ARCHIWUM - Gmina Luzino

Zgromadzenia na terenie gminy Luzino


Rok 2022

Data/miejsce

Zgromadzenia zgłoszone w trybie uproszczonym – 2022 r.

Lp.

Miejsce zgromadzenia

Termin zgromadzenia

1.

Kębłowo,  skrzyżowanie ulicy Modrzewiowej z Drogą Krajową nr 6 - przy przystanku autobusowym

13.01.2022

11.00 - 13.00

2. Luzino, rejon chodnika i parkingu przy Urzędzie Gminy ul. Ofiar Stutthofu 11

30.09.2022

12.00-14.00


Rok 2021

Data/miejsce

17 września 2021 r. godz. 16.00-18.00 - Luzino ul. Ofiar Stutthofu 11 (parking/chodnik)


 

 

Tryb uproszoczny zgłaszania zgromadzeń

W związku z niefunkcjonowaniem na terenie gminy Luzino centrum zarządzania kryzysowego, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), organizator zgromadzenia zawiadamia wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą komunikacji elektronicznej. Wojewoda udostępnia na stronach podmiotowych w Biuletynie Informacji Publicznej informację o miejscu i terminie zgromadzenia, którego dotyczy zawiadomienie.

 Kontakt

 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku
 tel. 58 30 77 204, 58 30 23 232, 58 30 58 968

fax. 58 346 24 76, 58 305 79 79

telefon alarmowy bezpłatny: 987

e-mail: centrum@gdansk.uw.gov.pl