ARCHIWUM - Gmina Luzino

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Sołectwo Dąbrówka

Kadencja 2019-2024

dane teleadresowe Sołtysa:
        Bronisław Nadolski

tel. 663 266 203

adres: 84-242 Dąbrówka ul. Spacerowa 17

Rada Sołecka:

1) Bronisław Nadolski - przewodniczący

członkowie:

2) Zbigniew Gruba

3) Beata Pienschke

4) Łukasz Pobłocki

5) Piotr Pobłocki