w Luzinie)


- Uchwała Nr XVI 130 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dz. 258/14 w Kochanowie)

- Uchwała Nr XVI 131 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dz. 457/6 w Kębłowie)

- Uchwała Nr XVI 132 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości (dz. 1143/1 w Luzinie)

- Uchwała Nr XVI 133 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie dzierżawy gruntu (dz. 277/2 w Kochanowie)

- Uchwała Nr XVI 134 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie dzierżawy gruntu (dz. 309 w Kochanowie)

- Uchwała Nr XVI 135 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości (dz. 661/6 i 660/7 w Luzinie)

- Uchwała Nr XVI 136 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości (dz. 660/2 w Luzinie)

- Uchwała Nr XVI 137 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości (dz. 259 w Dąbrówce)

- Uchwała Nr XIII/118/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości (dz. 56/7, 56/8 i 56/9 położone we wsi Tępcz)

- Uchwała Nr XII/92/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 15.10.2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dz. 333/50 i 333/57 w Kębłowie)

- Uchwała Nr X/82/07 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie komunalizacji działek stanowiących drogi gminne w Luzinie

- Uchwała Nr VII/44/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dz. 844/56 w Luzinie)
- Uchwała Nr VII/45/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dz. Nr 87/1 w Luzinie)
- Uchwała Nr VII/46/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dz. 1334/1, 1334/2 w Luzinie)

- Uchwała Nr IX/65/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dot. działki nr 329/42 w Kębłowie)

==================================================
KADENCJA 2002-2006:
- Uchwała Nr XXXV/330/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 10.10.2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

- Uchwała Nr XXXV/332/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 10.10.2006 r. w sprawie zmiany Uchwała Nr XIV / 150 / 2004 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Luzino

- Uchwała Nr XXXII/295/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 27.04.2006 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dot. działki 231/1, 233/1 i 232/1 w Sychowie)

- Uchwała Nr XXXII/296/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 27.04.2006 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dot. działki 216/10 w Sychowie)

- Uchwała Nr XXXII/297/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 27.04.2006 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dot. działki 259/1 w Sychowie)

- Uchwała Nr XXXII/298/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 27.04.2006 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dot. działki 261/1 w Sychowie)
- Uchwała Nr XXXII/299/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 27.04.2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dot. działek 205/6 i 260/2 w Sychowie)
==================================================
- Uchwała Nr XXXI/282/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie ustalenia opłaty od wzrostu wartości nieruchomości
==================================================
- Uchwała Rady Gminy Luzino Nr XXX/275/2006 z dnia 13.02.2006 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dot. działki 181/6 w Luzinie)
==================================================
- Uchwała Nr XXVIII/254/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2.12.2005 r. w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej (dz. 191/43 w Luzinie)
- Uchwała Nr XXVIII/255/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2.12.2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dz. 54/15, 54/13 w Dąbrówce)
- Uchwała Nr XXVIII/256/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2.12.2005 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej (dz. 1451/2, 1451/3, 1451/4, 1451/5 w Luzinie)

==================================================
- Uchwała Nr XXVII/240/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 13.10.2005 r. w sprawie dzierżawy gruntu (dz. 361 w Kębłowie)
- Uchwała Nr XXVII/241/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 13.10.2005 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXV/232/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z komunalnych zasobów mieszkaniowych
- Uchwała Nr XXVII/244/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 13.10.2005 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej (dz. 730/2 i 732/4 Luzino)
- Uchwała Nr XXVII/245/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 13.10.2005 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dz. 28/10 i 28/14 Milwino)
==================================================

- Uchwała Nr XXV/230/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej (Kębłowo, działki 321/1 i 320/1)
- Uchwała Nr XXV/231/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej (Milwino, działka 129/2)
- Uchwała Nr XXV/232/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie bonifikaty od cen sprzedaży lokali mieszkalnych z komunalnych zasobów mieszkaniowych
- Uchwała Nr XXV/233/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (Dąbrówka, dz. 53/2 i in.)
- Uchwała Nr XXV/234/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (Zelewo, dz. 160)
- Uchwała Nr XXV/235/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/142/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia darowizny (dz. 100/31)
- Uchwała Nr XXV/237/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia okresu najmu pomieszczeń w budynku gminnym w Kochanowie 24A na Dom Pomocy Społecznej
==================================================
- Uchwała Nr XX/198/05 Rady Gminy Luzino w sprawie sprzedaży nieruchomości (dz. nr 942/1, 942/2 w Luzinie)
- Uchwała Nr XX/ 199/05 Rady Gminy Luzino w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/90 Rady Gminy Luzino z dnia 09 czerwca 1990 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przyjęcia mienia Gminy
==================================================
- Uchwała Nr XVIII/189/2004 z dnia 07.12.2004 r. w sprawie dzierżawy gruntu
==================================================
- Uchwała Rady Gminy Nr XVII/173/2004 z dnia 14.10.2004 r. w sprawie komunalizacji działek stanowiacych drogi gminne
- Uchwała Rady Gminy Nr XVII/174/2004 z dnia 14.10.2004 r. w sprawie komunalizacji działek stanowiących drogi gminne w Luzinie
==================================================
- Uchwała XVI/164/2004 z dnia 31.08.2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dz. 758, 754, 132, 757/1, 757/2 w Luzinie)
- Uchwała XVI/165/2004 z dnia 31.08.2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dz. 874/1 w Luzinie)
==================================================
- Uchwała Nr XIV/149/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości (Robakowo, dz. 57/3, 57/4)
==================================================
- Uchwała XIII/139/04 z 27.04.2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dz. 844/33, 844/53)
- Uchwała XIII/140/04 z 27.04.2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości (dz.846/6)
- Uchwała XIII/141/04 z 27.04.2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
- Uchwała XIII/142/04 z 27.04.2004 r. w sprawie przyjęcia darowizny
==================================================
- Uchwała Rady Gminy Nr IV/30/03 z 20.03.2003 w sprawie nabycia nieruchomości
==================================================
- Uchwała Rady Gminy Nr VI/50/03 z 29.04.2003 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na potrzeby Policji części budynku i garażu stanowiącego mienie komunalne, położonego przy ulicy Ofiar Stutthofu 58
- Uchwała Rady Gminy Nr VI/51/03 z 29.04.2003 w sprawie nabycia nieruchomości
==================================================
- Uchwała Rady Gminy Nr VII/53/03 z 27.06.2003 w sprawie sprzedaży działek budowlanych
- Uchwała Rady Gminy Nr VII/54/03 z 27.06.2003 w sprawie nabycia nieruchomości
- Uchwała Rady Gminy Nr VII/57/03 z 27.06.2003 w sprawie określenia okresu najmu pomieszczeń apteki zlokalizowanej przy ul. Młyńskiej 7 w Luzinie
- Uchwała Rady Gminy Nr VII/65/03 z 27.06.2003 w sprawie nabycia nieruchomości
==================================================
- Uchwała IX/73/03 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Sychowie
- Uchwała IX/74/2003 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży działki nr 205/4 w Sychowie
==================================================
- Uchwała X/118/03 z dnia 4.12.2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości (działka nr 147/8 w Tępczu)
- Uchwała X/119/03 z dnia 4.12.2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości (działka nr 211 w Luzinie)
==================================================
- Uchwała XII/128/04 z 24.02.2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości (działka nr 333/29 w Kębłowie)
==================================================


