ARCHIWUM - Gmina Luzino

MIEJSCA SPRZEDAŻY, ZEZWOLENIA

- Uchwała Nr XLVI/518/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Luzino miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
- Uchwała Nr XLVI/519/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Luzino

ROK 2021

Uchwała Nr XX/288/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Luzino na 2021 rok,

ROK 2020

UCHWAŁA nr XXIV/362/2021 Rady Gminy Luzino z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Luzino za 2020 rok,

ROK 2019

UCHWAŁA NR XVII/252/2020 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Luzino za 2019 rok,

UCHWAŁA NR XLVIII/570/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Luzino na 2019 rok

ROK 2018

UCHWAŁA NR VI/92/2019 RADY GMINY LUZINO z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Luzino za 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/407/2017 w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w Gminie Luzino na 2018 rok,

ROK 2017

- UCHWAŁA NR XXIV/243/2016 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w Gminie Luzino na 2017 rok”

ROK 2016

Uchwała Nr XVI/168/2016 z dnia 17.03.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do "Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Luzino na 2016 rok"

- Uchwała Nr XII/120/2015 Rady Gminy Luzino z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Luzino na 2016 rok”. wersja doc, wersja pdf 

ROK 2015

Uchwała Nr XLV/500/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Luzino na 2015 rok” uchwała - wersja doc (bez załącznika) uchwała - wersja pdf

ROK 2014

- Uchwała Nr XXXV/412/2013 Rady Gminy Luzino z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Luzino na 2014 rok”wersja pdf

- Uchwała Nr XLIX / 426/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 roku w sprawie uchwalenia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Luzino na 2011 rok” (wersja WORD)- Uchwała Nr XLIX / 426/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 roku w sprawie uchwalenia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Luzino na 2011 rok” (wersja pdf)- załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIX /426 /2010 (wersja WORD),
- załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIX /426 /2010 (wersja pdf)
- Uchwała Nr XLIX / 427 /2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 roku w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011”(wersja WORD)
- Uchwała Nr XLIX / 427 /2010 Rady Gminy Luzino z dnia 15 października 2010 roku w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011” (wersja pdf)
- załącznik nr 1 do uchwały (wersja WORD), - załącznik nr 1 do uchwały (wersja pdf)

- Uchwała Nr XXXVI/321/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Luzino na 2010 rok”
- Uchwała Nr XXXVI/322/ 2009 Rady Gminy Luzino z dnia 07 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010”

- Uchwała Nr XXV/214/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie uchwalenia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Luzino na 2009 rok”
- Uchwała Nr XXV/215/2008 Rady Gminy Luzino z dnia 5.12.2008 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009”

- Uchwała Nr XIII/104/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Luzino na 2008 rok”
- Uchwała Nr XIII/105/ 2007 Rady Gminy Luzino z dnia 06 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008”

- Uchwała Nr IV/20/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 18.12.2006 r. w sprawie uchwalenia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Luzino na 2007 rok"
- Uchwała Nr IV/21/2006 Rady Gminy Luzino z dnia 18.12.2006 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007"
- Uchwała Nr VII/43/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Luzino Nr II/19/02 z dnia 05 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Luzino miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
- Uchwała Rady Gminy Nr II/19/02 z 5.12.2002 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Luzino miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
- Uchwała Rady Gminy Nr II/20/02 z 5.12.2002 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających 4.5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

- Uchwała XXXVIII/278/98 z 18.06.1998 r. w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publiczych na terenie gminy Luzino
- Uchwała Nr XVI/167/2016 z dnia 17.03.2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/167/2000 Rady Gminy Luzino z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Uchwała Nr XXVIII/252/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2.12.2005 r. w sprawie uchwalenia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Luzino na 2006 rok"
- Uchwała Nr XXVIII/253/2005 Rady Gminy Luzino z dnia 2.12.2005 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006"


- Uchwała Nr XVIII/195/2004 z dnia 07.12.2004 r. w sprawie uchwalenia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Luzino na 2005 rok

 

- Uchwała XXIX/215/97 z 20.06.1997 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Uchwała XXX/219/97 z 14.08.1997 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXIX/215/97 z dnia 20 czerwca 1997 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Uchwała XXX/220/97 z 14.08.1997 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Uchwała XXX/221/97 z 14.08.1997 r. w sprawie uchwalenia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Luzino na 1997 rok
- Uchwała XXXII/234/97 z 5.12.1997 r. w sprawie zmiany harmonogramu działań i preliminarza wydatków w zakresie profilaktyki i rzowiązywania problemów alkoholowych w 1997 roku
- Uchwała V/43/99 z 25.03.1999 w sprawie zatwierdzenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Luzino na 1999 rok oraz przyjęcia harmonogramu działań i preliminarza wydatków na 1999 rok
- Uchwała VI/50/99 z dnia 23.04.1999 w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXIX/215/97 Rady Gminy Luzino z dnia 20 czerwca 1997 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Uchwała XII/89/99 z 10.12.1999 w sprawie zatwierdzenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Luzino na 2000 rok oraz przyjęcia harmonogramu działań i preliminarza wydatków na 2000 rok
- Uchwała XII/91/99 z 10.12.1999 w sprawie zmiany harmonogramu działań i preliminara wydatków w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 1999 roku
- Uchwała XVIII/132/2000 z dnia 30.06.2000 r. w sprawie odwołania i powołania Przewodniczącego Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Uchwała XXIV/164/01 z dnia 20.12.2000 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Luzino na 2001 rok oraz przyjęcia harmonogramu działań i preliminarza wydatków
-Uchwała XXIV/167/01 z dnia 20.12.2000 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Uchwała XXX/210/01 z dnia 31.08.2001 r. w sprawie uchylenia uchwał dot. powołania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych