ARCHIWUM - Gmina Luzino


Archiwalne ogłoszenia o naborach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luzinie (od 2012 r. do 2014 r.)


 

 

- nabór otwarty dla kandydatów na opiekuna prawnego  - aplikacje do 9.12.2014 r.

- oświadczenie o wyrażeniu zgody

 

 

- Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w sekcji świadczeń z pomocy społecznej - aplikacje do 21.10.2014 r.

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na wolne stanowisko urzędnicze w Sekcji Świadczeń z Pomocy Społecznej  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie (Informacja z dnia 27.10.2014 r.)

INFORMACJA z dnia 30.10.2014 r. O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze w Sekcji Świadczeń z Pomocy Społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie

=====================================================================

Nabór otwarty dla kandydatów na opiekuna prawnego - zgłoszenia do 24.10.2014 r.

======================================================================

NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY W WYMIARZE 1 ETATU - APLIKACJE DO 6.10.2014 R.

======================================================================

NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY W WYMIARZE 1 ETATU - aplikacje do 15.09.2014 r.

INFORMACJA z dnia 19.09.2014 r. o WYNIKACH NABORU na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie

====================================================================

NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY W WYMIARZE 1 ETATU - aplikacje do 25.08.2014 r.

=====================================================================

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Sekcji Świadczeń z Pomocy Społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie - aplikacje do 22.08.2014 r.

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - na wolne stanowisko urzędnicze w Sekcji Świadczeń z Pomocy Społecznej  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie

Informacja z dnia 27.08.2014 r. o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Sekcji Świadczeń z Pomocy Społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie

==============================================================

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Sekcji Świadczeń z Pomocy Społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie - aplikacje do 22.04.2014 r. 

 

INFORMACJA z dnia 23.04.2014 r. O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze w Sekcji Świadczeń z Pomocy Społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na wolne stanowisko urzędnicze w Sekcji Świadczeń z Pomocy Społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie

==================================================================

 NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY W WYMIARZE 1 ETATU - APLIKACJE DO 15.01.2014 R.

- wynik naboru na stanowisko asystenta rodziny w wymiarze 1 etatu - informacja z dnia 27.01.2014 r.

 =====================================================================

NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY W WYMIARZE ½ ETATU

- APLIKACJE DO 30.09.2013 R.

wynik naboru na stanowisko ASYSTENTA RODZINY W WYMIARZE ½ ETATU - informacja z dnia 02.10.2013 r.

 

 NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO  DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH
W CELU ZASTĘPSTWA PRACOWNIKA W CZASIE JEGO USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI W PRACY - APLIKACJE DO 10.05.2013 R.

 

NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY - APLIKACJE DO 12.04.2013 R.

 NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO  DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH W CELU ZASTĘPSTWA PRACOWNIKA W CZASIE JEGO USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI W PRACY - APLIKACJE DO 5.04.2013 R.

 

 → Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze głównego księgowego w wymiarze ½ etatu

 

 

Informacja o wynikach naboru z dnia 6.03.2013 r. na stanowisko urzędnicze głównego księgowego w wymiarze ½ etatu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Luzinie

 

Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne

 → Informacja o wynikach naboru

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru

 

 → Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

 

 → Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

 

Informacja o wynikach naboru

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru

 

Informacja z dnia 23.08.2012 r. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja z dnia 23.08.2012 r. o ilości złożonych aplikacji na nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Informacja z dnia 30.08.2012 r. o wynikach naboru

 

 

Informacja z dnia 18.06.2012 r. o ilości złożonych aplikacji na nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Informacja z dnia 20.06.2012 r. o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego