ARCHIWUM - Gmina Luzino

Wydruk z serwisu BIP, dn.

INFORMACJE O RADZIE GMINY LUZINO


RADA GMINY LUZINO
kadencja 2018-2023


Nagrania z Sesji Rady Gminy Luzino


Uchwała nr XLVI/531/2018 Rady Gminy Luzino w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Luzino

Uchwała nr XLVIII/571/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Luzino


INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH


 Z A W I A D O M I E N I A

- Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Luzino, która odbędzie się 4 stycznia 2023 r.

INFORMACJA 

Szanowni mieszkańcy,
infomujemy, że radna Aleksandra Meyer (okręg nr 3)
 pełni dyżur w celu przyjmowania mieszkańców w każdy pierwszy wtorek miesiąca
(z wyjątkiem lipca i sierpnia)
w godz. 14.30-15.30 w Biurze Rady Gminy przy ul. 10 Marca 11 w Luzinie.
 Nr telefonu do radnej: 600 248 602.


Archiwalne: