ARCHIWUM - Gmina Luzino

WYBORY PREZYDENTA RP - 10.05.2020 R.

Uchwała PKW z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta RP

Wszelkie istotne informacje o zasięgu ogólnopolskim możma znaleść na stronie Państowej Komisji Wyborczej https://wybory.gov.pl/prezydent2020/

 • Kalendarz wyborczy

  do 16 marca 2020 r. zawiadamianie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  do 23 marca 2020 r. powołanie okręgowych komisji wyborczych
  do 26 marca 2020 r. dokonywanie przez komisarzy wyborczych zmian w podziale na obwody głosowania i zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
  do 26 marca 2020 r. do godz. 24:00 zgłaszanie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w celu zarejestrowania
  do 6 kwietnia 2020 r.* utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów
  do 10 kwietnia 2020 r. podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika
  do 10 kwietnia 2020 r. zgłaszanie wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich
  do 10 kwietnia 2020 r.

  zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

  Link do postanowień komisarzy wyborczych w Słupsku w sprawie powołania i zmian w składach obwodowych komisji wyborczych:

  POWOŁANIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH:

  https://slupsk.kbw.gov.pl/aktualnosci/postanowienia/postanowienia-komisarzy-wyborczych-w-slupsku-w-sprawie-zmian-w-skladach-obwodowych-komisji-wyborczyc

  ZMIANY W SKŁADACH:

  https://slupsk.kbw.gov.pl/aktualnosci/postanowienia/postanowienia-komisarzy-wyborczych-w-slupsku-w-sprawie-powolania-obwodowych-komisji-wyborczych-w-wyb

  do 20 kwietnia 2020 r.* powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych
  do 20 kwietnia 2020 r.* podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  do 20 kwietnia 2020 r.* sporządzenie spisów wyborców przez gminy
  od 19 kwietnia 2020 r. do 27 kwietnia 2020 r.* składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę
  do 20 kwietnia 2020 r. podanie do publicznej wiadomości danych o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  do 27 kwietnia 2020 r.* zgłaszanie komisarzowi wyborczemu przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille'a
  od 25 kwietnia 2020 r. do 8 maja 2020 r. do godz. 24:00 nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze
  do 4 maja 2020 r.* składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
  do 5 maja 2020 r. składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na terenie kraju
  do 7 maja 2020 r. zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą
  do 7 maja 2020 r. zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach
  8 maja 2020 r. o godz. 24:00 zakończenie kampanii wyborczej
  9 maja 2020 r. przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
  10 maja 2020 r. w godz. 7:00‑21:00 przeprowadzenie głosowania

Link do postanowień komisarzy wyborczych w Słupsku w sprawie powołania i zmian w składach obwodowych komisji wyborczych:

POWOŁANIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH:

https://slupsk.kbw.gov.pl/aktualnosci/postanowienia/postanowienia-komisarzy-wyborczych-w-slupsku-w-sprawie-zmian-w-skladach-obwodowych-komisji-wyborczyc

ZMIANY W SKŁADACH:

https://slupsk.kbw.gov.pl/aktualnosci/postanowienia/postanowienia-komisarzy-wyborczych-w-slupsku-w-sprawie-powolania-obwodowych-komisji-wyborczych-w-wyb


KANDYDACI W WYBORACH NA PREZYDENTA RP:

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE:

 

         Do pobrania: - zgłoszenie.docx;   - zgłoszenie.pdf

INFORMACJE DLA GŁOSUJĄCYCH: