ARCHIWUM - Gmina Luzino

Interpelacje i zapytania Radnych Gminy Luzino

Kadencja 2018-2023


ROK 2018:

1. Interpelacja radnego Marcina Mutki z dnia 12.12.2018 r. dot. organizacji lodowiska w Luzinie (data wpływu: 12.12.2018 r.).

1.1. Odpowiedź

2. Interpelacja radnego Marcina Mutki z dnia 12.12.2018 r. dot. programu "Czyste Powietrze" (data wpływu: 13.12.2018 r.).

2.1 Odpowiedź

3. Interpelacja radnego Marcina Mutki z dnia 07.12.2018 r. dot. wydłużenia godzin pracy Urzędu Gminy (data wpływu: 13.12.2018 r.)

3.1. Odpowiedź

4. Interpelacja radnych Marcina Mutki i Grzegorza Slasa z dnia 29.12.2018 r. dot. inwestycji infrastrukturalnych (data wpływu: 28.12.2018 r.)

4.1 Odpowiedź
4.2 Odpowiedź

5. Interpelacja radnych Marcina Mutki i Grzegorza Slasa z dnia 29.12.2018 r. dot. targowiska (data wpływu: 28.12.2018 r.)

5.1 Odpowiedź

6. Zapytanie radnych Marcina Mutki i Grzegorza Slasa z dnia 29.12.2018 r. dot. organizacji pracy Urzędu Gminy Luzino (data wpływu: 28.12.2018 r.)

6.1. Odpowiedź

7. Zapytanie radnego Sylwestra Piątka z dnia 17.12.2018 r. dot. toalety publicznej w Luzinie (data wpływu: 28.12.2018 r.)

7.1 Odpowiedź


ROK 2019:

1.Interpelacja radnego Marcina Mutki dot. ulicy Krótkiej z dnia 8.02.2019 r.
1.1 Odpowiedź

2. Interpelacja radnego Marcina Mutki dot. ul. Chłopskiej z dnia 8.02.2019 r.
2.2 Odpowiedź

3. Interlepacja radnych Gminy Luzino dot. przygotowania audytu określającego koszty powołania przedsiębiorstwa komunalnego z dnia 29.11.2019 r.

Interpelacja nie spełnia wymogu art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Została przyjęta do realizacji jako wniosek.


Rok 2020:

 1. Interpelacja radnego Marcina Mutki dot. udziału Gminy Luzino w programie na zakup sprzętu do nauczania online, z dnia 31.03.2020 r.
  1. Odpowiedź
 2. Zapytanie radnych Marcina Mutki i Grzegorza Slas dot. schodów przy nowej części SP nr 1 w Luzinie, z dnia 30.06.2020 r.

2.1.Odpowiedź

 1. Interpelacja radnego Bartłomieja Formeli dot. analizy demograficznej uczniów w poszczególnych obwodach szkolnych, z dnia 31.12.2020 r.
  3.1 Odpowiedź
  3.2 Odpowiedź

Rok 2021

 1. Zapytanie radnych Marcina Mutki i Grzegorza Slas dot. modernizacji linii kolejowej 202 na terenie Gminy Luzino, z dnia 11.08.2021 r.
  1. Odpowiedź
 2. Interpelacja radnego Marcina Mutki dot. funkcjonowania obrotowej instalacji fotowoltaicznej w Sychowie, z dnia 20.08.2021 r.
  1. Odpowiedź.
 3. Interpelacja radnej Aleksandry Meyer dot. budowy ul. Strzebielińskiej w Luzinie, z dnia 31.08.2021 r.
  1. Odpowiedź
 4. Interpelacja radnego Marcina Mutki dot. ul. Fiołkowej, z dnia 22.10.2021 r.
  4.1 Odpowiedź
 5. Interpelacja radnego Marcina Mutki dot. ul. Robotniczej, 10 Marca, Chopina, z dnia 22.10.2021 r.
  5.1 Odpowiedź
 6. Zapytanie radnego Marcina Mutki dot. Funduszu Rozwoju Dróg 2022 z dnia 22.10.2021 r.
  6.1 Odpowiedź

Rok 2022

1. Interpelacja radnych Marcina Mutki i Grzegorza Slas w sprawie ul. Wiśniowej w Luzinie i Funduszu Rozwoju Dróg

Odpowiedź

2.Interpelacja radnych Marcina Mutki i Grzegorza Slas w sprawie linii kolejowej 202,

Odpowiedź

3. Interpelacja radnych Marcina Mutki i Grzegorza Slas dot. wpływu na bezpieczeństwo mieszkańców przejazdu kolejowego

           Odpowiedź