ARCHIWUM - Gmina Luzino

OGŁOSZENIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUZINIE


- Nabór na stanowisko specjalista ds. projektów i promocji na BIP w Gminnym Ośrodku Kultury w Luzinie. Oferty należy składać do 21 września 2020 r.-

- Kwestionariusz kandydata


- WÓJT GMINY LUZINO ogłsza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie. Oferty należy składać do 28 października 2019 r.
Uwaga! Dokonuje się zmiany w punkcie IV, podpunkt 6. - "oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym" wydane przez lekarza medycyny pracy. (nie ma konieczności przedkładania oświadczenia wydanego przez lekarza).

- Informacja z dnia 13.11.2019 r. w sprawie Konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie


Wójt Gminy Luzino informuje, że w wyniku zakończonej procedury konkursowej na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury został wybrany Pan Rafał Płotka, który zostanie powołany na to stanowisko z dniem 1 stycznia 2020 r.