ARCHIWUM - Gmina Luzino

Rejestr petycji rozpatrywanych przez Radę Gminy Luzino


- Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji rok 2019


- Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji rok 2020


- Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji rok 2021


Lp.

Data złożenia petycji

Przedmiot petycji

Imię i nazwisko lub nazwa wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja
jest składana

Uwagi/Odpowiedzi

 1.  

16.11.2018 r.

Utwardzenie płytami jomb ul. Sobieskiego w Kębłowie

Mieszkańcy Kębłowa

Rozpatrzono poprzez podjęcie uchwały

 1.  

10.01.2020 r.

Utwardzenie drogi ul. Kochanowskiego w Kębłowie

Mieszkańcy Kębłowa

Petycję pozostawiono bez rozpoznania, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach

 1.  

24.03.2020 r.

Ochrona zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne o coraz szerszym zakresie częstotliwości

Koalicja Polska Wolna od 5G

Rozpatrzono poprzez podjęcie uchwały

 1.  

21.04.2020 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Pani A.K.

Pan Z.Cz.

Rozpatrzono poprzez podjęcie uchwały

 1.  

10.12.2020 r.

Petycja w sprawie przyjęcia uchwały dot. szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2

Adam Lotkowski

Konrad Niżnik

Marcin Szczepaniak

Brak odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia

 1.  

08.02.2021

Konsultacje społeczne w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kębłowo (wieś Kębłowo), gm. Luzino, w zakresie dz. 510/2, 510/2, 510/3

Mieszkańcy Kębłowa

Petycję pozostawiono bez rozpoznania, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach

 1.  

22.02.2021 r.

Wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego

Teresa Garland

Rozpatrzono poprzez podjęcie uchwały

 1.  

02.03.2021 r.

Poparcie Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

Teresa Garland

Rozpatrzono poprzez podjęcie uchwały

 1.  

21.12.2022 r.

Wydanie zakazu stosowania maseczek ochronnych, kwarantann i izolacji medycznej

Fundacji im. Nikoli Tesli

Brak odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia

 1.  

17.02.2022 r.

Naprawa uchwał antysmogowych i programu ochrony powietrza

Stowarzyszenie Kominki i Piece

Przekazano do Sejmiku Województwa Pomorskiego

 1.  

18.02.2022 r.

Rozesłanie informacji o petycji do wszystkich współpracowników adresata petycji (dot. projektu PEŁNOPRAWNI)

Instytut Aktywizacji Regionów

Brak odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia

 1.  

29.04.2022r .

Petycja o zaniechanie działań Władz Samorządowych zamierzających do reorganizacji Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wyszecinie

Rodzice uczniów SP w Wyszecinie

Odpowiedź

 1.  

01.08.2022 r.

Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

Patryk Król

Wezwanie do uzupełnienia

 

Odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia

 

Odpowiedż do petycji Szczegóły pliku
Nazwa: odp. do petycji Młodzieżowa Rada GL.pdf
Opis: odpowiedź do petycji
Utworzono: 2022-09-01 12:48:33
Data dodania: 2023-05-31 12:49:15
Autor pliku: Bartłomiej Formela
Wprowadził/a: Zienkowska Monika
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 1.  

 

 

 

 

 

 

Rejestr petycji rozpatrywanych przez Wójta Gminy Luzino

 

Lp.

Data złożenia petycji

Przedmiot petycji

Imię i nazwisko lub nazwa wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja
jest składana

 1.  

23.09.2019 r.

Utwardzenie nawierzchni i oświetlenia ul. Andersa w Kębłowie

Odpowiedź

Mieszkańcy Kębłowa

 1.  

09.06.2021

Zapewnienie bezpieczeństwa na ul. Olimpijskiej w Luzinie

Odpowiedź

Mieszkańcy Luzina

 1.  

14.11.2022

Petycja do tutejszej gminy ws. utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej gminy

Odpowiedź
Odpowiedź dostępna

Brak zgody podmiotu składającego petycję – art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.