ARCHIWUM - Gmina Luzino

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Sołectwo Kębłowo

Kadencja 2019-2024

Dane teleadresowe Sołtysa:
Piotr Michałek

tel. 500 400 350

adres: 84-242 Kębłowo ul. Rolnicza 22

Rada Sołecka:

1) Piotr Michałek - przewodniczący

członkowie:

2) Dorota Cyman

3) Beata Dampc

4) Grzegorz Kiełpiński

5) Paweł Lademan

6) Marzena Langa

7) Barbara Pasternak