ARCHIWUM - Gmina Luzino

Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Luzinie działa dwanaście odrębnych sekcji dla dzieci i młodzieży oraz osiem kół osób dorosłych. Zajęcia odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury w Luzinie i w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie, a prowadzone są przez następujące osoby:


1. Sekcja fortepianu, keyboardu i  śpiewu solowego - instruktor mgr Piotr Jędrzejczak

2. Sekcja gitary klasycznej - instruktor mgr Maciej Langa

3. Sekcja trąbki - instruktor mgr Wojciech Brzozowski

4. Sekcja gitary rozrywkowej - instruktor Jacek Jaskulski

5. Sekcja fletu prostego - instruktor Patrycja Szadkowska

6. Pracownia plastyczno-ceramiczna - instruktor Łucja Włodek-Jabłońska

7. Koło plastyczno-integracyjne - instruktor Oktawia Hewelt

8. Koło plastyczne - instruktor Joanna Kas

9. Pracownia Komputerowo-Edukacyjna "Wioska internetowa" - opiekun Krystyna Potrykus

10. Sekcja żeglarsko-harcerska - instruktor Mariusz Kryża

11. Orkiestra Dęta OSP Luzino - kapelmistrz Jan Suchecki

12. Regionalny Teatr Dramatyczny - opiekun Maria Krośnicka

13. Chór "Lutnia" - dyrygent Tomasz Fopke

14. Koło Gospodyń Wiejskich w Luzinie - przewodnicząca Maria Wittstock

15. Klub Dyskusyjny Osób Dorosłych - przewodniczący Władysław Okrój

16. Klub Kombatanta i Seniora - przewodnicząca Salomea Jamrożek

17. Klub Brydżowy - instruktor Krystyna Potrykus

18. Klub Baśki - instruktor Zygmunt Brzeziński

19. Koło Emerytów i Rencistów - przewodnicząca Teodora Bliźniuk

20. Język Angielski - instruktor Sebastian Okrój, firma szkoleniowa "Goya" Lębork