ARCHIWUM - Gmina Luzino

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)  w art. 24h ust. 6 wprost wskazuje na 6 letni termin przechowywania oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania np. wójta, radnego, w związu z czym oświadczenia majątkowe Radnych Kadencji 2002-2006 zostały usunięte.