ARCHIWUM - Gmina Luzino

 

1. Sprawozdania budżetowe

2. Uchwały RIO:
- Uchwała Nr 117/g243/P/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Luzino na 2018 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu

- Uchwała Nr 116/g243/F/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Ozby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Luzino na lata 2018-2033
- Uchwała nr 188/g243/D/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Gminy Luzino na 2018 rok oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Luzino na lata 2018-2033 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
- Uchwała Nr 068/g243/R/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Luzino za 2017 rok wraz z informacja o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

- Uchwała Nr 074/g243/A/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku dnia 23 kwietnia 2018 r.

3. Uchwały budżetowe:

Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023,

Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok,

Uchwała Nr II/16/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -2033,

Uchwała Nr II/17/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy za 2018 rok,

- UCHWAŁA NR XXXVI/421/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2032,
- UCHWAŁA NR XXXVI/422/2017 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Luzino na 2018 rok.       

- Uchwała nr XXXVIII/432/2018 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego,
- Uchwała nr XXXVIII/433/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2033,
- Uchwala nr XXXVIII/434/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok,        

- uchwała XXXIX/436/2018 z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2033

- uchwała XXXIX/437/2018 z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

- Uchwała Nr XL/462/2018 Rady Gminy Luzino z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

- UCHWAŁA NR XLIV/499/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2033

- UCHWAŁA NR XLIV/500/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLVII/551/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2033

UCHWAŁA NR XLVII/552/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLVIII/558/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

UCHWAŁA NR XLVIII/560/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2033

UCHWAŁA NR XLVIII/561/2018 RADY GMINY LUZINO z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

4. Sprawozdania finansowe