ARCHIWUM - Gmina Luzino

Sołectwo Wyszecino

Kadencja 2019-2024

dane teleadresowe sołtysa:

Ewa Halman

tel. 503 548 713

84-242 Wyszecino ul. Wrzosowa 11

Rada Sołecka:

1. Ewa Halman - przewodnicząca

członkowie:

2. Marek Baranowski

3. Wiesław Bartecki

4. Łukasz Tempski

5. Zygmunt Wiśniewski

6. Dariusz Zelewski