ARCHIWUM - Gmina Luzino

PRZETARGI ARCHIWALNE ROK 2018


 


załącznik Nr 1 - formularz ofertowy

załącznik Nr 2 - umowa

Wynik Zapytania Ofertowego


załącznik Nr 1 - Specyfikacja techniczna

załącznik Nr 2 - formularz ofertowy

załącznik Nr 3 - wzór umowy

wyjaśnienie Nr 1 z dnia 24.10.2018 r.

Informacja z dnia 29.10.2018 r. w spawie wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu wraz z dostawą zestawów komputerowych z oprogramowaniem wraz z zasilaczami awaryjnymi UPS oraz notebook na potrzeby funkcjonowania Urzędu Gminy Luzino


 

 

Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą  zestawów komputerowych z oprogramowaniem  wraz z  zasilaczami awaryjnymi UPS oraz notebook  na potrzeby funkcjonowania Urzędu Gminy Luzino


Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie: 

        Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=de11b085-dba2-4518-8aff-a798978a45df