ARCHIWUM - Gmina Luzino

WYBORY PARLAMENTARNE 2015

 

- zbiorcze wyniki głosowania na terenie gminy Luzino
w wyborach do Sejmu RP
 

- zbiorcze wyniki głosowania na terenie gmniny Luzino
w głosowaniu do Senatu RP

 

- fekwencja wyborcza

Ww. zestawienia sporządzono na podstawie danych z protokołów obwodowych komisji wyborczych z terenu gm. Luzino.  Oficjalne wyniki zostaną opublikowane na stronie
www. pkw.gov.pl. 


INFORMACJE OGÓLNOKRAJOWE:

 

Uprzejmie przypominamy, że z soboty na niedzielę wyborczą (24/25.10.2015 r.) nastąpi zmiana strefy czasowej. Wskazania zegarów cofamy z godz. 3:00 na 2:00).

 

   zgoda na przyjęcie aktu pełnomocnictwa - druk

 

INFORMACJE LOKALNE:

 

 

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH: