ARCHIWUM - Gmina Luzino

PRZETARGI ARCHIWALNE ROK 2016


 

! INF. Z OTWARCIA ! Wyjaśnienie Nr 1 do SIWZ GOSPODAROWANIE W SZCZEGÓLNOŚCI PRZETWARZANIE USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH, SKRATEK I ZAWARTOŚCI PIASKOWNIKÓW WRAZ Z ZAŁADUNKIEM I TRANSPORTEM Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LUZINIE Nr 31.2016 termin składania ofert; 15.12.2016r.

 

 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ PRZEDSTAWIONYCH DZIAŁEK NIEZABUDOWANYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY LUZINO, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUZINO

 

 

RÓWNANIE I PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY LUZINO Nr 6.2016; Termin składania ofert 03.03.2016r

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej dostosowania pięciu placówek oświatowych w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej dla przedszkoli

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie usługi przewozu uczniów i opiekunów Gimnazjum Publicznego im. Pisarzy Kaszubsko – Pomorskich w Luzinie, na trasie z Luzina do Stolzenau (Niemcy) i z powrotem oraz opcjonalnie wykonanie przewozu na terenie Niemiec - oferty do 16.05.2016 r.(docx),     zapytanie - wersja pdf

 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA UTWARDZENIE NAWIERZCHNI ULIC, ZATOK I ZJAZDÓW ORAZ BUDOWĘ ZATOK, PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY LUZINO Nr 15.2016; Termin składania ofert; 05.04.2016r

 

 

Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ BUDOWA GMINNEGO ŻŁOBKA MODUŁOWEGO W LUZINIE, W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” Nr 18.2016 Termin składania ofert: 07.06.2016r

 

 

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUZINO Nr 17.2016 termin składania ofert; 18.07.2016

 

 

UTWORZENIE I PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY LUZINO Nr 21.2016 termin składania ofert; 18.07.2016

 

 

! INF. Z OTWARCIA ! UTWARDZENIE KOSTKĄ BETONOWĄ ULICY KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO PROWADZĄCEJ DO GIMNAZJUM PUBLICZNEGO W LUZINIE Nr 25.2016 termin składania ofert; 06.10.2016r.

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla projektu „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Miasto Reda oraz Gminy Luzino, Linia i Łęczyce” oraz dla projektu „Instalacje solarne na terenie Gminy Miasto Reda oraz Gminy Luzino, Linia i Łęczyce”, których wnioski  o dofinansowanie zostaną złożone w ramach konkursu dla działania 10.3.1 Odnawialne Źródła Energii Osi Priorytetowej 10 Energia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zapytanie ofertowe na wykonanie studium wykonalności wraz z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie dla projektu „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Miasto Reda oraz Gminy Luzino, Linia i Łęczyce” oraz dla projektu „Instalacje solarne na terenie Gminy Miasto Reda oraz Gminy Luzino, Linia i Łęczyce”, których wnioski o dofinansowanie zostaną złożone w ramach konkursu dla działania 10.3.1 Odnawialne Źródła Energii Osi Priorytetowej 10 Energia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

OGŁOSZENIE Z DNIA 22.07.2016 r. o sprzedaży samochodu służbowego FIAT DOBLO 16 16V Kat. SX (oferty do 29.07.2016 r.)

 

- załącznik Nr 1 - ocena techniczna

- Załącznik Nr 2 - dokumentacja fotograficzna

- Załącznik Nr 3 - formularz ofertowy

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę 3 komputerów stacjonarnych - oferty do 26 lipca 2016 r.

Zawiadomienie o wyborze z dnia 27.07.2016 r. - oferta Nr Or.2600.2.2.1.2016 - zakup i dostawa 3 komputerów stacjonarnych

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC PUBLICZNYCH ORAZ Z BUDYNKÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY LUZINO Nr 22.2016 termin składania ofert; 18.07.2016

 

załączniki do zapytania:

1.      Załącznik  nr 1 – formularz ofertowy –  pobierz.

2.      Załącznik nr 2  – wzór umowy  –  pobierz.

3.      Załącznik nr 3 – wzór protokołu odbioru –  pobierz.

4.      Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. wraz z załącznikami (M.P. z 2016 r. poz. 312) –  pobierz.

5.      Załącznik nr 4 – Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 398) – pobierz.

Załącznik nr 5 – Zbiór wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej dotyczących przezroczystych urn wyborczych (opublikowany na stronie Internetowej PKW: http://pkw.gov.pl/345/1/18524 _Zbior_wyjasnien_ Panstwowej_Komisji_Wyborczej dotyczacych_przezroczystych _urn_wyborczych - pobierz

6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz

 

! ZMIANA ! PRZEBUDOWA PIŁKARSKICH BOISK TRAWIASTYCH NA OBIEKTACH GOSRiT LUZINO Nr 24.2016 termin składania ofert; 12.10.2016r. ! Zmiana terminy składania ofert 13.10.2016r !.

 

- Załącznik nr 1 - Formularz
- Załącznik nr 2 - Wzór umowy

 

Zapytanie ofertowe Or.2600.2.3.2016 z dnia 19.10.2016 r. na zakup i dostawę urn wyborczych dla Gminy Luzino. Termin składania ofert - 28.10.2016 r.

 

 

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy Luzino. Termin składania ofert - 30.11.2016 r.