ARCHIWUM - Gmina Luzino

Sołectwo Sychowo
Kadencja 2019-2024


 

Dane teleadresowe sołtysa:

Anna Magrian
ul. Królewska 22
84-242 Sychowo
tel.: 501 895 053

 

Rada Sołecka:

1. Anna Magrian - przewodnicąca

członkowie:

2. Aneta Barzowska

3. Katarzyna Bunk

4. Kinga Stefanowska