ARCHIWUM - Gmina Luzino

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska

 


   Kwestionariusz osobowy 


  Oświadczenie kandydata


Regulamin naboru


Ogłoszenie z dnia 12.05.2022 r. - Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w dziale finansowanym GOSRiT - aplikacje można składać do 26.05.2022 r.

Oświadczenie o niekaralności

Kwestionariusz kandydata 

Informacja o ilości złożonych ofert 

Wynik naboru


Ogłoszenie z dnia 09.03.2022 r. - Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w dziale finansowanym GOSRiT - aplikacje można składać do 25.03.2022 r.
Nabór został przedłużony do 23.04.2022 r.
Wynik naboru - 27.04.2022 r.


Ogłoszenie z dnia 14.02.2022 r. - Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w dziale finansowanym GOSRiT - aplikacje można składać do 25.02.2022 r.

Wynik naboru


.Ogłoszenie z dnia 8.09.2021 r. - Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w dziale finansowym GOSRIT - aplikacje można składać do 20.09.2021 r.

Zarządzenie ws powołania Komisji.pdf

Regulamin naboru

Informacja o ilości złożonych ofert

​Lista kandydatów spełniających warunki formalne 

Wynik naboru


Ogłoszenie z dnia 27.08.2020 r. - Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze, referent w Dziale Księgowo-Kadrowym w wym. 1 etatu - aplikacje można składać do 11.09.2020 r.

Wynik naboru z dnia 21.09.2020 r.


 

INFORMACJA z dnia 14.09.2020 r. o ilości złożonych dokumentów aplikacyjnych na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Księgowo- Kadrowym w Gminnym Ośrodku Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie ogłoszone w dniu 27.08.2020 r.


Gminny Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie ogłasza nabór na wolne stanowisko w Dziale Księgowo-Kadrowym Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie w wymiarze 1 etatu - aplikacje można składać do 13.08.2020 r. 

INFORMACJA o ilości złożonych dokumentów aplikacyjnych na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Księgowo- Kadrowym w Gminnym Ośrodku Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie ogłoszone w dniu 27-07-2020 roku

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

INFORMACJA Z DNIA 25.08.2020 R. O WYNIKACH NABORU


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w dziale księgowo-kadrowym Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie
- aplikacje można składać do 21.01.2019 r.

- Informacja o ilości złożonych dokumentów
- Lista kandydatów spełniających warunki formalne
- Informacja o wynikach naboru z dnia 31 stycznia 2019 r.


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. kadrowo-płacowych w Gminnym Ośrodku Sportu, Rekreacji i Turystyki
- aplikacje do 28 grudnia 2015 r. 

- INFORMACJA O ILOŚCI ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. KADR I PŁAC W GMINNYM OŚRODKU SPORTU REKREACJI I TURYSTYKIW LUZINIE OGŁOSZONE W DNIU 11.12.2015 R.

- LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

- WYNIK NABORU Z DNIA 14.01.2016 R.