ARCHIWUM - Gmina Luzino

Wydruk z serwisu BIP, dn.

WYBORY PREZYDENTA RP - 28.06.2020 r.

KALENDARZ WYBORCZY NA II TURĘ GŁOSOWANIA

do 3 lipca 2020 r.
 • składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do 7 lipca 2020 r.
 • składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania;
 • zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;
 • przekazanie do urzędu gminy wykazu osób, które w dniu wyborów będą przebywały w zakładzie karnym lub areszcie śledczym lub w domu studenckim, zespole tych domów, w których utworzono odrębne obwody głosowania przez osoby kierujące tymi jednostkami;
 • doręczenie pakietów wyborczych wyborcom, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju
do 9 lipca 2020 r.
 • zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą;
 • zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach
do 10 lipca 2020 r.
 • składanie do urzędu gminy właściwej na miejsce ujęcia w spisie wyborców lub do konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców, wniosków o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (nie dotyczy to wyborców, którzy pobrali zaświadczenie przed pierwszym głosowaniem);
 • zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 7 lipca 2020 r.;
 • składanie przez wyborców niepełnosprawnych wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) oświadczeń o cofnięciu pełnomocnictwa do głosowania;
 • wrzucenie przez wyborców głosujących korespondencyjnie w kraju kopert zwrotnych do nadawczych skrzynek pocztowych znajdujących się na terenie gminy, w których zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy;
 • dostarczenie osobiście przez wyborców lub za pośrednictwem innej osoby koperty zwrotnej do właściwego urzędu gminy w przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju albo właściwego konsula w przypadku głosowania korespondencyjnego za granicą;
 • doręczenie pakietów wyborczych wyborcom, wyborcom podlegającym w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosili w okresie po 30 czerwca 2020 r.
10 lipca 2020 r. o godz. 24:00
 • zakończenie kampanii wyborczej
11 lipca 2020 r.
 • przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
12 lipca 2020 r. w godz. 7:00‑21:00
 • ponowne głosowanie;
 • dostarczenie kopert zwrotnych przez operatora wyznaczonego oraz urzędy gmin do właściwych obwodowych komisji wyborczych, a przypadku głosowania za granicą przekazanie przez konsulów właściwym obwodowym komisjom wyborczym kopert zwrotnych, które otrzymał do czasu zakończenia głosowania;
 • dostarczenie przez wyborców osobiście lub za pośrednictwem innych osób kopert zwrotnych do właściwych obwodowych komisji wyborczych

WYNIKI GŁOSOWANIA W I TURZE NA TERENIE GMINY LUZINO:

- Zbiorcze wyniki głosowania w Wyborach Prezydenta RP w dniu 28.06.2020 r. w Gminie Luzino

- Frekwencja wyborcza z dnia 28.06.2020 r. w Gminie Luzino 

 


PRZEPISY I INFORMACJE OGÓLNE:

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czewrwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolite Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wraz z kalendarzem wyborczym

USTAWA z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

KANDYDACI NA PREZYDENTA RP:

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta RP w głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

OBWODY GŁOSOWANIA W GMINIE LUZINO:

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU I z dnia 12 czerwca 2020 r.o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. w gminie Luzino 

Postanowienie Nr 36/2/2020 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych w gminie Luzino

MIEJSCA DO PLAKATOWANIA:

- Obwieszczenie Wójta Gminy Luzino z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE:

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Luzino:  Składy OKW

Dokumentacja dot.. powołania OKW:

- załączniki nr 205 - 211 do POSTANOWIENIA NR 41/I/2020 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

POSTANOWIENIE NR 50/54/2020 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Luzino (wykreślenie Z. Topp)

POSTANOWIENIE NR 50/178/2020 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Luzino (zmiana W. Mikuła na P. Bruc)

POSTANOWIENIE NR 44/2020 Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia15 czerwca 2020 r.w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

UWAGA! DO DNIA 15.06.2020 R. DO GODZ. 12.00 DO URZĘDU GMINY LUZINO PEŁNOMOCNICY KOMITETÓW WYBORCZYCH MOGĄ SKŁADAĆ DODATKOWE ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH. Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 12.06.2020 r.

Informujemy, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, przyjęte dla wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 10.05.2020 r. są aktualne i osoby te nie muszą zgłaszać się powtórnie. Zgłoszenia dodatkowych kandydatów będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Luzino ul. Ofiar Stutthofu 11 w godzinach pracy do dnia 12 czerwca 2020 r. do godz. 15.30.

Druki do dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków OKW:

https://slupsk.kbw.gov.pl/uploaded_files/1591257027_zgloszenie-kandydata-na-czlonka-obwodowej-komisji-wyborczej.pdf

https://slupsk.kbw.gov.pl/uploaded_files/1591226286_zgloszenie-kandydata-na-czlonka-obwodowej-komisji-wyborczej.doc

WIĘCEJ INFORMACJI DLA  CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH (KLIKNIJ TUTAJ)

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE:

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa

- druk do pobrania - Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju

- druk do pobrania - Zgłoszenie zamiaru głosowania korespopndencyjnego za granicą

Materiały informacyjne dot. pakietu głosowania korespondencyjnego:

podstawa prawnawzór pakietu do głosowania oraz instrukcja wypełniania dokumentów pakietu w głosowaniu korespondencyjnym 

WYBORCY NIEPEŁNOSPRAWNI:

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych