ARCHIWUM - Gmina Luzino

PRZETARGI ARCHIWALNE ROK 2019


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY | ZAPYTANIE OFERTOWE IE.271.2.2019.RPO ZAKUP WRAZ Z   DOSTAWĄ WYPOSAŻENIA, POMOCY DYDAKTYCZNYCH, SPRZĘTU ICT ORAZ OPROGRAMOWANIA  DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE LUZINO W RAMACH PROJEKTU PN: „DOBRY START - PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLI GMINY LUZINO" WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020, DZIAŁANIE 3.1 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA, OŚ PRIORYTETOWA 3 EDUKACJA – CZĘŚĆ NR 2