ARCHIWUM - Gmina Luzino

Sołectwo Tępcz
Kadencja 2019-2021

Dane teleadresowe sołtysa:

 Małgorzata Licau
ul. Okrężna 12

84-242 Tępcz
tel.: 785-188-576 

 

Rada Sołecka:

1. Małgorzata Licau - przewodnicząca

członkowie:

2. Marcin Baranowski

3. Tadeusz Bojka

4. Marcin Dzięcielski

5. Wacław Kamiński