ARCHIWUM - Gmina Luzino

1. Informacje dotyczące Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie
2. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie
3. Statuty i regulaminy Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie
4. Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie
5. Sprawozdania z działalności Gminnej Bibioteki Publicznej


 

Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp poprzez link:

→ PLATFORMA ZAKUPOWA E-ZAMÓWIENIA

 

W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00. tel. 22 101 02 02 e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Darmowe warsztaty dla Wykonawców
W związku z wejściem w życie nowego prawa zamówień publicznych, w tym komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,  podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  profilem zaufanym lub podpisem osobistym pojawia się coraz więcej pytań, a wśród nich:

 

  1. Jak wygląda wykorzystanie każdego z podpisów w praktyce?
  2. Jak podpisywać pliki bez obawy o odrzucenie oferty w przetargu?
  3. Jakie są najważniejsze aspekty i wymagania techniczne?

Na te oraz pozostałe pytania znajdą Państwo odpowiedź podczas darmowego webinaru.  Link poniżej:

https://akademia.przetargowa.pl/webinar-wykonawcy?utm_source=website&utm_medium=CTA&utm_campaign=&utm_content=

 


PLANY POSTĘPOWAŃ

2021: PLAN POSTĘPOWAŃ 2021


Archiwalne PRZETARGI:

2020


2019

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. LEONA ROPPLA W LUZINIE NR 1.2019 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27.08.2019R. - ROBOTY BUDOWLANE, informacja z otwarcia ofert z dnia 27.08.2019 r. - Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 28.08.2019 r.


2011

- wyjaśnienia do przetargu z dnia 25.11.2011 r.

- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 1.12.2011 r.

- zawiadomienie z dnia 8.12.2011 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty - grzejniki