ARCHIWUM - Gmina Luzino

UCHWAŁY REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ:

Uchwała Nr 207/g243/P/III/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Luzino na 2020 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.

Uchwała Nr 208/g243/F/III/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Luzino na lata 2020-2035.

Uchwała Nr 015/g243/D/I/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu (...) prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Luzino na lata 2020-2035 (...)

UCHWAŁY BUDŻETOWE:

UCHWAŁA NR XII/201/2019 RADY GMINY LUZINO z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2035

UCHWAŁA NR XII/202/2019 RADY GMINY LUZINO z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Luzino na 2020 rok

UCHWAŁA NR XIII/219/2019 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2035

UCHWAŁA NR XIII/220/2019 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Luzino na 2020 rok

UCHWAŁA NR XIV/222/2020 RADY GMINY LUZINO  z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2035

UCHWAŁA NR XIV/223/2020  RADY GMINY LUZINO  z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Luzino na 2020 rok

UCHWAŁA NR XVI/235/2020 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2033

UCHWAŁA NR XVI/236/2020 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

UCHWAŁA NR XVII/248/2020 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 cerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2033

UCHWAŁA NR XVII/249/2020 RADY GMINY LUZINO z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

UCHWAŁA NR XVIII/264/2020 RADY GMINY LUZINO z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
UCHWAŁA NR XVIII/267/2020 RADY GMINY LUZINO z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2033
UCHWAŁA NR XVIII/268/2020 RADY GMINY LUZINO z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok,

Uchwała Rady Gminy Luzino Nr XIX/272/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2035,

Uchwała Rady Gminy Luzino Nr XIX/273/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok,

Uchwała Rady Gminy Luzino Nr XIX/274/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/404/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

Uchwała Nr XX/280/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2033,

Uchwała Nr XX/281/2020 Rady Gminy Luzino z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok, 


SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE (KLIKNIJ W LINK)

Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 21.12.2019 r.
Opinia RIO o informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.
Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku
Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku - załącznikiBilans jednostki budżetowej 2020 r.
Rachunek zysków i strat 2020 r.
Bilans z wykonania budżetu 2020 r.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 
Informacje dodatkowe


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Luzino za 2020 rok
Cz. 1
Cz. 2 


Uchwała Nr 044/g243/A/III/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 maja 2021 r.

Uchwała Nr 064/g243/R/I/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Luzino za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami