ARCHIWUM - Gmina Luzino

Oświadczenia majątkowe Wójta i Zastępcy Wójta Gminy:

- oświadczenia majątkowe Wójta Jarosława Wejera

==================================================
- oświadczenia Zastępcy Wójta Gminy - Marzeny Meyer (i Andrzeja Stenki- do 2006 r.)

==================================================
Oświadczenia majątkowe Sekretarza i Skarbnika Gminy:

- Sekretarz Gminy - Marzena Meyer

- Skarbnik Gminy- Krystyna Skowrońska ( wcześniej - Mirosława Stolc - do 11.05.2016 r.)

==================================================
==================================================
Oświadczenia majątkowe Kierowników Referatów:

- Kierownik Referatu Organizacyjnego - Marzena Meyer
==================================================

- Kierownik Referatu Finansowego (Krystyna Skowrońska), wcześniej: Mirosława Stolc

==================================================
- Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich oraz Kierownik USC (Irena Labuda)
==================================================
- Kierownik Referatu Eksploatacyjno-Inwestycyjnego (Kazimierz Hinc)
Ww. Kierownik nie wydaje decyzji administracyjnych, w związku z czym nie jest wymagane złożenie przez niego oświadczenia majątkowego
==================================================

- Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska (Renata Lisius, wcześniej: Anna Grzenkowicz)

==================================================

- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej - Tadeusz Klein
- archiwalne - Andrzej Stenka

==================================================
- Informacja Wójta w sprawie oświadczeń majątkowych za rok 2004