ARCHIWUM - Gmina Luzino

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska

Żłobka "Tuptusie" w Luzinie


- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: opiekun dziecka w Żłobku Tuptusie w Luzinie – aplikacje należy składać do 07 grudnia 2018 r.
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA APLIKACJI. Aplikacje można składać do 21 grudnia 2018 r.

Wniosek o przyjęcie do pracy w żłobku
Oświadczenie, że kandydat nie jest pobawiony władzy rodzicielskiej oraz, że władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona
Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd


- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska: opiekun dziecka, pielęgniarki lub położnych, intendenta i obsługi prac biurowych, kucharza, pomocy kuchennych, woźnych oddziałowych do Żłobka Tuptusie w Luzinie  - aplikacje należy składać do 6 marca 2017 r.

Do pobrania:

- Wniosek o przyjęcie do pracy
- Oświadczenie o niekaralności
- Oświadczenie o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej
- Oświadczenie o braku obowiązków alimentacyjnych

- Oświadczenie o stanie zdrowia


- Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze - dyrektor żłobka Tuptusie w Luzinie 

- Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na kierowniczym stanowisku urzędniczym - dyrektor żłobka Tuptusie w Luzinie

 - WÓJT GMINY LUZINO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY - dyrektora Żłobka „Tuptusie” w Luzinie w wymiarze 1 etatu - oferty należy składać do 10 lutego 2017 r..