ARCHIWUM - Gmina Luzino

Urząd Stanu Cywilnegoadres: 84-242 Luzino ul. 10 Marca 11,

Kierownik USC: mgr Irena Labuda

tel. (58) 678-20-68 wew.40

Zastępca Kierownika USC: mgr Iwona Kreft

Godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy Urzędu:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.30 - 15.30
środa: 8.45-16.45