ARCHIWUM - Gmina Luzino

KADENCJA 2018-2023:

KADENCJA 2014-2018:

KADENCJA 2006-2010:


BARŁOMINO:
UCHWAŁA NR XLIII/376/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Barłomino (WORD), (wersja pdf)
- załącznik nr 1 do uchwały (pdf)
- załącznik nr 2 do uchwały (pdf)
- załącznik nr 3 do uchwały (pdf)
==========================================================
DĄBRÓWKA:
- UCHWAŁA NR XLIX/433/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/406/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Dąbrówka (wersja WORD)
- UCHWAŁA NR XLIX/433/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/406/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Dąbrówka (wersja pdf)

- UCHWAŁA NR XLVI/406/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2010 r.w sprawie nadania nazw ulic we wsi Dąbrówka (wersja WORD)
- (wersja pdf), - załącznik nr 1 do uchwały NR XLVI/406/2010- (wersja pdf),- załącznik nr 2 do uchwały NR XLVI/406/2010- (wersja pdf), - załącznik nr 3 do uchwały NR XLVI/406/2010- (wersja pdf)
=========================================================
KĘBŁOWO:

UCHWAŁA NR XXXIX/456/2014 RADY GMINY LUZINO z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XIV/147/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w Kębłowie i Luzinie.

Uchwała Nr XXXVIII/444/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2014 r.w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kębłowo i Kochanowo

Uchwała Nr XXXVIII/443/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/147/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w Kębłowie i Luzinie

Uchwała Nr XXVII/318/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2013 r.w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kębłowo 

Uchwała Nr XIX/206/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazw ulicom w   miejscowości Kębłowo  

   Uchwała Nr XIII/133/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2011 r.  w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Luzinie oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/59/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w Luzinie i Kębłowie  

-  wersja WORD , - wersja pdf, - załącznik do uchwały (pdf)

 

 - UCHWAŁA NR XLII/370/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XI/86/95 Rady Gminy Luzino z dnia 09 czerwca 1995 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Luzino i we wsi Kębłowo (wersja WORD), wersja pdf- UCHWAŁA NR XLII/370/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XI/86/95 Rady Gminy Luzino z dnia 09 czerwca 1995 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Luzino i we wsi Kębłowo, wersja pdf- uchwała Nr XXXIII/292/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/138/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Kębłowie- Uchwała Nr XXII/ 183/ 2008 Rady Gminy Luzino z dnia 24 września 2008 roku w sprawie sprostowania błędu w numerze Uchwały Nr XXI/177/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie nadania nazw ulicom w Kębłowie- UCHWAŁA Nr XXI / 177 / 2008 RADY GMINY LUZINO z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/138/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie nadania nazw ulicom w Kębłowie- Uchwała Nr XVIII/166/2008 Rady Gminy Luzino w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/156/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 23 kwietnia 2008r. w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w Kębłowie- Uchwała Nr XVII/156/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w Kębłowie- Uchwała Nr XVI 138 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Kębłowie- Uchwała Nr XVI 139 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/95 Rady Gminy Luzino z dnia 09 czerwca 1995 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Luzino i we wsi Kębłowo, zmienioną uchwałą Nr XXVII/202/97 Rady Gminy Luzino z dnia 18 kwietnia 1997 r. w sprawie sprostowania nazw ulic- Uchwała Nr VIII/59/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w Luzinie i Kębłowie- Uchwała Nr IX/64/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie nadania nazw powstałym ulicom w Luzinie i Kębłowie
==================================================
- Uchwała Nr XII/91/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 15.10.2007 r. w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w Luzinie i Kębłowie


==================================================
KOCHANOWO:

Uchwała Nr XXXVIII/444/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2014 r.w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kębłowo i Kochanowo

Uchwała Nr XXXVI/432/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 30 grudnia 2013 r.w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/319/2013 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kochanowo

Uchwała Nr XXVII/319/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 20 marca 2013 r.w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kochanowo  

- Uchwała Nr XXIII/ 199/ 2008 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XIV/123/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Kochanowie- Uchwała Nr XIV/123/07 Rady Gminy Luzino z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kochanowie- Uchwała Nr XIII/119/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie nadania nazw ulic w Kochanowie

==================================================

LUZINO:

UCHWAŁA NR XXXIX/456/2014 RADY GMINY LUZINO z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XIV/147/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w Kębłowie i Luzinie.

Uchwała Nr XXXVIII/443/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały NrXIV/147/2004 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w Kębłowie i Luzinie

Uchwała Nr XXXVIII/442/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2014 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/63/91 Rady Gminy Luzino z dnia 7  lutego 1991 roku w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Luzino

Uchwała Nr XXVIII/348/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Luzino;

Uchwała Nr XXI/236/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 sierpnia 2012 r.w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Luzino  

- Uchwała Nr XIX/207/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 r.w sprawie nadania nazw ulicom w  miejscowości Luzino  

Uchwała Nr XVI/169/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Luzino 

  Uchwała Nr XIII/133/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2011 r.  w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Luzinie oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/59/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w Luzinie i Kębłowie  

-  wersja WORD , - wersja pdf, - załącznik do uchwały (pdf)

- UCHWAŁA NR XLII/370/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XI/86/95 Rady Gminy Luzino z dnia 09 czerwca 1995 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Luzino i we wsi Kębłowo (wersja WORD), wersja pdf- UCHWAŁA NR XLII/370/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XI/86/95 Rady Gminy Luzino z dnia 09 czerwca 1995 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Luzino i we wsi Kębłowo, wersja pdf- Uchwała Nr XXIX/268/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Luzinie- Uchwała Nr XXV/221/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Luzinie (dot. ul. Grodzkiej)- uchwała Nr XXVIII/246/2009 Rady Gminy z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w Luzinie- Uchwała Nr XVIII/167/2008 Rady Gminy Luzino w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/155/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 23 kwietnia 2008r. w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w Luzinie- Uchwała Nr XVII/155/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w Luzinie- Uchwała Nr XVII/162/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie nadania nazwy działce 1077 stanowiącej plac, położonej w Luzinie- Uchwała Nr XVI 139 08 Rady Gminy Luzino z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/95 Rady Gminy Luzino z dnia 09 czerwca 1995 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Luzino i we wsi Kębłowo, zmienioną uchwałą Nr XXVII/202/97 Rady Gminy Luzino z dnia 18 kwietnia 19997 r. w sprawie sprostowania nazw ulic- Uchwała Nr VIII/59/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w Luzinie i Kębłowie- Uchwała Nr IX/64/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie nadania nazw powstałym ulicom w Luzinie i Kębłowie
- Uchwała Nr XII/91/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 15.10.2007 r. w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w Luzinie i Kębłowie

==================================================
MILWINO:

Uchwała Nr XLII/474/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Milwino

- uchwała Nr XXXIII/293/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/241/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic w Milwinie

- uchwała Nr XXVIII/241/2009 Rady Gminy z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic w Milwinie

==================================================
ROBAKOWO:
- uchwała Nr XXXIII/295/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie nadania nazw ulicom w Robakowie
- Uchwała Nr IX/63/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/148/2004 r. Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie nadania nazw ulic w Robakowie
==================================================
TĘPCZ:
UCHWAŁA NR XLIII/377/2010 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie w sprawie nadania nazw ulic we wsi Tępcz (wersja WORD), (wersja pdf)
- załącznik nr 1 do uchwały (pdf)
- załącznik nr 2 do uchwały (pdf)
==================================================
WYSZECINO:

 Uchwała Nr XVI/168/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Wyszecino 

- Uchwała Nr XXIX/261/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic w Wyszecinie

==================================================
ZELEWO:
- Uchwała Nr XXIX/262/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic w Zelewie

 

POPRZEDNIE KADENCJE:
- Uchwała Nr XXXV/329/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 10.10.2006 r. w sprawie nadania nazw powstałym ulicom w Luzinie- Uchwała Nr XX/200/2005 z dnia 10.03.2005 r. w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w Luzinie i Robakowie- Uchwała Nr XVIII/187/2004 z dnia 07.12.2004 r. w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w Kębłowie, Luzinie i Robakowie- Uchwała Nr XIV/147/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w Kębłowie i w Luzinie- Uchwała Nr XIV/148/04 z dnia 29.06.2004 r. w sprawie nadania nazw ulic w Robakowie- Uchwała Rady Gminy Nr IV/34/03 z 20.03.2003 w sprawie nadania nazwy ulicy w Kębłowie==================================================
- Uchwała Rady Gminy Nr IX/63/91 z dnia 07/02/1991 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Luzino- Uchwała XX/138/92 z dnia 22.05.1992 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Luzinie-Uchwała XXX/197/93 z 18.06.1993 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Luzino i Kębłowo

 Uchwała XI/86/95 z 9.06.1995 w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Luzino i we wsi Kębłowo

 Uchwała XXVII/201/97 z 18.04.1997 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/197/97 Rady Gminy Luzino z dnia 7 marca 1997 r. dot. ustalenia nazw ulic we wsi Luzino i we wsi Kębłowo

 Uchwała XXVII/202/97 z 18.04.1997 r. w sprawie sprostowania nazw ulic

Uchwała VIII/62/99 z 25.06.1999 w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom

Uchwała XX/140/2000 z dnia 31.08.2000 r. w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom

Uchwała XXVIII/198/01 z dnia 28.06.2001 r. w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom