ARCHIWUM - Gmina Luzino
 1. Uchwała Nr III/47/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035
 2. Uchwała Nr III/48/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 28.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
 3. UCHWAŁA NR VI/93/2019 RADY GMINY LUZINO z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2035

 4. UCHWAŁA NR VI/94/2019 RADY GMINY LUZINO z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok

 5. Uchwała Nr VIII/129/2019 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sieprnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2035
 6. Uchwała Nr VIII/130/2019 Rady Gminy Luzino z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
 7. UCHWAŁA NR XII/203/2019 RADY GMINY LUZINO z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2035

 8. UCHWAŁA NR XII/204/2019 RADY GMINY LUZINO z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok


 9. Sprawozdania budżetowe

 10. Sprawozdanie finansowe 

 11. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

 12. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 r. (1)
  Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 r. (2)
  Uchwała Nr 045/g243/R/III/20 Składu Orzekazjącego RIO w Gdańsku z dnia 8 kwietnia 2020 r. - Opinia o sprawozdaniu z z wykonania budżetu gminy za 2019 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

 13. Uchwała Nr 072/g243/A/III/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunowej w Gdańsku z dnia 3 czerwca 2020 r. - opinia pozytywna wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Luzino w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Luzino z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok