ARCHIWUM - Gmina Luzino

UWAGA:

Nowy BIP znajduje się pod adresem https://bip.luzino.eu/

 

 

Witamy Państwa na stronach ARCHIWALNYCH Gminnego Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Luzino.


GMINA  LUZINO
NIP: 588-20-82-059
REGON: 191675340

URZĄD GMINY  LUZINO


siedziba: 84-242 LUZINO UL. OFIAR STUTTHOFU 11
TEL: (58) 678-20-68

  
FAX: (58) 678-23-25
NIP: 588-11-36-020
REGON: 000539897
e-mail: sekretariat@luzino.pl 
https://samorzad.gov.pl/web/gmina-luzino/


Druki do pobrania:
formularze druków do pobrania


Informacje publiczne będące w posiadaniu Gminy Luzino nie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej
są dostępne w Urzędzie Gminy Luzino
Zasady udostępniania informacji publicznej

 


Opłaty skarbowe należy wpłacać na konto: 05 8349 0002 0012 8818 2000 0100 BS Krokowa o/Luzino .
W celu zapoznania się z zakresem czynności urzędowych podlegających opłacie oraz jej wysokością prosimy o zapoznanie z tekstem poniższej ustawy.   

 tekst ustawy o opłacie skarbowej


Pisma do Urzędu Gminy Luzino można kierować za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

PROFIL ZAUFANY - gov.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /221507/skrytka


Obsługa interesantów a COVID-19

(informacja w zakładce "Aktualności")


 


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


RAPORT O STANIE GMINY LUZINO ZA ROK 2018: http://luzino.eu/pl/raport-o-stanie-gminy-luzino-za-rok-2018/