KADENCJA 1990-1994:
- Uchwała VII/41/90 z dnia 19.10.1990 r. w sprawie odbudowy Pomnika Powstańców i Wojaków
- Uchwała VII/42/90 z dnia 19.10.1990 r. w sprawie przyjęcia nieruchomości pod budowę Pomnika Powstańców i Wojaków
==================================================
- Uchwała XXXI/203/93 z 13.08.1993 r. w sprawie nabycia gruntu na cele inwestycji wodociągowej w Luzinie
- Uchwała XXXI/204/93 z 13.08.1993 r. w sprawie nabycia gruntu pod stacje redukcji gazu w Luzinie
- Uchwała XXXI/206/93 z 13.08.1993 r. w sprawie sprzedaży działek budowlanych we wsi Luzino
- Uchwała XXXI/207/93 z 13.08.1993 r. w sprawie sprzedaży działek budowlanych pozostających w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych na terenie gminy Luzino
- Uchwała XXXII/212/93 z 12.11.1993 r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Gdańskiego z zamiarem przejęcia nieruchomości na mienie komunalne
- Uchwała XXXII/213/93 z 12.11.1993 r. w sprawie sprzedaży działki budowlanej we wsi Luzino
==================================================
- Uchwała IV/21/90 z dnia 28.07.1990 r. w sprawie kupna gruntu pod boisko sportowe w Luzinie praz działki budowlanej
- Uchwała IV/22/90 z dnia 28.07.1990 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
- Uchwała V/30/90 z dnia 28.07.1990 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
- Uchwała V/31/90 z dnia 28.07.1990 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy Luizno do podejmowania decyzji o rezygnacji z prawa pierwokupu
==================================================
- Uchwała VII/54/90 z 21.12.1990 r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Gdańskiego z zamiarem przyjęcia terenu pod elektrownię wodną w Temskim Młynie oraz innych nieruchomości
- Uchwała X/72/91 z 22.03.1991 r. w sprawie sprzedaży działek budowlanych we wsi Luzino
- Uchwała X/77/91 z 22.03.1991 r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Gdańskiego z zamiarem przyjęcia nieruchomości na minie komunalne
==================================================
- Uchwała XII/86/91 z 22.03.1991 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
- Uchwała XII/88/91 z 15.06.1991 r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Gdanskiego w celu przejęcia nieruchomości na cele komunalne
==================================================
- Uchwała XIII/92/91 z 23.08.1991 r. w sprawie wprowadzenia aneksu do uchwały nr X/72/91 z dnia 22.03.1991 r. w sprawie sprzedaży działek budowlanych we wsi Luzino
- Uchwała XIII/91/91 z 23.08.1991 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
==================================================
- Uchwała XIV/96/91 z 27.09.1991 r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Gdańskiego z zamiarem przejęcia nieruchomości na mienie komunalne
- Uchwała XIV/97/91 z 27.09.1991 r. w sprawie wprowadzenia aneksu do uchwały nr X/72/91 z dnia 22.03.1991 r. w sprawie sprzedaży działek budowlanych we wsi Luzino
==================================================
- Uchwała XV/104/91 z 08.11.1991 r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Gdańskiego z zamiarem przejęcia nieruchomości na mienie komunalne
- Uchwała XVI/105/91 z 20.11.1991 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Gdańskiego z zamiarem przejęcia nieruchomości na mienie komunalne
==================================================
106. Uchwała XVII/106/91 z 21.12.1991 r. w sprawie wystąpienia z wniosekim do Wojewody Gdańskiego z zamiarem przejęcia nieruchomości na mienie komunalne
107. Uchwała XVII/107/91 z 21.12.1991 r. w sprawie nabycia nieruchomości pod drogę
==================================================
116. Uchwała XVIII/116/92 z dnia 15.02.1992 r. w sprawie nabycia gruntów
117. Uchwała XVIII/117/92 z dnia 15.02.1992 r. w sprawie zamiany gruntów
==================================================
130. Uchwała XIX/130/92 z dnia 10.04.1992 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
131. Uchwała XIX/131/92 z dnia 10.04.1992 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dzierżawnych na terenie Gminy Luzino
==================================================
136. Uchwała XX/136/92 z dnia 22.05.1992 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
==================================================
145. Uchwała Rady Gminy Nr XXII/145/92 z dnia 28.08.1992 r. w sprawie odmowy przekazania gruntów w wieczyste użytkowanie dla GS "SCh" w Luzinie
146. Uchwała Rady Gminy Nr XXII/146/92 z dnia 28.08.1992 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu użytkowania nieruchomości przez Gminną Spółdzielnię "SCh" Luzino
147. Uchwała Rady Gminy Nr XXII/147/92 z dnia 28.08.1992 r. w sprawie rozbudowy szkoły podstawowej w Sychowie
150. Uchwała Rady Gminy Nr XXII/150/92 z dnia 28.08.1992 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XIX/130/92 z dnia 11 kwietnia 1992 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
==================================================
166. Uchwała XXIV/166/92 z dnia 16.10.1992 r. w sprawie zbycia działki nr 730/1
167. Uchwała XXIV/167/92 z dnia 16.10.1992 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu użytkowania nieruchomości na terenie gminy Luzino
==================================================
176. Uchwała XXVI/176/92 z dnia 19.12.1992 r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Gdańskiego z zamiarem przejęcia nieruchomości na mienie komunalne
==================================================
182. Uchwała XXVII/182/93 z dnia 05.02.1993 r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Gdańskiego z zamiarem przejęcia nieruchomości na mienie komunalne
==================================================
203. Uchwała XXXI/203/93 z dnia 13.08.1993 r. w sprawie nabycia gruntu na cele inwestycji wodociągowej w Luzinie
204. Uchwała XXXI/204/93 z dnia 13.08.1993 r. w sprawie nabycia gruntu pod stacje redukcji gazu w Luzinie
206. Uchwała XXXI/206/93 z dnia 13.08.1993 r. w sprawie sprzedaży działek budowlanych we wsi Luzino
207. Uchwała XXXI/207/93 z dnia 13.08.1993 r. w sprawie sprzedaży działek budowlanych pozostających w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych na terenie gminy Luzino
==================================================
212. Uchwała XXXII/212/93 z dnia 12.11.1993 r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Gdańskiego z zamiarem przejęcia nieruchomościo na mienie komunalne
213. Uchwała XXXII/213/93 z dnia 12.11.1993 r. w sprawie sprzedaży działki budowlanej we wsi Luzino
==================================================
233. Uchwała XXXVI/233/94 z 18.03.1994 r. w sprawie nabycia nieruchomości
234. Uchwała XXXVI/234/94 z 18.03.1994 r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Gdańskiego z zamiarem przejęcia nieruchomości na mienie komunalne
236. Uchwała XXXVI/236/94 z 18.03.1994 r. w sprawie zbycia działki
==================================================
240. Uchwała XXXVIII/240/94 z dnia 27.05.1994 r. w sprawie wykupu gruntu od Kurii Biskupiej w Gdańsku
==================================================

