ARCHIWUM - Gmina Luzino

1. Informacje dotyczące Referatu Spraw Obywatelskich
2. Zadania Referatu Spraw Obywatelskich
3. Załatwianie spraw w Referacie Spraw Obywatelskich
4. Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich


Nowe dowody osobiste od 7 listopada, 5 listopada sprawy związane z dowodami osobistymi będzie można załatwić w Urzędzie Gminy Luzino do godziny 12:00

W piątek 5 listopada 2021 r. skrócony czas wydawania dowodów i przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego

Informujemy, że w związku z wejściem w życie nowych zapisów ustawy o dowodach osobistych, w piątek 5 listopada 2021 r. sprawy związane z dowodami osobistymi będzie można załatwić w Urzędzie Gminy Luzino do godziny 12:00.

Przyjmowanie wniosków o wydanie i unieważnienie dowodu osobistego czy zgłoszenie jego utraty będzie się w tym dniu odbywało krócej w całym kraju w związku z wdrożeniem nowej wersji systemu.

Od dnia 7 listopada 2021 r. będą wydawane nowe dowody osobiste z odciskami palców oraz z podpisem posiadacza dowodu osobistego.

Tym samym prosimy osoby, które chcą złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego na dotychczasowych zasadach o dokonanie tych czynności możliwie jak najszybciej.  Osoby, które posiadają ważne dowody osobiste, nie będą musiały wymieniać ich na nowe.

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji:

Nowe dowody osobiste od 7 listopada – Cyfryzacja KPRM – Portal Gov.pl (www.gov.pl)


 

Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, że Referat Spraw Obywatelskich od 1 lutego 2021r. w sprawach meldunkowych, aktów stanu cywilnego,  dowodów osobistych, wojskowych oraz związanych
z działalnością gospodarczą przyjmuje petentów w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki
w godz. od 7.30 do 15.15, natomiast w środy  od 8.45 do 16.30.


- Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

- Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)