ARCHIWUM - Gmina Luzino

PRZETARGI ARCHIWALNE ROK 2017


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2.3/POIS/2017 DOT. PROJEKTU „ UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO — ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI LUZINO " W RAMACH DZIAŁANIA 2.3 „GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA W AGLOMERACJACH" 11 OŚ PRIORYTETOWA „OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU" PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020.

 

  • WYJAŚNIENIA NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR OR.2600.2.1.2017 NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU„ UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO — ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI LUZINO " W RAMACH DZIAŁANIA 2.3 „GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA W AGLOMERACJACH" 11 OŚ PRIORYTETOWA „OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU" PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020.