ARCHIWUM - Gmina Luzino
CHÓR „LUTNIA”

Powstał w maju 1994 roku, nazwa chóru pochodzi od działającego w Luzinie w 1895 roku Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”. Pierwszym dyrygentem chóru był Pan Jerzy Szóstakowski, kolejnymi dyrygentami byli: Anna Kosik, Bernadeta Benkowska, a aktualnie Tomasz Fopke.
Chór „Lutnia jest czterogłosowym chórem mieszanym. Początkowo wykonywał repertuar uniwersalny: pieśni świeckie, religijne, polskie i kaszubskie. Od chwili objęcie dyrygentury przez Tomasza Fopke specjalizuje się w wykonywaniu repertuaru pieśni kaszubskich współczesnych autorów.
Chór jest członkiem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.
W 2002 roku miał 32 wyjazdy do różnych miejscowości na terenie Kaszub, występowali między innymi w Luzinie, Wejherowie, Gościcinie, Lęborku, Redzie, Parchowie. Brał udział w wykonaniu Pierwszej Kaszubskiej Pasji w wejherowskim klasztorze o.o. Franciszkanów, Jastarni, Lęborku.
Był kilka razy nagrywany i prezentowany w programach regionalnych TVG oraz Radiu Gdańsk. Również uczestniczył w Festiwalu Pieśni Religijnej w Sierakowicach.
Próby odbywają się w każdy czwartek od godz. 17.30.


KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Nauka języka angielskiego odbywa się w każdy poniedziałek i środę w grupach w zależności od stopnia zaawansowania umiejętności językowych. Zajęcia prowadzi mgr Mirosława Janowska. Kurs prowadzony jest na poziomie średniozaawansowanym z możliwością przystąpienia do egzaminu międzynarodowego (FCE). Odbywa się w trzech semestrach, każdy kończy się testem sprawdzającym, po zakończeniu roku otrzymują zaświadczenia. Odpłatność ponoszą w całości uczestnicy kursu.


INDYWIDUALNA GRA NA INSTRUMENCIE
Nauka gry na keyboardzie, pianinie, akordeonie odbywa się w każdy piątek. Zajęcia prowadzi dyplomowany muzyk Piotr Jędrzejczak. Odpłatność za indywidualną naukę w 100% ponoszą rodzice. Organizowane są pokazy umiejętności muzycznych dzieci dla członków ich rodzin. Dzieci poznają na zajęciach nuty, a najzdolniejsi kontynuują naukę w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Wejherowie.


AMATORSKI ZESPÓŁ TEATRALNY
Zespół został reaktywowany w 2003 roku. Składa się z osób dorosłych. Liczy obecnie 10 osób. Specjalizuje się w repertuarze kaszubskim. Spotkania grupy teatralnej odbywają się w każdy piątek. Reżyserią zajmuje się mgr Maria Krośnicka. Pierwszy występ odbył się 22.06.2003 roku w Luzinie w Kaplicy Matki Bożej Różańcowej, gdzie przedstawiono dramat kaszubski w 5 aktach ks. Bernarda Sychty „Dzéwczę i miedza”. Zespół planuje dalszą rekrutację młodych adeptów sztuki teatralnej oraz wyjazdy z wymienioną sztuką na terenie Kaszub.


TALENTY WOKALNE
Gminny Ośrodek Kultury od 1995 roku organizuje przeglądy Młodych Talentów Wokalnych od 3-20 lat. Od 5 lat jest organizatorem Powiatowego Konkursu Talentów Wokalnych, który odbywa się 15 sierpnia każdego roku.
Celem konkursu jest popularyzacja muzyki rozrywkowej, promocja utalentowanych dzieci i młodzieży, umożliwienie wszechstronnej edukacji artystycznych, konfrontacji osiągnięć. Laureaci konkursu mają możliwość wyjazdu na Warsztaty Gama prowadzone przez Jolantę Głogowską w Radomiu. Wyjazdy utalentowanych dzieci są finansowane przez rodziców oraz dofinansowane przez Radę Gminy.
Osiągnięcia:
- udział wokalistów w „Szansie na Sukces”
- zdobycie II miejsca na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Polskiej „Gama 2002” w Kołobrzegu