ARCHIWUM - Gmina Luzino

UCHWAŁY


- 419 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2033,
- 429 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2033,
- 430 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Luzino na 2022 rok.
434/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2033,
435/2022 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok,


SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE 2022:


Sprawozdania za okres od początku roku do 31.03.2022 r.:

Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Rb-N  - KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Rb-Z - KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI


Sprawozdania za okres od początku roku do 30.06.2022 r.:

Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Rb-N - KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Rb-Z - KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Sprawozdania za okres od początku roku do 30.09.2022 r.:

Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Rb-N - KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Rb-Z - KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI


Projekt budżetu Gminy na 2023