ARCHIWUM - Gmina Luzino

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Sołectwo Luzino

Kadencja 2019-2024

dane teleadresowe sołtysa:

Stanisław Cejrowski

tel. 691 625 330

adres: 84-242 Luzino ul. Narcyzowa 44

Rada Sołecka:

1) Stanisław Cejrowski - przewodniczący

członkowie:

2) Stanisława Bujanowicz

3) Roman Klinkosz

4) Adam Stasiak

5) Edmund Słowi