==================================================
KADENCJA 1994-1998:
- Uchwała IV/21/94 z 26.0-8.1994 r. w sprawie sprzedaży działek budowlanych we wsi Luzino
- Uchwała IV/22/94 z 26.08.1994 r. w sprawie zbycia działki
- Uchwała IV/23/94 z 26.08.1994 r. w sprawie sprzedaży działki nr 530/2
- Uchwała IV/26/94 z 26.08.1994 r. w sprawie nabycia nieruchomości
- Uchwała IV/27/94 z 26.08.1994 r. w sprawie zamiany nieruchomości
==================================================
- Uchwała V/32/94 z dnia 14.10.1994 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
==================================================
- Uchwała VI/40/94 z 15.11.1994 r. w sprawie sprzedaży działki nr 269
==================================================
- Uchwała X/77/95 z 27.04.1995 w sprawie sprzedaży nieruchomości
- Uchwała X/78/95 z 27.04.1995 w sprawie zbycia działki
- Uchwała X/79/95 z 27.04.1995 w sprawie zamiany nieruchomości
- Uchwała X/80/95 z 27.04.1995 w sprawie sprzedaży nieruchomości
- Uchwała X/81/95 z 27.04.1995 w sprawie zbycia działki
==================================================
- Uchwała XI/87/95 z 9.06.1995 w sprawie zamiany nieruchomości
- Uchwała XI/88/95 z 9.06.1995 w sprawie nabycia nieruchomości
==================================================
- Uchwała XIII/100/95 z 25.08.1995 w sprawie zmiany treści uchwały nr IV/21/94 Rady Gminy Luzino z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie sprzedaży działek budowlanych we wsi Luzino
- Uchwała XIII/101/95 z 25.08.1995 w sprawie nabycia gruntu pod inwestycje gminne
==================================================
- Uchwała XIV/109/95 z 29.09.1995 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na terenie gminy Luzino
- Uchwała XIV/110/95 z 29.09.1995 w sprawie sprzedaży nieruchomości tzw "Agronomówki"
- Uchwała XIV/111/95 z 29.09.1995 w sprawie nabycia gruntu pod przepompownię
==================================================
- Uchwała XVI/117/95 z 15.12.1995 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
- Uchwała XVI/118/95 z 15.12.1995 r. w sprawie sprzedaży działki w przetargu
- Uchwała XVI/119/95 z 15.12.1995 r. w sprawie zbycia działki w formie bezprzetargowej
- Uchwała XVI/120/95 z 15.12.1995 r. w sprawie zbycia działki w formie bezprzetargowej
- Uchwała XVI/121/95 z 15.12.1995 r. w sprawie przyjęcia darowizny
- Uchwała XVI/123/95 z 15.12.1995 r. w sprawie nabycia nieruchomości
==================================================
- Uchwała XVIII/129/96 z 26.01.1996 w sprawie zamiany nieruchomości
==================================================
- Uchwała XIX/140/96 z 22.03.1996 w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne
- Uchwała XIX/142/96 z 22.03.1996 w sprawie sprzedaży nieruchomości
- Uchwała XIX/143/96 z 22.03.1996 w sprawie zmiany treści uchwały nr IV/21/94 Rady Gminy Luzino z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie sprzedaży działek budowalnych we wsi Luzino
- Uchwała XIX/144/96 z 22.03.1996 w sprawie przekazania majatku gminnego w użytkowanie sołectwu Tępcz
==================================================
- Uchwała XXI/153/96 z 28.06.1996 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/140/96 Rady Gminy Luzino z dnia 22 marca 1996 r. na temat określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne
- Uchwała XXI/154/96 z 02.07.1996 w sprawie zbycia działki w Kębłowie
- Uchwała XXI/158/96 z 02.07.1996 w sprawie powołania Zespołu negocjacyjnego do negocjacji dotyczących lokalizacji obiektów unieszkodliwiania odpadów na terenie Gminy Luzino - sołectwo Milwino
==================================================
- Uchwała XXIII/163/96 z 30.08.1996 w sprawie nabycia nieruchomości pod drogę
- Uchwała XXIII/164/96 z 30.08.1996 w sprawie zamiany nieruchomości
- Uchwała XXIII/165/96 z 30.08.1996 w sprawie nabycia gruntu pod przepompownię i pod drogę
==================================================
- Uchwała XXIV/169/96 z 8.11.1996 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/140/96 Rady Gminy Luzino z dnia 22 marca 1996 roku na temat określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne
- Uchwała XXIV/170/96 z 8.11.1996 w sprawie określenia kryteriów przydziału lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego gminy Luzino
- Uchwała XXIV/171/96 z 8.11.1996 w sprawie sprzedaży nieruchomości
- Uchwała XXIV/172/96 z 8.11.1996 w sprawie sprzedaży nieruchomości
- Uchwała XXIV/173/96 z 8.11.1996 w sprawie sprzedaży nieruchomości
- Uchwała XXIV/174/96 z 8.11.1996 w sprawie sprzedaży nieruchomości
==================================================
- Uchwała XXV/187/96 z 30.12.1996 w sprawie przyjęcia darowizny
==================================================
- Uchwała XXVIII/206/97 z 25.04.1997 r. w sprawie nabycia nieruchomości pod drogę
- Uchwała XXVIII/207/97 z 25.04.1997 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej
- Uchwała XXVIII/208/97 z 25.04.1997 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XIV/109/95 Rady Gminy Luizno z dnia 29 września 1995 r. dot. określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na terenie gminy Luzino
==================================================
- Uchwała XXIX/212/97 z 20.06.1997 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej
- Uchwała XXIX/213/97 z 20.06.1997 r. w sprawie przyjęcia darowizny
- Uchwała XXIX/214/97 z 20.06.1997 r. w sprawie wystąpienia do Wojewody Gdańskiego z zamiarem przejęcia nieruchomości na mienie komunalne
==================================================
- Uchwała XXXII/229/97 z 5.12.1997 r. w sprawie przyjęcia darowizny
- Uchwała XXXII/233/97 z 5.12.1997 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne
==================================================
- Uchwała XXXIV/259/98 z 6.02.1998 r. w sprawie nabycia nieruchomości pod drogę
- Uchwała XXXIV/260/98 z 6.02.1998 r. w sprawie nabycia nieruchomości w Kębłowie
- Uchwała XXXIV/263/98 z 6.02.1998 r. w sprawie budowy autostrady A-1
==================================================
- Uchwała XXXVIII/279/98 z 18.06.1998 r. w sprawie zamiany nieruchomości
==================================================

KADENCJA 1998-2002:

- Uchwała III/18/98 z 29.12.1998 w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne
==================================================
- Uchwała V/44/99 z 25.03.1999 w sprawie sprzedaży nieruchomości
==================================================
- Uchwała VIII/65/99 z 25.06.1999 w sprawie sprzedaży nieruchomości
- Uchwała VIII/66/99 z 25.06.1999 w sprawie zamiany nieruchomości
- Uchwała VIII/67/99 z 25.06.1999 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
==================================================
- Uchwała X/83/99 z 15.10.1999 w sprawie nabycia nieruchomości w Milwinie
==================================================
- Uchwała XI/85/99 z 15.11.1999 w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy do nabycia prawa wieczystego nieruchomości
==================================================
- Uchwała XII/92/99 z 10.12.1999 w sprawie sprzedaży udziału Gminy Luzino w działce budowlanej
- Uchwała XII/93/99 z 10.12.1999 w sprawie zamiany nieruchomości pod drogę w Milwinie
- Uchwała XII/94/99 z 10.12.1999 w sprawie zamiany nieruchomości pod drogę w Milwinie
==================================================
- Uchwała XIII/105/99 z dnia 28.12.1999 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne
==================================================
- Uchwała XIV/111/00 z dnia 18.02.2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie majątku trwałego Gminnego Ośrodka Zdrowia
- Uchwała XIV/116/00 z dnia 18.02.2000 r. w sprawie komunalizacji działki nr 191 położonej w Luzinie
==================================================
- Uchwała XVIII/127/2000 z dnia 30.06.2000 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
- Uchwała XVIII/128/2000 z dnia 30.06.2000 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
- Uchwała XVIII/129/2000 z dnia 30.06.2000 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
- Uchwała XVIII/130/2000 z dnia 30.06.2000 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
- Uchwała XVIII/131/2000 z dnia 30.06.2000 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej
- Uchwała XVIII/135/2000 z dnia 30.06.2000 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej
==================================================
- Uchwała XX/139/2000 z dnia 31.08.2000 r. w sprawie przyjęcia darowizny
==================================================
- Uchwała XXIV/157/2000 r. z dnia 20.12.2000 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne
- Uchwała XXIV/168/01 z 20.12.2000 r. w sprawie sprzedaży działki gruntu w drodze bezprzetargowej położonej w Luzinie
==================================================
- Uchwała XXVI/178/01 z dnia 23.03.2001 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej
- Uchwała XXVI/179/01 z dnia 23.03.2001 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
- Uchwała XXVII/189/01 z dnia 27.04.2001 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej
==================================================
- Uchwała XXX/206/01 z dnia 31.08.2001 r. w sprawie spprzedaży działek budowlanych
- Uchwała XXX/207/01 z dnia 31.08.2001 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
- Uchwała XXX/208/01 z dnia 31.08.2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
==================================================
- Uchwała XXXIV/236/02 z 15.03.2002 w sprawie uchwalenia niektórych elementów wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy dotyczących zasad polityki czynszowej Gminy Luzino
- Uchwała XXXIV/263/02 z 15.03.2002 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Luzinie przy ul. Młyńskiej
==================================================
- Uchwała XXXV/269/02 z 26.04.2002 w sprawie sprzedaży nieruchomości
- Uchwała XXXV/270/02 z 26.04.2002 w sprawie sprzedaży działek budowalnych
- Uchwała XXXV/271/02 z 26.04.2002 w sprawie przyjęcia darowizny
==================================================
- Uchwała XXVII/275/02 z 4.07.2002 w sprawie nabycia nieruchomości
==================================================